Galeria - KGW w Strzale

KGW w Strzale powstało w grudniu 2018. Prezesem koła jest Elżbieta Wojtyra. KGW ze Strzały bierze udział w II Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich.