R E K L A M APOWIAT SIEDLECKI

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Będą nowe inwestycje w subregionie siedleckim
2021-12-01 15:28:47 Artykuł czytany 319 razy


Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hołubli, budowa studni głębinowej na stacji wodociągowej w Próchenkach, budowa i modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Łosice czy zakup sprzętu dla strażaków z gminy Siedlce to wybrane inwestycje, które już niebawem będą zrealizowane w powiatach łosickim i siedleckim. Lokalne samorządy otrzymają na ten cel prawie 12 mln zł z budżetu Mazowsza. W środę 1 grudnia umowy w tej sprawie podpiszą członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.


Jak zauważa Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego, wsparcie samorządu Mazowsza jest niezwykle istotne zarówno z punktu widzenia lokalnych samorządów, jak i mieszkańców. – Inspiracją do utworzenia tego programu były sygnały, jakie otrzymywaliśmy i tak naprawdę nadal otrzymujemy, z gmin, miast czy powiatów. To odpowiedź na ich potrzeby i oczekiwania. Nowe drogi, zmodernizowane szkoły i przedszkola czy świetlice wiejskie to projekty, których realizacja gwarantuje nie tylko większe bezpieczeństwo, ale też wpływa na jakość i komfort życia na Mazowszu.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Olszanka poprzez budowę studni głębinowej na stacji wodociągowej w Próchenkach


Planowany zakres inwestycji obejmuje prace hydrologiczne, pomiary, odwiert, włożenie pomp, podłączenie, wpięcie do sieci wodociągowej, opracowanie całej dokumentacji projektowej, zakup agregatu prądotwórczego. Woda ujmowana ze studni głębinowych pompami głębinowymi jest przesyłana do sieci wodociągowej, bez procesu uzdatniania wody. Zamontowana studia głębinowa będzie trzecią na terenie stacji wodociągowej w Próchenkach. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy na ten cel  150 tys. zł.

Rozbudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Czajków

To dobra informacja dla mieszkańców, którzy na tę inwestycję czekają od 2015 r.  W jej  realizacji pomoże samorząd Mazowsza. W ramach projektu budynek, w którym obecnie mieści się m.in. OSP zostanie rozbudowany o jedno pomieszczenie, a jego wnętrze – zmodernizowane. Powstaną m.in. sala świetlicowa, zaplecze kuchenne, zmywalnia oraz pomieszczenia sanitarno-higieniczne, porządkowe i gospodarcze. Obiekt zostanie ocieplony, stolarka okienna i drzwiowa wymienione. Pojawi się też instalacja fotowoltaiczna.  Zmieniona zostanie również konstrukcja dachu. Planowane jest zagospodarowanie teren wokół świetlicy poprzez jego ogrodzenie, budowę utwardzonych alejek, miejsc parkingowych i zieleni urządzonej wraz z małą architekturą. Budynek będzie służył nie tylko mieszkańcom Czajkowa, ale również okolicznych miejscowości, w których nie ma tego typu infrastruktur czyli mieszkańcom Szostka, Rudy Szostkowskiej, Tok, Kaczor, Rudy Wolińskiej oraz Młynek. W świetlicy organizowane będą spotkania i rożnego typu wydarzenia kulturalne czy rodzinne. Na realizację projektu samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 411 tys. zł.

Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego zwraca uwagę na zainteresowanie, jakim cieszy się program. – Samorządowcy znają oczekiwania mieszkańców, wiedzą jak pisać projekty i jak ubiegać się o dofinansowanie. Mamy świadomość, że w wielu przypadkach nasze wsparcie jest jedyną możliwością by zrealizować inwestycję, na którą w budżecie gminy czy miasta brakuje środków. Tylko w tym roku wsparliśmy kwotą ponad 460 mln zł aż 249 projektów.

Utworzenie gabinetu rehabilitacji i fizjoterapii na terenie gminy Mokobody

Gmina Mokobody jest gminą typowo rolniczą. Wielu mieszkających  tu rolników, ze względu na charakter pracy cierpi na schorzenia układu ruchu oraz inne schorzenia związane z ich aktywnością i ciężką pracą. Dodatkowo bardzo niepokojącym zjawiskiem jest pogorszenie sprawności osób, które przeszły chorobę COVID-19 i  obecnie zmagają się z jej powikłaniami. W powrocie do sprawności i pokonaniu skutków choroby pacjenci potrzebują pomocy fizjoterapeutów i profesjonalnej rehabilitacji. Dlatego już niebawem na terenie gminy Mokobody powstanie gabinet rehabilitacyjny. Zostanie on utworzony na piętrze budynku komunalnego, w którym mieści się Przychodnia Medyczna KELMED. Znajdujące się tam lokale przejdą generalny remont i zostaną przystosowane do świadczenie usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych. Dodatkowo zamontowana zostanie winda. Z budżetu województwa mazowieckiego na ten cel przeznaczono 282 tys. zł.

