R E K L A M A


Rolnicy

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Kwadrans o wsi i rolnictwie z 11 listopada 2021 r.
2021-11-13 13:27:35 Artykuł czytany 85 razy


Rynek tytoniu i jego regulacje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od 2017 roku realizuje zadania związane z monitorowaniem uprawy tytoniu oraz nadzorem nad produkcją i zbyciem surowca tytoniowego. Robi to na podstawie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz o podatku akcyzowym.


Jak podkreśliła Dorota Jabłońska- Gorzała, kierownik Wydziału Monitorowania Rynków Rolnych Departamentu Interwencji Rynkowych KOWR, ma to na celu uszczelnienie obrotu surowcem tytoniowym w Polsce, a co za tym idzie – ograniczenie szarej strefy w handlu suszem tytoniowym Jabłońska-Gorzała przypomniała, że warunkiem prowadzenia przez producenta rolnego działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji lub zbycia surowca tytoniowego jest uzyskanie wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego, prowadzonego przez Dyrektora OT KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego.  Wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek producenta rolnego. Producent surowca tytoniowego, który otrzymał decyzję o wpisie do rejestru producentów surowca tytoniowego, składa roczną Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego w terminie do dnia 15 maja każdego roku. Dzięki temu KOWR posiada informacje  umożliwiające identyfikację producenta tytoniu oraz dane dotyczące powierzchni upraw poszczególnych grup odmian tytoniu, dane dotyczące zawartych umów zbycia surowca tytoniowego, szacunkową masę wyprodukowanego surowca tytoniowego oraz masę surowca dostarczonego nabywcy na podstawie zawartych umów. Dodatkowo w rejestrze producentów surowca tytoniowego znajdują się informacje o stanie magazynowym (na dzień 30 kwietnia) oraz o masie zniszczonego surowca tytoniowego.  Obecnie w rejestrze producentów surowca tytoniowego (RPST) wpisanych jest 3 878 producentów surowca tytoniowego. Najwięcej w  OT KOWR Lublin – 2 117, co stanowi 55% wszystkich producentów wpisanych do rejestru producentów surowca tytoniowego. W OT KOWR w Szczecinie, Koszalinie oraz Gorzowie Wlkp. nie ma producentów surowca tytoniowego wpisanych do rejestru.

W ramach prowadzanego monitoringu rynku tytoniu, KOWR zbiera także dane od nabywców surowca tytoniowego. Pośredniczące podmioty tytoniowe przekazują Dyrektorowi Generalnemu KOWR dane o masie skupionego suszu tytoniowego łącznie i masie suszu tytoniowego skupionego od poszczególnych producentów surowca tytoniowego wyrażonej w kilogramach, średniej cenie płaconej za susz tytoniowy producentom surowca tytoniowego, wyrażonej w złotych za kilogram, pomniejszonej o podatki i inne opłaty w podziale na grupy odmian tytoniu. Termin przekazania tych informacji mija  do 30 czerwca każdego roku.

Dorota Jabłońska-Gorzała podkreśliła, że  Polska jest jednym z czołowych producentów tytoniu w UE, jak również jest krajem o długoletniej tradycji uprawy tytoniu. Uprawa tytoniu prowadzona jest w niewielkich obszarowo, rodzinnych gospodarstwach rolniczych. Podstawą rejonizacji uprawy tytoniu są w głównej mierze warunki klimatyczne i glebowe oraz zasoby siły roboczej. Uprawa tytoniu w Polsce rozmieszczona jest w pięciu rejonach: lubelsko-podkarpackim; świętokrzysko-małopolskim; kujawsko-pomorskim; mazurskim oraz dolnośląskim.

W 2021 r. uprawa tytoniu w Polsce prowadzona była na powierzchni ok. 9,5 tys. hektarów. Plantacje tytoniu występują głównie w województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim. Ponad połowa całej powierzchni uprawy tytoniu znajdowała się w woj. lubelskim (68%), znacznie mniejsza część w województwie podkarpackim (ok. 11%) oraz świętokrzyskim i małopolskim (ok. 6%). W województwach zachodniopomorskim oraz lubuskim nie odnotowano uprawy tytoniu. W ostatniej dekadzie zauważyć można wyraźną tendencję do powiększania się plantacji tytoniowych, zwłaszcza gospodarstw o powierzchni 2–5 ha oraz ponad 5 ha.  

