Sebastian Kieliszek

Gmina Maciejowice przystąpiła do opracowania „Strategii Rzwoju Gminy Maciejowice na lata 2021-2030”. Jest to podstawowy dokument, dzięki któremu gmina jest w stanie zaplanować długofalowe działania i jednocześnie zhierarchizować potrzeby. Dokument ten określa priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

Mariusz Osiak

W Urzędzie Gminy Łuków odbyło się spotkanie z sołtysami z 36 sołectw. Rozmawiano m.in. o podziale środków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok. Już wiadomo, że do wydania będzie ponad 1 milion 115 tysięcy złotych.

Lukasz Bogusz

W ostatnim czasie samorząd Żelechowa podpisał umowy z różnymi instytucjami centralnymi i samorządowymi na dofinansowanie zadań, na kwotę ponad milion złotych. Wśród nich są inwestycje w ochronę środowiska, infrastrukturę drogową, sport, oświatę, straże i inne. To duży zastrzyk finansowy dla gminy.

burmistrz Piotr Pludowski

Po blisko dwóch latach od momentu kiedy powstał bulwar nad Krzną, można już na niego wejść lub wjechać wprost z chodnika przy ulicy Warszawskiej. Uzgadnianie budowy połączenia bulwaru z chodnikiem trwało rok. Prace – trzy dni.

Magdalena Kisieinska

Wieslaw Gaska

Gmina Borowie może być doskonałym przykładem dbałości o zabytki. Z każdym rokiem blasku nabiera dziewiętnastowieczny, były kościół z dzwonnicą, ołtarz i obrazy, a niedługo zabrzmią organy z 1880 r, które znajdują się w tym obiekcie. Troską samorządu objęte są też inne miejsca upamiętniające wydarzenia, zabytkowe pomniki nagrobne czy figury zlokalizowane na cmentarzu.

PLENEROWE CENTRUM REKREACJI

21 lipca na międzyrzeckich jeziorkach zostało otwarte plenerowe centrum rekreacji. Znajdują się tu: pumptruck, skatepark, plac streat workout (do ćwiczeń siłowych), kort do tenisa, boiska do koszykówki i siatkówki plażowej, siłownia zewnętrzna, trzy place zabaw oraz plac sensoryczny. Atrakcją jest podświetlana fontanna na akwenie. Teren jest monitorowany i dozorowany.

SLADAMI OSTOI

Od pięciu lat Koło Łuków ŚZŻAK, THP Orlik oraz gmina Łuków organizują Pieszy Rajd Śladami Kapitana Ostoi. W tym roku rajd również się odbył. Ale ze względu na stan epidemii wzięli w nim udział tylko członkowie i sympatycy Koła Łuków.

burmistrz Piotr Pludowski

Przy przejściu dla pieszych na ulicy Piłsudskiego w Łukowie, przy Urzędzie Miasta i Starostwie Powiatowym, ma pojawić się jeszcze w tym roku sygnalizacja świetlna. Dodatkowo mają być też oznakowane dwa sąsiednie przejścia przy budynku poczty i przy Przedszkolu Miejskim nr 2. Wszystkim ma się zająć ostatecznie lubelski oddział GDDKiA.