Dni Miedzyrzeca

Tegoroczne Dni Międzyrzeca to już historia. Impreza trwała dwa dni. Rozpoczęła się w piątek 31 maja w Parku Potockich warsztatami kulinarnymi dla dzieci z Magdą Makarowską a zakończyła w sobotę 1 czerwca na jeziorkach koncertem Kasi Nosowskiej.

Iwona Kurowska

Najbliższe miesiące zapowiadają się bardzo intensywnie pod względem organizacji dużych uroczystości, których garwolińskie starostwo jest organizatorem lub współorganizatorem. Wśród nich jest piknik militarny, Mazowieckie Zawody Sikawek Strażackich, przysięga żołnierzy WOT, Regionalne Święto Hodowców Koni, dożynki powiatowe z ludowym przeglądem kulinarno- kulturalnym. Szkoda, że daty niektórych imprez pokrywają się z organizowanymi przez gminy i też ciekawymi. O szczegółach Waldemar Jaroń rozmawia z wicestarostą powiatu garwolińskiego Iwoną Kurowską.

pawlowianki

Na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim w piątek 31 maja odbył się koncert stypendialny Oliwii Spychel. To utalentowana 14-latka z Leśnej Podlaskiej, kształcąca się pod okiem Zdzisława Marczuka – znakomitego, wielokrotnie nagradzanego artysty ludowego z Zakalinek k. Konstantynowa. Wystąpiły m. in.: "Pawłowianki” z Nowego Pawłowa z kierowniczką Danutą Gryglas, z kapelą w składzie Jarosław Nitychoruk i Piotr Kulicki. Ten ostatni jest instruktorem janowskiego GOK-u.

oliwia

Na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim w piątek 31 maja odbył się koncert stypendialny Oliwii Spychel. To utalentowana 14-latka z Leśnej Podlaskiej, kształcąca się pod okiem Zdzisława Marczuka – znakomitego, wielokrotnie nagradzanego artysty ludowego z Zakalinek k. Konstantynowa.

kornica

Na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim w piątek 31 maja odbył się koncert stypendialny Oliwii Spychel. To utalentowana 14-latka z Leśnej Podlaskiej, kształcąca się pod okiem Zdzisława Marczuka – znakomitego, wielokrotnie nagradzanego artysty ludowego z Zakalinek k. Konstantynowa. "Korniczanie” ze Starej Kornicy z kierowniczką Anna Szpurą, z akompaniamentem Karola Juszyńskiego

kapela

Na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim w piątek 31 maja odbył się koncert stypendialny Oliwii Spychel. To utalentowana 14-latka z Leśnej Podlaskiej, kształcąca się pod okiem Zdzisława Marczuka – znakomitego, wielokrotnie nagradzanego artysty ludowego z Zakalinek k. Konstantynowa.

INWESTYCJE

Uroczysta sesja Rady Gminy Zalesie połączona była z Dniem Samorządowca i 30. rocznicą częściowo wolnych wyborów ’89 roku. Tradycyjnie w Gminie Zalesie pod koniec maja odbywa się sesja absolutoryjna, jednak to spotkanie samorządowców miało trzy części. Spotkanie w pierwszej części dotyczyło rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Decyzją Rady Gminy Zalesie, absolutorium zostało udzielone. – Jest to absolutorium dla wszystkich pracowników gminy, sołtysów, radnych, a ja jestem tylko jedną z tych osób. Można mieć, pomysły, ciekawe inicjatywy, ale sukces osiąga zespół. Dlatego jest to absolutorium dla całego zespołu – powiedział Wójt Jan Sikora. Jednak, aby uzyskać absolutorium trzeba podjąć wysiłek realizacji inwestycji, które poprawią życie mieszkańców. O inwestycjach opowiedział Wójt Jan Sikora:

ABSOLUTORIUM

Wójt Gminy Wodynie Wojciech Klepacki uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok oraz wotum zaufania. Sesja, na której 15 radnych przegłosowało stosowne uchwały odbyła się w piątek, 31 maja. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Komisja Rewizyjna Rady Gminy również jednogłośnie zagłosowała za wnioskiem o udzielenie absolutorium.

audycja rolnicza

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wspólnie z prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych zaapelowali do rolników o masowy udział w wyborach do samorządu rolniczego. Odbędą się one 28 lipca.