W Polsce uprawia się kilka odmian tytoniu, ale głównie dominują tytonie jasne – Virginia (70 % areału) i Burley (ponad 26 % areału). Odnotować można niewielki udział tytoni ciemnych typu Skroniowski Mocny i Puławski (łącznie 2% areału), jak również odmian typu Kentucky (2%).

Na przestrzeni ostatnich kilku lat zauważyć można wyraźny trend spadkowy w uprawie tytoniu, mimo iż tytoń pozostaje rośliną tradycyjnie uprawianą w Polsce. Wielkość plonów uzależniona jest od warunków klimatycznych i pogodowych. Niestety obecne anomalie pogodowe - susza, trąby powietrzne czy grad - mogą mieć negatywny wpływ na zbiory tytoniu.

Z rejestru producentów surowca tytoniowego prowadzonego przez KOWR od początku realizacji tego działania wykreślonych zostało 1 484 producentów surowca tytoniowego (1 224 na wniosek strony oraz 260 z urzędu). Można zauważyć znaczący spadek liczby gospodarstw uprawiających tytoń,  co jest m.in. efektem stopniowej redukcji dopłat związanych z uprawą tytoniu oraz z działaniami prowadzonymi przez Światową Organizację Zdrowia – maksymalnym ograniczeniem spożycia wyrobów tytoniowych. Skala produkcji surowca tytoniowego plasuje Polskę w czołówce europejskich producentów tytoniu, jednakże produkcja krajowa spada z roku na rok i wynosi obecnie ponad 19 tys. ton.

W każdym roku zbiorów tytoniu KOWR przeprowadza kontrole w stosunku do co najmniej 5 % producentów surowca tytoniowego wpisanych do wspomnianego Rejestru.  Prowadzi również nadzór nad zniszczeniem uprawy tytoniu/surowca tytoniowego, który ma na celu potwierdzenie prawidłowości przeprowadzenia procesu zniszczenia upraw tytoniu/surowca tytoniowego.

W 2021 r. do kontroli wytypowano 329 producentów, u których przeprowadzano kontrole poprawności sporządzenia i zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego oraz informacji rocznej za 2020/2021. Aby ograniczyć szarą strefę na rynku tytoniu, KOWR współpracuje z innymi instytucjami.  Udostępnia posiadane dane organom administracji publicznej a także sądom i prokuratorom w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań ustawowych.

Zmniejszenie opłat na Platformie Żywnościowej

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję w sprawie obniżenia opłat dla rzepaku od transakcji zawieranych na Giełdowym Rynku Rolnym w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  Giełdowy Rynek Rolny jest innowacyjnym narzędziem na rynku polskim, działającym w oparciu o standardy światowych giełd towarowych, umożliwiającym obecnie obrót produktami rolno-spożywczymi, takimi jak pszenica, żyto, kukurydza oraz rzepak.Rynek ten powstał w ramach projektu Platforma Żywnościowa, realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w latach 2018-2020. Handel na Giełdowym Rynku Rolnym prowadzony jest od 1 września 2020 r. przez Towarową Giełdę Energii S.A., na podstawie licencji przekazanej przez KOWR.

