Galeria - Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski w Makarówce

W listopadzie ubiegłego roku Gmina Huszlew w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymała 500 tys. złotych dotacji na remont odcinka drogi gminnej z Makarówki w kierunku wsi Kiełbaski.