Galeria - Powiat Siemiatycki podpisał umowy o dotacje z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe w powiecie siemiatyckim dostały pieniądze na działalność. We wtorek, 16 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach podpisano umowy o dofinansowanie. W imieniu Zarządu Powiatu dokumenty parafowali starosta Jan Zalewski i wicestarosta Marek Bobel.