Przebudowa 997 mb drogi gminnej w miejscowości Zaliwie-Piegawki

Kolejne wsparcie finansowe z budżetu Mazowsza gmina Mokobody przeznaczy na przebudowę blisko 1-kilometrowego odcina drogi gminnej w miejscowości Zaliwie-Piegawki.  Droga składa się z dwóch odcinków - o nawierzchni żwirowej oraz o nawierzchni destruktowej. Niestety występujące tu liczne wyboje, koleiny i  przełomy kwalifikują obydwa odcinki do remontu. Projekt zakłada wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej oraz poboczy utwardzonych tłuczniem. W ramach prac przewidziane są: roboty przygotowawcze i  rozbiórkowe, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy, nawierzchni, oznakowanie dróg i  urządzenie bezpieczeństwa ruchu, roboty wykończeniowe i porządkowe. Stożkowa konstrukcja drogi spowoduje lepszą nośność i wytrzymałość drogi, a także pozwoli na długi okres użytkowania. Zjazdy zostaną wykonane z mieszanki mineralno-asfaltowej, na podbudowie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Dodatkowo na drodze zostaną ustawione  znaki drogowe zgodnie z opracowaną stałą organizacją ruchu drogowego. Przebudowa drogi ułatwi mieszkańcom dojazd do urzędów, ośrodka zdrowia, kościoła czy placówek edukacyjnych oraz do znajdujących się tu prywatnych posesji. Na ten cel samorząd Mazowsza przekaże ponad 511 tys. zł.

Asfaltowanie dróg na terenie gminy wraz z przebudową  

Wsparcie samorządu Mazowsza trafi również do gminy Siedlce, która otrzymane środki przeznaczy na poprawę infrastruktury drogowej. W  ramach projektu zmodernizowanych zostanie w sumie 6 km róg. Inwestycja będzie realizowana w miejscowościach: Chodów (ul. Spokojna), Grabianów (odcinek od ul. Poziomkowej do drogi powiatowej oraz ul. Wrzosowa od pętli do ul. Cytrynowej), Nowe Opole (ul. Seminaryjna, ul. Cicha, ul. Kwiatowa. ul. Okrężna), Osiny (droga gminna), Opole Świerczyna, Żelków-Kolonia (ul. Wiśniowa, ul. Bursztynowa, ul. Perłowa), Stok Lacki (ul. Wrzosowa, ul. Zacisze), Stok Lacki – Folwark (ul. Wiosenna), Żabokliki (ul. Tęczowa), Żytnia (droga gminna) oraz Topórek (droga gminna). Obecnie nawierzchnie tych dróg są bardzo zróżnicowane – od asfaltowych po drogi gruntowe wzmocnione kruszywem, żwirem, destruktem oraz żużlem, a ich stan techniczny oraz bezpieczeństwo są złe ze względu na liczne ubytki. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczy 2 mln zł.

Modernizacja starej części ZO–W w Strzale


Kolejne środki z budżetu Mazowsza w wysokości 600 tys. zł gmina Siedlce przeznaczy na remont starej części budynku Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale. Prace budowlane obejmą remonty: pomieszczeń socjalnych i sensorycznych, sal lekcyjnych, kuchni, korytarza, klatki schodowej oraz toalet. W  ramach inwestycji zakupione zostaną również ławki, kosze na śmieci itp., a  teren wokół budynku zostanie uporządkowany i pojawią się nowe nasadzenia roślin

Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hołubli

Duże zmiany czekają też Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hołubli, a przede wszystkim pochodzący z 1929 r. drewniany budynek, w którym mieszczą się przedszkole i stołówka. Budynek nie spełnia standardów zarówno w   zakresie bezpieczeństwa, higieny, jak i w zakresie warunków nauki. W ramach inwestycji zostanie on rozebrany, a główny budynek szkoły – rozbudowany. Powstanie obiekt, w skład którego wejdą: dwie sale przedszkolne, zaplecze sanitarne, stołówka z kuchnią, pomieszczenia magazynowe, sala lekcyjna oraz świetlica i korytarz. Na realizację inwestycji samorząd Mazowsza przeznaczy 1,2 mln zł.

Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole

Z kolei gmina Kotuń dokończy kompleksową modernizację budynku szkoły, który został wcześniej poddany pełnej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła na ogrzewanie olejowe oraz montażem kolektorów słonecznych. W ramach zadania dotychczasowe pomieszczenia dydaktyczne szkoły podstawowej oraz pomieszczenia po dwóch mieszkaniach służbowych zostaną przystosowane na potrzeby czterooddziałowego przedszkola publicznego. Utworzone zostaną cztery sale dla dzieci o łącznej powierzchni 191,19 m2 oraz pozostałe pomieszczenia technologiczne o powierzchni 250,82 m2. W ramach prac budowlanych wydzielony zostanie wewnętrzny ciąg komunikacyjny, który umożliwi dostęp do znajdujących się na piętrze klas szkolnych. Przebudowane zostaną też pomieszczenia znajdujące się na wysokim parterze budynku oraz wewnętrzne instalacje elektryczne i sanitarne. Uruchomienie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w przebudowanych pomieszczeniach umożliwi zapewnienie opieki dla 69 dzieci z terenu gminy. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel 600 tys. zł.  

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Siedlcach (reszta budynków)

Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Szkolnej 2, została wybudowana w 1930 r., a rozbudowano ją w 1976 r. Uczy się tu blisko 300 uczniów. Placówka składa się z zabytkowego, trzykondygnacyjnego budynku pokrytego blachą, częściowo podpiwniczonego, częściowo podpiwniczonego budynku dydaktycznego, sali sportowej  oraz dwóch łączników pokrytych. W 2004 r. w budynku została wymieniona większość okien na energooszczędne oraz niektóre drzwi zewnętrzne. Wykonano także podjazd dla niepełnosprawnych. Konieczna jest natomiast m.in. modernizacja instalacji c.o. z grzejnikami żeliwnymi, która jest nie tylko przestarzała, ale ma też niską wydajność cieplną. Dodatkowo w ramach projektu, z uwagi na poprawę izolacyjności cieplnej stropodachów budynku dydaktycznego, sali sportowej i dwóch łączników, po wykonaniu ocieplenia przewiduje się położenie nowych warstw papy termozgrzewalnej. Wyremontowane zostaną też zniszczone ciągi pieszo-jezdne. Wykonana zostanie też wentylacja w kuchni oraz w sali gimnastycznej. Modernizację przejdzie też  kanalizacja deszczowa i sanitarna. Na realizację tej inwestycji w budżecie Mazowsza przeznaczono ponad 1,8 mln zł.

Budowa centrum turystycznego z zapleczem ratownictwa wodnego, utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej na rzece Bug

W ramach zadania w Szczeglacinie, na działce, na której w obecnie znajduje się strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej, powstanie centrum turystyczne. To element realizowanego przez gminę Korczew projektu turystycznego, z którym wiąże się powstanie nowych tras kajakowych, rejsów katamaranami oraz wieży widokowej. Inwestycja doprowadzi do zwiększenia ruchu turystów na rzece Bug oraz innych szlakach turystycznych biegnących przez teren naszej gminy. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza już niebawem wybudowane zostanie centrum turystyczne, w którym turyści znajdą informacje na temat atrakcji turystycznych oraz producentów żywności ekologicznej. Jak zauważa wójt gminy Korczew Sławomir Wasilczuk to doskonały sposób na promocję gminy. – W naszym centrum chcielibyśmy zastosować również  rozwiązania innowacyjne takie jak smart ławka, dzięki której będzie można naładować smartfon. Poza tym świadomi jesteśmy tego, iż żadna jednostka OSP z terenu naszej gminy nie dysponuje sprzętem ratowniczym z zakresu bezpieczeństwa wodnego. Najbliższa jednostka wyposażona w łódź jest oddalona od rzeki Bug o ok. 20 km, a  jak powszechnie wiadomo liczy się każda sekunda podczas ratowania ludzkiego życia. Dlatego dodatkowo w ramach projektu planujemy zakup skutera wodnego i łodzi ratowniczej, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa i niesienia sprawniejszej pomocy na rzece Bug. Wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego na realizację inwestycji wynosi 600 tys. zł.

GALERIA ZDJĘĆInfo. Mazovia.pl
foto Mja
Mja [ja]
wykop
Nasi reporterzy są do państwa dyspozycji:

Adam Białczak
tel. 500 187 558
a.bialczak@radiopodlasie.pl
|
|
|
Monika Jabłkowska
tel. 512 111 737
jablkowska.m@radiopodlasie.pl
|
|
|
Andrzej Ilczuk
tel. 502 173 757
andrzej.ilczuk@radiopodlasie.pl
|
|
|
Kamil Skorupski
tel. 504 838 118
skorupski@radiopodlasie.pl

Komentarze

 • jasam
  2021-12-02 08:46:24

  arrow

  A gdzie Zbuczyn ?

