R E K L A M A


Rolnicy

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Nabór w ramach KPO – już prawie 1200 wniosków na ponad 203 mln zł
2022-10-31 16:58:48 Artykuł czytany 315 razy


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że w ramach prowadzonych czterech naborów z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności do 21 października wpłynęło blisko 1200 wniosków o dofinansowanie na kwotę ponad 203 mln zł.


Do 21 października zarejestrowano 69 wniosków na 181,7 mln zł od mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych wsparciem w ramach przetwórstwa lub wprowadzania produktów do obrotu. Rolnicy i rybacy, którzy planują działalność przetwórczą, złożyli 23 wnioski o niemal 7,2 mln zł wsparcia. O dofinansowanie wymiany pokryć dachowych z azbestu na kwotę ok. 14,6 mln zł ubiega się 1101 gospodarzy.

Aby ułatwić potencjalnym zainteresowanym ubieganie się o taką pomoc, przygotowane zostały przez ekspertów z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najczesciej-zadawane-pytania2

3,15 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych już trafiło do rolników

Od 17 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje na konta rolników zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r. Do 20 października wykonane zostały przelewy na kwotę ponad 3,15 mld zł. Realizacja zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast 1 grudnia br. rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot płatności za 2022 r.

W tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie ubiega się 1,265 mln rolników. Pula środków na ten cel to ok. 16,96 mld zł. Polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat. Zaliczki będą wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu (wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE). Środki przekazywane będą wyłącznie na konta wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Jeżeli numer rachunku będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji.

Do 20 października w ramach zaliczek niemal 306 tys. beneficjentów otrzymało płatności bezpośrednie na ponad 2,63 mld zł. W ramach płatności obszarowych z PROW 2014–2020 na konta 270 tys. gospodarzy przelano ok. 519 mln zł.

Wicepremier Henryk Kowalczyk w gminie Sokołów Podlaski


Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przebywał 24 października w gminie Sokołów Podlaski. Zwiedził biogazownię w Grochowie Szlacheckim, a następnie spotkał się z rolnikami w Repkach, Miedznej i Łochowie.

Podczas wizyty wicepremier Kowalczyk mówił m.in. o rolniczych  biogazowniach. - To dobry pomysł na nowe źródła energii – stwierdził po zapoznaniu się z funkcjonowaniem takiego obiektu. Podkreślił znaczenie systemu funkcjonowania odbioru energii. - Odbierana jest energia elektryczna, ale planowane jest podłączenie sieci gazowej – dodał. Poinformował również, że biometan ma być dostarczany do Sokołowa Podlaskiego. Realizacja odbywa się w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a biometan ma być wykorzystany do ogrzewania. - Jestem przekonany, że cała energia będzie dobrze wykorzystana w koenergii, zarówno prąd, jak i ciepło. I to jest to dobre rozwiązanie dla rolnictwa – podsumował.

W trakcie spotkań z rolnikami szef resortu rolnictwa zwracał uwagę na nowe działania uruchomione 17 października w ramach KPO. Podkreślił przy tym znaczenie środków na przetwórstwo. - Najważniejsze jest to, aby wartość dodana zostawała u rolnika albo w lokalnych rękach – stwierdził wicepremier i podkreślił ponadto, że w ramach tego działania możliwy jest zakup wszelkich niezbędnych środków do produkcji, maszyn i urządzeń oraz na budowę I przebudowę budynków, a także na zakup środków transportu do przewozu produktów. - Istotną nowością w ramach przetwórstwa jest to, że nie jest wymagane tworzenie dodatkowych miejsc pracy – dodał.

Dotacja wynosi do 0,5 mln zł dla rolników, dla mikroprzedsiębiorstw – 3 mln zł, dla małych przedsiębiorstw – 10 mln zł i 15 mln zł dla średnich przedsiębiorstw.

Wicepremier Kowalczyk przypomniał, że w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego rolnicy mogą sprzedać produkty bez podatku dochodowego do wysokości 100 tys. zł. Mają także mieć darmowe miejsca na targowiskach w piątki i w soboty.

Szef resortu rolnictwa mówił także o możliwości pozyskania, w ramach KPO,  pomocy finansowej na wymianę pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest. Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2. Wymiana musi dotyczyć całego dachu.

