Galeria - Górzno: budować tożsamość młodego człowieka

W gminie Górzno szczególną uwagę zwraca się na kultywowanie patriotycznych i regionalnych tradycji. Widać to w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, którego patronem jest Władysław Jóźwicki- lokalny bohater, który zginął męczeńsko za ojczyznę. 3 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku patriotycznego w szkole, połączona z poświęceniem nagrobku patrona szkoły i dwóch innych żołnierzy AK, którzy polegli za wolność tej ziemi.