R E K L A M AGARWOLIN

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Zmarł ks. prałat Julian Jóźwik, emerytowany kapłan diecezji siedleckiej
2020-10-03 16:16:00 Artykuł czytany 9285 razy


Zmarł ks. prałat Julian Jóźwik, emerytowany kapłan diecezji siedleckiej, były wieloletni pracownik Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, Ekonom Diecezjalny, pierwszy dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej, były proboszcz parafii MB Częstochowskiej w Garwolinie.


Śp. ks. Julian Jóźwik urodził się 24 stycznia 1941 roku w miejscowości Szczałb, należącej wtedy do parafii Wojcieszków. Święcenia kapłańskie przyjął w 23 maja 1964 r. w katedrze siedleckiej z rąk bpa Ignacego Świrskiego.

Zmarł 2 października 2020 r. w szpitalu zakaźnym w Warszawie. Przeżył 79 lat, w tym 56 lat w kapłaństwie.

Szczegóły dotyczące pogrzebu zostaną podane w późniejszym terminie.

------------------------

Ks. prałat Julian Andrzej Jóźwik (1941-2020)

Urodził się 24 stycznia 1941 r. w miejscowości Szczałb, należącej wtedy do parafii Wojcieszków. Jego rodzicami byli Celestyn i Julianna z d. Sady małżonkowie Jóźwik, rolnicy. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Szczałbie oraz Adamowie i tam także ukończył Liceum Ogólnokształcące, uzyskując w 1958 r. maturę.

Proboszcz parafii i prefekt szkoły wydali pochlebne opinie o nim, podkreślając jego „religijność, wzorowe zachowanie jako ucznia i młodzieńca będącego ministrantem”. Wstąpił do Seminarium Duchownego w Siedlcach i po sześciu latach studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie 23 maja 1964 r. w katedrze siedleckiej z rąk bpa Ignacego Świrskiego.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Rozbity Kamień (1964-65), Ryki (1965-66), Ostrów Lubelski (1966-68) i Radoryż Kościelny (1968). W roku akademickim 1968/69 rozpoczął studia stacjonarne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, sekcja psychologii na KUL w Lublinie, które ukończył w 1971 r. tytułem magistra.

W 1972 r. powrócił do diecezji i przez ponad 30 lat był pracownikiem Kurii Diecezjalnej, kierując ważnymi referatami duszpasterskimi w diecezji. Był referentem duszpasterstwa rodzin w latach 1972-1975. Od 4 października 1973 r. był referentem duszpasterstwa miłosierdzia chrześcijańskiego (dobroczynności chrześcijańskiej), co było kontynuacją przedwojennej działalności Caritas Diecezjalnej, formalnie nieuznawanej przez władze państwowe.

Dekretem z 9 sierpnia 1976 r. został mianowany wizytatorem diecezjalnym nauki religii w punktach katechetycznych. Ponownie z dniem 3 grudnia 1977 r. został mianowany diecezjalnym referentem duszpasterstwa rodzin, a zwolniony został 4 czerwca 1981 r. Był także referentem duszpasterstwa trzeźwości i duszpasterstwa kobiet, z którego został zwolniony z dniem 31 grudnia 1982 r.

Na stanowisko referenta, czyli kierownika duszpasterstwa ogólnego mianowany został 26 stycznia 1981 r. i kierował referatem do 31 sierpnia 1990 r. W tym czasie miał duży wkład w przygotowanie programu i przebieg II Nawiedzenia wszystkich parafii w diecezji przez kopię cudownego wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, które odbyło się w latach 1985-1986. Ponownie, po reorganizacji wydziałów kurialnych, z dniem 23 maja 1993 r. został kierownikiem (dyrektorem) wydziału duszpasterskiego i pełnił ten urząd do 26 października 1999 r.

Doceniając przygotowanie i zdolności organizacyjne ks. Juliana, bp Jan Mazur 31 sierpnia 1990 r. mianował go ekonomem diecezjalnym. Wówczas przeprowadził modernizację gmachów kurialnych i prowadził wiele prac remontowo-budowlanych, a następnie kierował inicjatywą bpa Jana Wiktora Nowaka, jaką była budowa nowego gmachu Centrum Duszpastersko-Charytatywnego w Siedlcach im. Matki Teresy z Kalkuty, oddanego do użytku w 2001 r.