 • alosza
  2021-12-01 21:14:50

  arrow

  już jedna wieża stoi w Laskowicach, no prawie - widać fundamenty, a co do centrum turystycznego w Szczeglacinie to chyba będzie atrakcja ale dla miejscowych

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

Nowenna przed wspomnieniem bł. Męczenników Podlaskich...
2022-01-18 18:28:41 Kategoria:

14 stycznia w Pratulinie rozpoczęła się nowenna poprzedzająca wspomnienie bł. Męczenników Podlaskich przypadające 23 stycznia. Modlitwę codziennie transmituje...

więcej »


foto

Jakie zalety ma catering dietetyczny?
2022-01-19 10:14:36 Kategoria:

Catering dietetyczny Białystok polega na dostarczaniu przez wybraną firmę posiłków pod wskazany adres. Opcja ta cieszy się coraz większą popularnością, co wynika z...

więcej »
foto

Kartony fasonowe - czy kartony klapowe? Poradnik przed...
2022-01-18 07:11:58 Kategoria:

Wbrew pozorom, przygotowanie wysyłki potrafi być bardzo wymagające. Jednym z jej istotnych etapów jest wybór kartonu, w którym umieścisz wysyłane obiekty. Oferta...

więcej »
foto

Reguły zdrowego stylu życia według św. Hildegardy
2022-01-17 12:32:42 Kategoria:

Kompleksowe leczenie obejmujące różne sfery życia wbrew pozorom nie jest dokonaniem współczesnej medycyny. Już kilkaset lat temu średniowieczna mniszka udowodniła jak...

więcej »
foto

JUŻ OD LUTEGO ZAPRASZAMY DO MOBILNEJ PRACOWNI REZONANSU...
2022-01-17 08:06:39 Kategoria:

Wiemy, jak ważne jest szybkie diagnozowanie problemów zdrowotnych, dlatego od lutego 2022 zapraszamy Państwa do kolejnej lokalizacji przy Szpitalu Miejskim w Siedlcach ul....

więcej »
foto

Dlaczego warto się zaszczepić?
2022-01-14 13:45:00 Kategoria:

- Szczepmy się dla własnego zdrowia, ale też by zadbać o całe społeczeństwo - mówi w rozmowie z Katolickim Radiem Podlasie prof. Andrzej M. Fal, kierownik Kliniki...

więcej »

Siedlce

w lewoStyczeń 2022w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1 2
3 4

MIASTO SIEDLCE, 04.01 09:00

„Krajobrazy” - wystawa fotografii Jarosława Kurzawy

więcej »
5 6

MIASTO SIEDLCE, 06.01

Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Siedlec

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.01

Koncert kolęd i pastorałek - Noel

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.01

Wspólne kolędowanie w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.01 19:00

Wieczór Chwały w Siedlcach

więcej »
7 8

MIASTO SIEDLCE, 08.01

KPS zagra z ZAKSĄ

więcej »
9

MIASTO SIEDLCE, 09.01

Kraina Śpiochów już 9 stycznia na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 09.01

Koncert kolęd w Zbuczynie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 09.01 11:00

Spotkanie Grupy Twórczej Fotogram. Gość - Michał Kość

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 09.01 18:00

Koncert „Pójdźcie za naszą gwiazdą”

więcej »
10 11 12 13

MIASTO SIEDLCE, 13.01 08:30

Koncerty z cyklu „Spotkania z muzyką. Małe Filharmonie”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.01 18:00

Wernisaż wystawy Iwony Wyszatyckiej „Pejzaż w pastelach” 13 stycznia w Galerii Teatralnej CKiS

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.01 18:00

Wernisaż wystawy fotografii Macieja Pawelca „88 dni w podróży po Syberii”

więcej »
14

MIASTO SIEDLCE, 14.01

Wystawa akwareli Jarosława Drążka

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.01

Zapisy na Kurs Nowe Życie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.01

S.W.E.T.E.R. - Siedleckie Wieczory Ekscytacji Teatralnej z Elementami Rywalizacji 14 stycznia na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.01 20:00

Nocne Czuwanie Młodych w Siedlcach

więcej »
15 16

POWIAT SIEDLECKI, 16.01

Gminne Kolędowanie 2022 w Mordach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 16.01

Kolędowanie w kościele Bożego Ciała w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 16.01 17:00

Niedzielny Salon Muzyczny - koncert Vinyl String Quartet

więcej »
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Kondolencje

Najnowsze Informacje