Galeria - Stowarzyszenie Przyjaciół Trojanowa

Stowarzyszenie Przyjaciół Trojanowa istnieje 2015. Jego przewodniczącą jest Anna Stanisława Mądra. Stowarzyszenie Przyjaciół Trojanowa bierze udział w II Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich.