Galeria - Jesień w polu, zagrodzie i w skansenie

Pokaz kopania ziemniaków motykami oraz kopaczką konną i tłoka – zbieranie ziemniaków za kopaczką z udziałem widzów. Bronowanie kartofliska broną konną.