Galeria - Zawody „Sprawni jak żołnierze”

Dnia 19 kwietnia b.r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie odbyły się zawody sportowo-obronne „Sprawni jak żołnierze” okręgu siedleckiego, których organizatorem było Kuratorium Oświaty w Warszawie. Ich celem jest popularyzowanie wśród młodzieży zagadnień związanych z obronnością kraju oraz podnoszenie sprawności fizycznej. Zawodnicy zmierzyli się w pięciu punktowanych konkurencjach: strzelanie, rzut granatem, test sprawnościowy, I-sza pomoc, bieg na orientację.