Ks. Julian należał do znaczących komisji i rad oraz komitetów organizacyjnych o znaczeniu ogólnopolskimi i diecezjalnym. W ramach prac przygotowawczych zapowiedzianego w 1973 r. II Synodu Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej, został powołany 27 lutego 1976 r. do składu Głównej Komisji Synodalnej. Był członkiem diecezjalnej komisji ds. rent i emerytur kapłańskich (nom. 30.03.1976 r.). Wszedł w skład diecezjalnego komitetu przygotowującego diecezję siedlecką do pierwszej Wizyty Apostolskiej papieża Jana Pawła II w Polsce (2-10.06.1979 r.). Był powołany przez Konferencję Episkopatu Polski do specjalnej komisji dla spraw społecznych i zawodowych KUL (16.10.1980 r.). W latach 2012-2016 wchodził w skład członków II Synodu Diecezji Siedleckiej, a w latach 2012-2014 należał do synodalnej podkomisji ds. duszpasterstwa charytatywnego, którego Statuty zostały zatwierdzone 9 czerwca 2018 r. przez biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdę.

W stanie wojennym wielokrotnie towarzyszył biskupom siedleckim w odwiedzinach internowanych, dostarczając pomoc żywnościową. Kierował w diecezji przyjmowaniem i dystrybucją różnorakiej pomocy charytatywnej w postaci darów, jakie napływały do diecezji z różnych państw zachodnich. Organizował i prowadził szkolenia dla Parafialnych Zespołów Charytatywnych w celu sprawnego wspierania proboszczów w posłudze charytatywnej parafii.

Po wznowieniu w 1990 „Caritas Polska”, zlikwidowanej w 1950 r. przez władze PRL, bp Jan Mazur wznowił 15 kwietnia 1991 r. Caritas Diecezjalną i mianował ks. Juliana jej dyrektorem. Ten zorganizował i rozwinął struktury organizacyjne oraz różne formy działalności charytatywnej, współpracując także z wieloma instytucjami samorządowymi w diecezji.

Materialnym rezultatem zabiegów i troski ks. Juliana było wybudowanie gmachu Centrum Duszpastersko-Charytatywnego. Dyrektorem Caritas był do 28 sierpnia 2003 r. i na tym polu działalności dobroczynnej pozostał zapamiętany przez kapłanów i wiernych.

Po raz pierwszy został włączony do grona Rady Kapłańskiej (18.01.1978 r.) i w następnych kadencjach był jej członkiem. Był również wielokrotnie członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Godnością kanonika honorowego Kapituły Katedralnej obdarzony został 24 października 1986 r., a kanonikiem gremialnym tejże Kapituły został mianowany 3 maja 1992 r. przez bpa Jana Mazura i w latach 1996-2016 pełnił urząd kanonika penitencjarza kościoła katedralnego w Siedlcach. Na prośbę bpa Zbigniewa Kiernikowskiego, papież Benedykt XVI obdarzył go godnością kapelana (prałata) honorowego Jego Świątobliwości (29.04.2006 r.).

Po 31 latach pracy w centralnych strukturach Kurii Diecezjalnej, zwolniony z dotychczasowego urzędów, przeszedł do pracy duszpasterskiej w parafii. Proboszczem parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Garwolinie został mianowany z dniem 29 sierpnia 2003 r. W parafii podął systematyczne duszpasterstwo, ciesząc się zaufaniem i wdzięcznością parafian. Był otwarty na spotkania z wiernymi, zabiegał i organizował bieżące prace materialne, potrzebne w sprawnym funkcjonowaniu parafii. Nawiązał dobre relacje z władzami samorządowymi miasta i powiatu garwolińskiego i był nawet odznaczany przez te władze lokalne. Był kapelanem pracowników Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie w latach 2006-2015. Pełnił także urząd wicedziekana dekanatu garwolińskiego w latach 2006-2011.

Z racji na osiągnięty wiek, przeszedł na emeryturę z dniem 24 lipca 2012 r. i zamieszkał nadal w parafii. W miarę sił pomagał w duszpasterstwie parafialnym. Tutaj przeżywał złoty jubileusz 50 lat kapłaństwa (2014 r.). Jednak w ostatnim czasie siły fizyczne osłabły i przebywał w szpitalu, podając się leczeniu. Choroby współistniejące i zakażenie koronawirusem doprowadziły do jego śmierci. Zmarł 2 października 2020 r. w szpitalu zakaźnym w Warszawie. Przeżył 79 lat, w tym 56 lat w kapłaństwie.

Za ofiarną i gorliwą służbę na rzecz duszpasterstwa w diecezji, a także za wszelkie dokonania ekonomiczne w Kurii Diecezjalnej i działalność charytatywną w diecezji oraz posługę parafialną, niech Bóg przyjmie Go do chwały wiecznej. Requiescat in pace.

opr. ks. Bernard Błoński


wykop
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:

Waldemar Jaroń
tel. 509 056 641
garwolin@radiopodlasie.pl

Komentarze

 • ministrant z Ostrowa Lub.
  2020-10-04 11:44:36

  arrow

  Dziękuję Panie Boże za to że spotkałem księdza Juliana na swojej drodze życia.Daj mu życie wieczne w niebie.

