Droga Krzyżowa

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Rozważania Drogi Krzyżowej /Gabriela Goławska/
2021-03-29 11:57:00 Artykuł czytany 172 razy


Rozważania Drogi Krzyżowej nadesłane na IX edycję konkursu przez Gabrielę Goławską z Czerśli.


Rozważania Drogi Krzyżowej

Wstęp:

„Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Mt 20,18-19).

Wielki Piątek, dzień sądu, męki i śmierci Jezusa. Dziś spotykamy się tu, aby upamiętnić to wydarzenie, które miało miejsce tysiące lat temu. Chcemy podążać za Tobą Jezu w Drodze na Golgotę.  Drogą, która jest przykładem nieskończonego miłosierdzia . Grzechy, które bierzesz na siebie i dźwigasz   są niezwykle ciężkie, ale kochasz nas bezgranicznie i robisz to z miłości do każdego człowieka. Rok 2021, jest rokiem Św. Józefa. Dzisiejszą Drogę Krzyżową pragniemy przeżyć w łączności z nim. Pragniemy prosić Św. Józefa, aby otoczył nas, nasze rodziny, cały Kościół opieką. Obecny czas, w którym się znajdujemy, jest szczególnie trudny, w obliczu pandemii koronawirusa nie ławo nam jest żyć. Niech Rok św. Józefa będzie dla nas wszystkich okazją do refleksji nad naszym miejscem i naszą misją w planach Bożych, nad naszą wiernością w realizowaniu tej misji. Zawierzmy mu siebie poprzez modlitwę:

,,Niezliczeni są ci, którzy przede mną modlili się do Ciebie i otrzymali pociechę i pokój, łaski i dobrodziejstwa. Moje serce, tak smutne i pełne troski, nie może znaleźć ukojenia w tym doświadczeniu, które mnie dotknęło. O chwalebny, święty Józefie, Ty znasz wszystkie moje potrzeby, zanim wypowiem je na modlitwie. Ty sam wiesz, jak ważna jest dla mnie sprawa, z którą przychodzę do Ciebie. Upadam przed Tobą i wzdycham pod ciężarem mego utrapienia. Nie ma ludzkiego serca, któremu mógłbym powierzyć moją troskę. A nawet gdybym zdołał znaleźć współczującą osobę, która chciałaby być przy mnie, to przecież nie mogłaby mi pomóc. Tylko Ty, święty Józefie, możesz mi pomóc w mym smutku, dlatego błagam Cię o to z całego serca. Wszak święta Teresa napisała i zna to cały świat: "O cokolwiek poprosisz świętego Józefa, z pewnością to otrzymasz". O święty Józefie, pocieszycielu strapionych, zlituj się nade mną i nad tymi biednymi duszami cierpiącymi w czyśćcu, które pokładają ufność w naszych modlitwach. Amen.''

Stacja I
Pan Jezus na śmierć skazany


Kłaniamy Ci się, Panie  Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

„Piłat usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: «Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara (…). Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa (…) i wydał Żydom, aby Go ukrzyżowano” (J 19,12.16).
Piłat skazał Cię Jezu na ukrzyżowanie. Wyrok ten wydano niesprawiedliwie. Bez słowa przyjąłeś go na siebie, słysząc, że lud tak chce. Mimo niesprawiedliwości jakiej doznałeś, nie sprzeciwiłeś się temu. Wiedziałeś, że taka jest wola Twego Ojca. Chcesz umrzeć za nas, za nasze grzechy, które popełniamy każdego dnia. Bez skrupułów pozwoliłeś prowadzić się na cierpienie, ocalając nas wszystkich. Panie! Ty nie boisz się stanąć przed Piłatem , który wydał na Ciebie niesprawiedliwy wyrok. Pokazujesz nam, że prawdy nie da się tak łatwo zniszczyć. Naucz nas, Jezu abyśmy tak jak Ty potrafili godzić się z Twoją wolą. Potrafili brać z Ciebie przykład i szli Twoją ścieżką. Abyśmy żyli, tak jak Ty i nie sprzeciwiali się innym, lecz podążali za ich głosem.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja II
Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Kłaniamy Ci się, Panie  Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

„Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota” (J 19,16-17)
Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeżeli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 10,38).                              
Ciężar, który wziąłeś Jezu na swe ramiona jest ogromny. Robisz to dla nas, chcąc odkupić nasze grzechy. W naszym życiu każdy doświadczył trudnych chwil. Niosąc krzyż z poczuciem bezsilności, bezradności wobec problemów, z którymi się borykaliśmy . Chcąc poddać się nie mogliśmy, bo właśnie Ty słowami swoimi udowodniłeś każdemu z nas, że od niesienia krzyża, nie ucieknie nikt z nas. Pokazałeś nam, jak się nie poddać i iść dalej. Lecz gdy staniemy się bezradni, bądź z nami.  Panie Nasz, Ty podjąłeś ten trud, z miłości do nas, otwierając bramy do nieba. Mimo wielu przeciwności, niesiesz ten krzyż za nas, chcąc oczyścić nas z  grzechu.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja III
Pierwszy upadek Jezusa pod krzyżem


Kłaniamy Ci się, Panie  Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

„Przykrość Mi zadałeś twoimi grzechami, występkami Twoimi Mnie zamęczasz” (Iz 43,24).
Upadłeś i wstałeś pod wpływem naszych grzechów. Jezu jest Ci ciężko, lecz Ty nie poddajesz się . To my ludzie, jesteśmy grzesznikami, a Ty bierzesz wszystko na swoje barki i idziesz dalej z miłości do każdego z nas. Zło nadejdzie w najmniej oczekiwanym momencie. Musimy być przygotowani na to i  silni, aby podołać problemowi. Nie możemy się poddać, a iść dalej biorąc z Ciebie przykład. Panie, gdy upadniemy, pomóż nam wstać i podążać tak jak Ty, w drodze na Golgotę. Nie pozwól, abyśmy  się poddali i kieruj nami tak, abyśmy  mieli wiele siły do niesienia krzyża, który spadnie na nas.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja IV
Jezus spotyka swoją Matkę


Kłaniamy Ci się, Panie  Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

„Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co Mnie przytłacza, którą doświadczył Mnie Pan” (Lm 1,12).
Spotkanie to obecność. Spojrzenie dwóch wzroków ludzkich. To  wzrok Matki Miłosierdzia, która chce i właśnie to czyni, wziąć  boleść  Twoją Jezu na siebie. Rozpacz, którą czuje kobieta, jest nie do opisania, widząc ciebie, gdy cierpisz. Kocham Cię, dziękuje, przepraszam, wszystko będzie dobrze. Ile słów, ile emocji musiało być w tym jednym spojrzeniu Twojej matki . Z ran zadanych koroną cierniową spływa krew. Serce Matki przeszywa ból i rozpacz.  Jak Cię pocieszyć? Z czym porównać, Córko Jeruzalem! Z czym Cię porównać, by cię pocieszyć, Dziewico, Córo Syjonu...? (Lm 2,13).Ty Maryjo, jesteś kobietą, która w swoim życiu doświadczyła wielu cierpień, które przygotował Ci los .Nie mogłaś pogodzić się z tym, co Cię spotkało. Swoją postawą udowodniłaś każdemu z nas, że najważniejsze jest, aby być w ostatnich chwilach przy umierającym. Wiedziałaś, iż twój Syn cierpi za nas. Ty jesteś zawsze z nami, tak jak przy Jezusie, gdy był w drodze na Golgotę, aby umrzeć za nas wszystkich . Pomyślmy o naszej mamie, jak wiele jej zawdzięczamy w naszym życiu . Stacja ta mówi, ile mama dla nas zrobiła w naszym życiu. Podziękujmy jej za to słowami modlitwy :
,,Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.''

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja V
Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi


Kłaniamy Ci się, Panie  Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

„Przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola, właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego” (Mk 15,21-22).
Szymon do niesienia krzyża z Jezusem został zmuszony. Z każdym kolejnym krokiem rozumiał, że jest to dar od Boga, że mógł towarzyszyć  Ci Jezu w męce. Szymon pokazał nam swoją otwartość na drugiego człowieka. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien (Mt 10,38) . Panie Jezu, daj nam serce wrażliwe na ludzką krzywdę, abyśmy widząc otaczającą niesprawiedliwość nie pozostali obojętni i pomogli człowiekowi będącemu w potrzebie. Dążyli mu z pomocą, a nie odwrócili się od niego i poszli w inną stronę.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami

Stacja VI
Święta Weronika ociera twarz Jezusowi


Kłaniamy Ci się, Panie  Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

„Na współczującego czekałem, ale go nie było, i na pocieszających, lecz ich nie znalazłem” (Ps 69,21).
Weronika ocierając twarz Jezusowi, pokazała swe dobre serce i oddanie. Ryzykując swoje życie podeszła do Niego i otarła mu zmęczoną i wyczerpaną twarz. Poświęciła się dla Ciebie Panie. Weronika czynem, jakiego dokonała, stała się znakiem miłosierdzia wobec człowieka cierpiącego za innych. Jezu, głosząc kazanie powiedziałeś – „Błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą”(Mt 5,8). Słowami swymi udowodniłeś każdemu z nas, jak wielką wartość mają słowa, które wypowiadasz. Panie, obdarz nas szczerością i czystością, abyśmy mogli dostrzec Twoją obecność na świecie, w naszych sercach. Ucz nas, abyśmy przez całe swoje życie mieli otwarte serce na drugiego człowieka, bez względu na to, kim on dla nas jest.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.


Stacja VII
Drugi upadek Jezusa pod krzyżem


Kłaniamy Ci się, Panie  Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


„Kiedy się chwieję, z radością się zbiegają, przeciwko Mnie schodzą się obcy, których nie znam, szarpią Mnie bez przerwy, napastują i szydzą ze Mnie, zgrzytają przeciw Mnie zębami” (Ps 35,15-16).
Daj mi poznać drogi Twoje Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek! Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję (Ps 25,4-5)
Jezus po raz drugi upada pod ciężarem krzyża, obłożony naszymi grzechami. Mimo bezsilności, bólu, który Ci doskwiera wstajesz Jezu  i idziesz dalej. Wiesz, że każdy twój kolejny postawiony krok będzie cięższy, bo jesteś już u końcu swoich sił. Droga jest dla Ciebie coraz trudniejsza, krzyż staje się coraz cięższy. Podnosisz się z miłości, którą obdarzasz każdego z nas. Panie uczysz nas, abyśmy przez całe swoje życie podnosili się po porażce i szli dalej biorąc przykład z Ciebie. Prosimy Cię, abyś wspomagał nas i dawał nadzieję na lepsze jutro.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja VIII
Jezus spotyka płaczące niewiasty


Kłaniamy Ci się, Panie  Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

„Szło za Jezusem mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto, bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?” (Łk 23,27-31).

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie (J 15,5-6)
W czasie Drogi Krzyżowej  spotykasz Jezu płaczące niewiasty. One nie rozumieją, dlaczego zostałeś skazany na ukrzyżowanie, jak tak wiele dobrego czyniłeś dla każdego z nas. Sytuacja, która ma miejsce wywołuje wiele łez i rozpaczy . Biorąc przykład z Ciebie pocieszajmy i my osoby znajdujące się w trudnych chwilach,  tak jak Ty płaczące kobiety. Pomagajmy sobie nawzajem, aby razem trwać w tym trudnym czasie, jakim obecnie się znajdujemy.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja IX
Trzeci upadek Jezusa pod krzyżem


Kłaniamy Ci się, Panie  Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

„Złożyłem w Panu całą nadzieję; schylił się nade Mną i wysłuchał Mego wołania. Wydobył Mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki” (Ps 40,2-3).
Jezu, Ty pod wpływem ciężaru, jaki niesiesz na swoich barkach, jesteś już u końcu swoich sił. Powstajesz, aby do końca wypełnić wolę Ojca, modlisz się i idziesz dalej. Czynisz to, dlatego, by uwolnić nas od grzechów, które posiadamy. Wiesz, że na krzyżu czeka Cię zbawienie. W swej bezsilności oddajesz się w ręce wrogom.  Panie Mój, pomóż wstać nam, gdy upadniemy, ucz nas, abyśmy nie poddawali się, przezwyciężali  słabości, które pojawią się na naszej drodze życia i szli dalej, wołając do Ciebie Kyrie, eleison, Panie, ratuj nas....

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.


Stacja X
Jezus z szat obnażony


Kłaniamy Ci się, Panie  Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

„Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejscem Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy” (Mt 27,33-35).

Rozlany jestem jak woda
i rozłączają się wszystkie moje kości;
jak wosk się staje moje serce,
we wnętrzu moim topnieje.
Moje gardło suche jak skorupa,
język mój przywiera do podniebienia,
kładziesz mnie w prochu śmierci. (Ps 22,15-16)
Obdarto Cię Jezu z szat. Zostałeś zupełnie nagi, obnażony ze schyloną głową, w zawstydzeniu  i upokorzeniu. Wziąłeś na siebie cierpienie, za grzechy nasze. Ty zrobiłeś to dla nas, z miłości do każdego. Nie wiemy, co się wydarzy w naszym życiu w najbliższym czasie, ale wiemy, że Ty będziesz zawsze z nami i nigdy nas nie opuścisz.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja XI
Jezus do krzyża przybity


Kłaniamy Ci się, Panie  Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

„Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali (…). Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony” (Mk 15,24; 27-28).
Jezu, Ty w cierpieniu oddałeś za nas życie, za grzechy, które popełniamy . Słowa wypowiedziane przez Ciebie w ostatnich chwilach życia - Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? (Mk 15,34).  pokazują, jak wielkiego cierpienia doznałeś. Starajmy się mniej grzeszyć, a więcej czynić dobra. Postępujmy tak, aby krzyż Jezusa był coraz lżejszy. Pamiętajmy jak wiele dla nas uczyniłeś Jezu!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.


Stacja XII
Jezus umiera na krzyżu


Kłaniamy Ci się, Panie  Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

„Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha” (Łk 23,44-46).
Umierasz w ogromnym cierpieniu za nasze grzechy. Matka stoi pod krzyżem zrozpaczona, bo to ona cierpi najbardziej, serce jej przeszywa niewyobrażalny ból. Chciałaby Ci pomóc, ale wie, że nie może. W życiu dla każdej matki, najgorszym, co może być jest patrzeć jak własne dziecko umiera. Jest to niewyobrażalny ból w sercu, rozpacz i żal, bo nie ma się wpływu na to i nie można już nic z tym zrobić. Niestety takie sytuacje zdarzają się i niejedna matka jest w sytuacji takiej, jakiej znalazła się kilkaset lat temu Maryja. Pomódlmy się w intencji tych kobiet:

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.
Panno Chwalebna i Błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja XIII
Jezus zdjęty z krzyża


Kłaniamy Ci się, Panie  Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


„Aby ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat (…) Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda (…). Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił” (J 19,31-34; 37-38).
Umarłeś, nikt nie wie, co będzie dalej. Maryja trzyma Twoje ciało na rękach, serce jej przeniknięte jest rozpaczą. Jezu, pomóż nam i bądź przy nas w trudnych chwilach. Pomagaj nam je przetrwać i podnieść się gdy nie będziemy w stanie. Ty nas nigdy nie zawiedziesz!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.


Stacja XIV
Jezus do grobu złożony


Kłaniamy Ci się, Panie  Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.


„Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef (…), udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu (…). Nazajutrz (…) arcykapłani i faryzeusze (…) poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straże” (Mt 27,57-66).

Zostajesz zdjęty z krzyża i złożony do grobu wykutego w skale. Zasunięto Cię ogromnym kamieniem i obstawiono straż, aby nikt nie ukradł Twojego ciała. Symbol śmierci stanowi rozpoczęcie nowego, lepszego jutra. Złożenie ciała do grobu, jest największym darem, jaki mogli otrzymać ludzie od Boga. Powrócisz do nas jeszcze, aby dać ludziom największe świadectwo wiary.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Gabriela Goławskawykop

Komentarze

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.


foto

Drukarka do domu - jak wybrać odpowiedni model?
2021-04-19 06:08:00 Kategoria:

Jak wybrać drukarkę do domowego użytku? Z pewnością powinno się zwrócić uwagę na jakość i szybkość wydruku, jednak to tylko niewielka część parametrów, które...

więcej »
foto

Na co zwrócić uwagę wybierając poduszkę ortopedyczną?
2021-04-16 11:02:59 Kategoria:

Na zdrowy sen i odpowiednie wsparcie kręgosłupa w nocy wpływa nie tylko dobór odpowiedniego materaca, ale także wysokiej jakościowo poduszki. Najlepiej wybrać poduszkę...

więcej »
foto

Jaki dyktafon wybrać?
2021-04-15 09:14:09 Kategoria:

Dyktafon to urządzenie, które może przydać się w wielu sytuacjach. Mimo że obecnie każdy z nas może nagrywać dźwięk za pomocą smartfona, to jednak nic nie zastąpi...

więcej »
foto

Ergonomiczne wyposażenie biura. Jak zadbać o zdrowie...
2021-04-15 08:48:42 Kategoria:

Cukrzyca, otyłość, miażdżyca i niektóre rodzaje nowotworów – to tylko niektóre ze schorzeń biorących swoją przyczynę w siedzącym trybie życia. Niestety coraz...

więcej »
foto

Producenci i hurtownie odzieży damskiej – co mieć na...
2021-04-14 09:36:17 Kategoria:

Prowadzenie sklepu odzieżowego wymaga robienia hurtowych zamówień. Wybór producenta nie jest jednak tak prosty, jak mogłoby się wydawać. Wiele osób nie wie, na co...

więcej »
foto

Materace w Łomży - 5 rzeczy, które warto wiedzieć...
2021-04-14 09:02:41 Kategoria:

Człowiek spędza na śnie przeciętnie 1/3 życia. Właśnie dlatego tak ważny jest zakup odpowiedniego, wygodnego, higienicznego i komfortowego materaca. Dobrze jednak...

więcej »
foto

Jak samodzielnie inwestować na giełdzie?
2021-04-14 08:31:22 Kategoria:

W obliczu niskiego oprocentowania lokat i rachunków oszczędnościowych, dobrym sposobem na pomnożenie swoich oszczędności może być inwestowanie na giełdzie. Kupowanie i...

więcej »
foto

Konsultacje społeczne w Gminie Stara Kornica
2021-04-06 06:34:19 Kategoria:

W procesie tworzenia gminnych dokumentów strategicznych bardzo ważny jest udział mieszkańców. Dzięki konsultacjom społecznym każdy z Was ma realny wpływ na kierunek...

więcej »
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

Audycje KRP przed 25 - leciem beatyfikacji...
2021-03-02 14:05:00 Kategoria: Region

3 października 2021 r. przypadają centralne uroczystości 25-lecia beatyfikacji Błogosławionych Męczenników z Pratulina. W ramach duchowego przygotowania wiernych diecezji...

więcej »


Co, gdzie, kiedy

w lewoKwiecień 2021w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1 2

ŁUKÓW, 02.04

Wola Gułowska: konkurs na najpiękniejszą pisankę

więcej »
3 4

KRAJ, 04.04 21:15

Światowej sławy tenor Andrea Bocelli w koncercie wielkanocnym z Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej

więcej »
5 6 7 8 9 10

GARWOLIN, 10.04 10:30

Maciejowice: wprowadzenie relikwii Jana Pawła II do kościoła

więcej »
11

ŁUKÓW, 11.04

Łuków: jubileusz 100-lecia parafii Podwyższenia Krzyża Świętego

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 11.04 12:30

Biała Podlaska: Spotkanie młodych

więcej »
12 13

MIASTO SIEDLCE, 13.04

81. rocznica Zbrodni Katyńskiej

więcej »
14

MIASTO SIEDLCE, 14.04

Recital: Śladami Poezji – Gluziński-Koperkiewicz

więcej »
15 16

MIASTO SIEDLCE, 16.04

Food Truck Festival w Siedlcach

więcej »
17

MIASTO SIEDLCE, 17.04

Szkolenie I stopnia dla kandydatów do KSM diecezji siedleckiej

więcej »

ŁUKÓW, 17.04

Rozruszajmy Łuków

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 17.04

Food Truck Festival w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 17.04 19:00

IV Ojcowski Poligon Duchowy w Pratulinie

więcej »
18

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 18.04

Dzień Otwartych Drzwi na AWF BIAŁA PODLASKA. Wydarzenie ON-LINE!!!

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 18.04

Food Truck Festival w Siedlcach

więcej »
19 20 21 22 23

POWIAT BIALSKI, 23.04

Wernisaż malarstwa Sylwii Kalinowskiej - Moje galaktyki

więcej »

RADZYŃ, 23.04

Majowie bez końca świata

więcej »
24 25
26 27 28 29 30

ŁOSICE, 30.04

Zlot Food Trucków w Łosicach

więcej »

Najnowsze Informacje