SZKOLA

Radni Rady Gminy Wohyń większością głosów zgodzili się na likwidację dwóch szkół podstawowych- w Ossowie i Bezwoli. Powodem są problemy finansowe, kryzys demograficzny i wysokie koszty prowadzenia szkół.

Jaroslaw Koczkodaj

Urzędnicy z gminy Ulan- Majorat włączyli się w zbiórkę na operację dwuletniego Piotrusia Lipińskiego. Środki w wysokości prawie dwustu tysięcy złotych udało się zebrać na czas. Chłopczyk będzie mieć operację serca w Niemczech.

Radoslaw Salata

Przed kilkoma laty gmina Borki żyła inwestycjami, jakie zaplanowano w dwóch zabytkowych obiektach na jej terenie. W zespole pałacowo parkowym miało powstać nowoczesne, interaktywne centrum edukacyjne, wzorowane na Centrum Kopernika w Warszawie, a w zabytkowym młynie- inkubator przedsiębiorczości. Finalnie do inwestycji jednak nie dojdzie.

Zenon Stefanowski

Rok 2020 był jednym z lepszych dla gminy Kłoczew, jeżeli chodzi o inwestycje, chociaż cieniem na cały rok kładzie się pandemia. Priorytetem władz samorządowych była realizacja inwestycji drogowych, na co w budżecie przeznaczono prawie 4 mln zł. Dzięki temu, z udziałem środków zewnętrznych wykonano modernizację 22 odcinków dróg gminnych.

Rozmowa z Bartoszem Tarachulskim

Rozmowa z trenerem Pogoni Siedlce Bartoszem Tarachulskim.

Stanislaw Kostyra

Inwestycyjnym priorytetem gminy Trojanów jest w tym roku kolejny etap budowy przedszkola ze żłobkiem. Największa inwestycja ostatnich lat kosztować będzie ponad 5 mln zł, ale dzięki wsparciu środkami rządowymi, jej realizacja nie jest zagrożona. Będą też rozbudowywane przydomowe oczyszczalnie ścieków, przeprowadzona zostanie głęboka termoizolacja budynku urzędu gminy i naprawiane następne odcinki dróg.

Albina Lubian

Blisko 30 zadań inwestycyjnych zaplanował do realizacji w tym roku samorząd miasta i gminy Pilawa, na co w budżecie przeznaczono ponad 14,5 mln zł. Do największych należy rozbudowa szkoły w Gocławiu, budowa centrum przesiadkowego, rozbudowa przedszkola w Pilawie i połączenie go z budynkiem po byłej bibliotece oraz rozpoczęcie przebudowy siedziby władz samorządowych.

Lukasz Bogusz

W 2021 roku samorząd gminy Żelechów duży nacisk kładzie na inwestycje związane z poprawą jakości dróg gminnych, na co zaplanowano niemal milion złotych. Będzie też między innymi budowa kanalizacji w jednej z ulic stolicy gminy i poprawa wyglądu niektórych miejsc w centrum Żelechowa.

Marcin Kolodziejczyk

Ponad 16 mln zł przeznaczy w tym roku samorząd gminy Garwolin na realizację inwestycji i będą to w dużej mierze środki pozyskane z zewnętrznych źródeł finansowania. Wśród dużych zadań, w planach jest między innymi budowa ośrodka zdrowia i biblioteki gminnej, drogi między Rudą Talubską a Sulbinami oraz kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnych, wodociągowej i innych, mniejszych zadań.