 • Tomasz
  2020-10-04 08:26:09

  arrow

  Owego czasu, często odwiedzał parafie Zbuczyn i sprawował mszę świętą. Bardzo miło go spominam. Przyjmij Boże go do swego królestwa .

 • parafianka
  2020-10-03 21:28:06

  arrow

  Dusza kapłan był

 • Łukasz
  2020-10-03 20:34:21

  arrow

  Ksiądz Prałat był wspaniałym i zawsze dostępnym kapłanem z krwi i kości.
  Niech Bóg da mu udział w Swym Królestwie za wszystko co robił dla mnie i dla ludzi.
  Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie....

 • Łukasz
  2020-10-03 20:34:20

  arrow

  Ksiądz Prałat był wspaniałym i zawsze dostępnym kapłanem z krwi i kości.
  Niech Bóg da mu udział w Swym Królestwie za wszystko co robił dla mnie i dla ludzi.
  Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie....

 • elżbieta
  2020-10-03 16:37:16

  arrow

  To był dobry, spokojny, zyczliwy ksiądz.Pokój jego duszy.

 • elżbieta
  2020-10-03 16:37:14

  arrow

  To był dobry, spokojny, zyczliwy ksiądz.Pokój jego duszy.

 • Malgorzata z Garwolina
  2020-10-03 16:14:41

  arrow

  Niech Dobry Bóg przyjemnie go do swego królestwa i wynagrodzi wszystkie jego dobre uczynki
  Odszedł wyjątkowy kaplan o wielkim sercu dla innych i wspaniały człowiek ....

 • Malgorzata z Garwolina
  2020-10-03 16:12:13

  arrow

  Niech Dobry Bóg przyjemnie go do swego królestwa i wynagrodzi wszystkie jego dobre uczynki
  Odszedł wyjątkowy kaplan o wielkim sercu dla innych i wspaniały człowiek ....

 • z Ryk
  2020-10-03 15:27:02

  arrow

  Co prawda to było dawno,dawno temu, ale pamięć o ks. Julianie,gdy posługiwał w Rykach jako wikariusz, jest wciąż żywa. Mile go wspominamy. Pokój jego duszy.

 • >>>
  2020-10-03 14:55:29

  arrow

  Wspaniały Ksiądz i Człowiek, zawsze miły i uśmiechnięty. Biło ciepło od Niego. Zawsze znalazł czas by się chwilę zatrzymać i porozmawiać o coś zapytać, zażartować. Przedobry, takich ludzi nam trzeba na ten zawirowany czas. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie....

 • Ks. Krzysztof
  2020-10-03 14:26:45

  arrow

  Bóg powołał do siebie wspaniałego kapłana. Przy Nim trwał mój czas seminarium.

  Daj Mu Boże udział w Twym Królestwie.

 • Grzegorz
  2020-10-03 14:01:48

  arrow

  Pokój Jego Duszy...

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.


 

foto

Polskie Godło Promocyjne TERAZ POLSKA dla Polskiego Mniszka
2021-06-14 12:41:32 Kategoria:

9 czerwca z rąk Pierwszej Damy Agaty Kornhauser - Dudy, marka Polski Mniszek otrzymała Polskie Godło Promocyjne TERAZ POLSKA. 

więcej »
foto

Leki na alergie wziewne – co stosować?
2021-06-12 10:34:12 Kategoria:

Męczące drapanie w gardle, zaczerwienione, łzawiące oczy, suchy kaszel i nawracający katar utrudniający funkcjonowanie – objawy alergii mogą skutecznie uprzykrzać...

więcej »
foto

Wypowiedzenie OC w 3 krokach
2021-06-09 13:28:07 Kategoria:

Jeżeli zamierzasz wypowiedzieć OC, przygotowaliśmy dla Ciebie krótki poradnik, który w 3 krokach objaśnia, jak to zrobić. Zapraszamy do lektury!

więcej »
foto

Punkt Szczepień Drive Thru w Siedlcach
2021-06-09 08:42:09 Kategoria:

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. uruchomiło szczepienia przeciw COVID-19 w Punkcie Drive Thru w Siedlcach przy ul. Jana Pawła II 6 (parking za stadionem). Jest to...

więcej »
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

25-lecie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
2021-06-09 14:29:29 Kategoria:

Czy współcześni lekarze przywróciliby słuch Ludvigowi van Beethovenowi? Jak w Polsce i na świecie rozwija się leczenie chorób słuchu? Jak dbać o profilaktykę i...

więcej »


Garwolin

w lewoCzerwiec 2021w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Kondolencje

Najnowsze Informacje