Podsumowanie w rocznicę objęcia urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Walka z ASF
– Kiedy rozpoczynałem pracę w ministerstwie, mieliśmy w Polsce 124 ogniska ASF, a tylko kilka procent rolników miało sporządzone obowiązkowe plany bioasekuracyjne – podkreślił szef resortu rolnictwa. – Podjąłem decyzję o udzieleniu rolnikom pomocy w ich przygotowaniu przez ARiMR, ODR-y i Inspekcję Weterynaryjną. W jej efekcie w listopadzie takie plany miało już opracowane ponad 95 proc. rolników – dodał wicepremier.
Skuteczność podejmowanych działań związanych ze sporządzeniem i przestrzeganiem planów oraz prowadzonej depopulacji dzików spowodowała, że w ciągu roku liczba ognisk ASF spadła do 14.
Rynek trzody chlewnej
– Na kłopoty z ASF nałożyły się niskie ceny oferowane na runku trzody chlewnej, co skutkowało zamykaniem hodowli w całej Europie – przypomniał szef resortu rolnictwa.
Wicepremier zwrócił uwagę, że w tym czasie najważniejsze było wsparcie skierowane na utrzymanie hodowli. W ramach dwóch transz naborów do rolników zajmujących się hodowlą trzody chlewnej trafiło w sumie 400 mln złotych.
– Zgodnie z przewidywaniami sytuacja na tym rynku uległa poprawie i aktualne ceny oferowane rolnikom są już do przyjęcia – dodał wicepremier Henryk Kowalczyk.

Rynek nawozów
– Kolejnym problemem przed rokiem był gwałtowny wzrost cen nawozów. Dziś wiemy, że był on spowodowany przygotowaniami do wojny w Ukrainie – przypomniał szef resortu rolnictwa.
Zwrócił przy tym uwagę, że głównym kosztem w produkcji nawozów jest cena gazu. Spekulacja nią spowodowała drastyczne podwyżki cen nawozów.
– W styczniu podjęliśmy decyzję o dopłatach do nawozów. Komisja Europejska wyraziła zgodę w marcu i mogliśmy z naszego budżetu dopłacać rolnikom do ich zakupu. Na ten cel przeznaczyliśmy 3,9 mld złotych. Rolnicy złożyli wnioski na sumę 3,5 mld zł – poinformował szef resortu rolnictwa.
Wicepremier przypomniał jednocześnie, że Polska była jedynym krajem w Unii Europejskiej, który taki mechanizm zastosował.

System ubezpieczeń
– Jednym z zadań, które miałem do wykonania, obejmując urząd, było uporządkowanie systemu ubezpieczeń upraw rolnych – podkreślił wicepremier.
Dzięki podjętym decyzjom i zakupowi udziałów w TUW Pocztowym powstały AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Oferują one kompleksowe ubezpieczenie wraz z ubezpieczeniem od suszy.
– Nowością jest możliwość dokonania cesji na rzecz ARiMR, aby uregulować 35 proc. składki z należnych rolnikowi środków z tytułu płatności bezpośrednich – dodał szef resortu rolnictwa.
Uwolnienie Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD)
Podsumowując rok pracy w MRiRW, wicepremier podkreślił znaczenie uwolnienia RHD.
– Zwiększyliśmy z 40 do 100 tys. złotych kwotę przychodów wolną od podatku dochodowego. Znieśliśmy limity sprzedaży oraz wprowadziliśmy bezpłatne miejsca na targowiskach w piątki i soboty – przypomniał szef resortu rolnictwa.

Środki unijne z polityki spójności
Zwrócił również uwagę, że w nowej polityce rolnej szereg działań na obszarach wiejskich finansowanych będzie z innych funduszy, w tym w ramach polityki spójności. Na te cele zagwarantowanych zostało 10 mld euro.

Krajowy Plan Strategiczny dla WPR 2023–2027
– Zatwierdzony został 31 sierpnia 2022 r. i Polska znalazła się pod tym względem wśród pierwszych 7 państw – podkreślił wicepremier. Budżet tej perspektywy finansowej wynosi 25 mld euro. – Już w tym roku ponad 60 proc. gospodarstw otrzymuje płatności bezpośrednie powyżej średniej unijnej, a od 2023 roku będzie to dotyczyło ponad 97 proc. gospodarstw rolnych w Polsce – dodał szef resortu rolnictwa.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)
– 17 czerwca 2022 r. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) został zatwierdzony przez Radę Unii Europejskiej i mamy na to odpowiednie dokumenty – podkreślił wicepremier, informując jednocześnie, że 2,25 mld euro przeznaczonych jest na inwestycje, za które odpowiada resort rolnictwa.
Prowadzony jest już nabór na 4 działania, z których dwa dotyczą przetwórstwa.
Pozostałe działania

Podsumowując rok działalności w resorcie rolnictwa, wicepremier Henryk Kowalczyk zwrócił uwagę na podniesienie zarobków pracowników instytucji obsługujących rolnictwo, zwłaszcza w oddziałach terenowych KRUS, PIORiN, Inspekcji Weterynaryjnej, ARiMR oraz ODR.
Omówił także zmiany w rolniczych emeryturach, z których najważniejsza dotyczy możliwości otrzymywania świadczeń bez konieczności zbywania gospodarstwa.

Podkreślił rolę powołanej w maju Krajowej Grupy Spożywczej w zapobieganiu panice i ustabilizowaniu cen na rynku zbóż na poziomie 1400 zł za tonę pszenicy. Przypomniał także wykorzystanie nadzwyczajnych środków wsparcia w sektorze jabłek, trzody chlewnej i drobiu. Poinformował również o udzielonej pomocy finansowej w zakresie szkód w uprawach rolnych, czy też w ramach różnego rodzaju oddłużenia.
Wicepremier Henryk Kowalczyk zwrócił również uwagę na zmiany przepisów dotyczących Kół Gospodyń Wiejskich, które dzięki możliwości wsparcia finansowego bardzo rozwinęły swoją działalność.

Nagroda „Syzyf Roku” dla wicepremiera Kowalczyka

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk odebrał we wtorek, 25 października w MRiRW nagrodę „Syzyf Roku” w kategorii Polityk Roku 2022. Nagrodę przyznaje Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej.

Inf. Pras.
MRwykop
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

23 stycznia transmisja z Pratulina
2023-01-22 22:50:50 Kategoria:

23 stycznia diecezja siedlecka wspomina bł. Unitów, którzy w obronie wiary, jedności Kościoła i polskości, ponieśli śmierć męczeńską broniąc swej świątyni....

więcej »


foto

Audycja PGE- Odcinek 10: Spotkania ze sztuką
2023-01-31 08:52:00 Kategoria:

Mecenat biznesu nad sztuką to nie tylko pieniądze. Można pójść dalej i zainspirować do zapoznania się nią czy tworzenia jej przez ludzi, którzy do tej pory się tym...

więcej »
foto

Rozmowa PGE: „Spotkania ze sztuką” - wzmożony ruch...
2023-01-30 15:41:48 Kategoria:

Mecenat biznesu nad sztuką to nie tylko pieniądze. Fundacja PGE kończy właśnie projekt edukacyjny, który poszerza grono odbiorców sztuki pokazywanej w trzech muzeach...

więcej »
foto

Jak sprawdzić gdzie jest ubezpieczony samochód?
2023-01-30 08:08:23 Kategoria:

Istnieje wiele rodzajów polis komunikacyjnych. Jedną z nich jest ubezpieczenie OC i każdy zarejestrowany w Polsce samochód musi je posiadać. Może zapomniałeś do kiedy...

więcej »

Co, gdzie, kiedy

w lewoLuty 2023w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

POWIAT BIALSKI, 01.02 10:00

Diecezjalna Pielgrzymka Amazonek

więcej »
2

MIASTO SIEDLCE, 02.02 12:00

2 lutego - Dzień Życia Konsekrowanego

więcej »
3

GARWOLIN, 03.02

Forum Przedsiębiorczości 2023

więcej »
4

ŁUKÓW, 04.02

Łuków: Siostry Nazaretanki organizują bal

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 04.02

Spektakl muzyczny - Ni pies, ni wydra... coś na kształt miłości

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 04.02 10:00

Ku lepszej komunikacji Kościoła. Szkolenie medialne w Siedlcach

więcej »
5
6 7 8

RADZYŃ, 08.02

Opowieści z Gruzji Marcina Mellera

więcej »
9 10

POWIAT BIALSKI, 10.02

Miłość cierpliwa jest - Rekolekcje dla niepłodnych małżeństw

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 10.02

Rekolekcje powołaniowe

więcej »
11

POWIAT SIEDLECKI, 11.02

Rekolekcje powołaniowe

więcej »

MIŃSK MAZ., 11.02

Mrozy: Stand-up z okazji walentynek

więcej »
12

POWIAT SIEDLECKI, 12.02

Rekolekcje powołaniowe

więcej »
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22

ŁUKÓW, 22.02

Łuków: Spektakl teatralny dla dzieci pt. Smok wawelski

więcej »
23 24 25 26
27 28

Najnowsze Informacje