Badanie ,,Polska Wieś i Rolnictwo"


Rozpoczęło się badanie  „Polska Wieś i Rolnictwo” w 2021 r.  Realizuje je Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Celem głównym tegorocznej edycji badania jest poznanie postaw i opinii mieszkańców wsi oraz miast na temat oceny przemian społeczno-gospodarczych dokonujących się na obszarach wiejskich, jak również w sprawie działań państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich oraz o instytucjach pracujących na ich rzecz.
W tegorocznej edycji badania „Polska wieś i rolnictwo” wykonanie wywiadów bezpośrednich wśród respondentów zlecono firmie: GRUPA BST Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach. Badanie będzie wykonywane na losowej próbie respondentów na obszarze całego kraju w okresie od października do listopada 2021 r. Wywiad z ankieterem jest anonimowy i będzie realizowany na podstawie pytań zawartych we wcześniej przygotowanym kwestionariuszu wywiadu. POSŁUCHAJ

AI [ja]
wykop
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

Nowenna przed wspomnieniem bł. Męczenników Podlaskich...
2022-01-20 15:28:00 Kategoria:

14 stycznia w Pratulinie rozpoczęła się nowenna poprzedzająca wspomnienie bł. Męczenników Podlaskich przypadające 23 stycznia. Modlitwę codziennie transmituje...

więcej »


foto

Zdrowe słodycze, gdzie kupić?
2022-01-25 08:02:21 Kategoria:

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, czy jedzenie słodyczy idzie w parze z byciem fit? Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie brzmi tak. Pewnie w waszych głowach rodzi...

więcej »
foto

Jakie są najczęstsze powikłania po przejściu COVID-19?
2022-01-21 13:41:38 Kategoria:

Ponad ćwierć miliarda osób na całym świecie zostało zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Większość z nich wyzdrowiała. Nie dla wszystkich oznacza to powrót do pełnej...

więcej »
foto

Witamina D3 – jakie są objawy niedoboru?
2022-01-21 12:38:25 Kategoria:

Witamina D3 odgrywa bardzo ważną rolę w organizmie człowieka. Już od pierwszych miesięcy życia należy dbać o jej prawidłowy poziom. Jest niezbędna dla prawidłowego...

więcej »
foto

Kwasy tłuszczowe omega-3 - najlepsze źródła w diecie
2022-01-21 12:29:28 Kategoria:

Zdrowe tłuszcze, a szczególnie kwasy tłuszczowe omega-3 są bardzo ważne w utrzymaniu prawidłowej pracy organizmu. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe muszą zostać...

więcej »
foto

OBYWATELSKA INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA 2.0
2022-01-21 06:00:00 Kategoria:

Stowarzyszenie BONUM PUBLICUM zaprasza do udziału w projekcie pn. „OBYWATELSKA INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA 2.0”.

więcej »
foto

Jakie zalety ma catering dietetyczny?
2022-01-19 10:14:36 Kategoria:

Catering dietetyczny Białystok polega na dostarczaniu przez wybraną firmę posiłków pod wskazany adres. Opcja ta cieszy się coraz większą popularnością, co wynika z...

więcej »
foto

Pamiętajcie o Magicznych Ogrodach!
2022-01-16 10:04:36 Kategoria:

Wyjątkowy, baśniowy ogród, leżący w turystycznym sercu Lubelszczyzny zaprasza gości od 29 kwietnia 2022 roku.

więcej »

Co, gdzie, kiedy

w lewoStyczeń 2022w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1 2

ŁUKÓW, 02.01

Łuków: Giełda Kolekcjonerów

więcej »
3 4 5 6

MIASTO SIEDLCE, 06.01

Wspólne kolędowanie w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.01

Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Siedlec

więcej »

ŁOSICE, 06.01

Orszak Trzech Króli w Huszlewie

więcej »

PARCZEW, 06.01

Parczewski Spacer Orszakowy

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.01

Koncert kolęd i pastorałek - Noel

więcej »

ŁUKÓW, 06.01

Orszak Trzech Króli w Łukowie

więcej »

SOKOŁÓW, 06.01

Orszak Trzech Króli w Sokołowie Podlaskim

więcej »

SIEMIATYCZE, 06.01 11:00

Siemiatycze zapraszają na Orszak Trzech Króli

więcej »
7 8

RADZYŃ, 08.01

Zaproszenie na spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.01

KPS zagra z ZAKSĄ

więcej »
9

ŁUKÓW, 09.01

Koncert Kolęd i Pastorałek w Trzebieszowie

więcej »

ŁUKÓW, 09.01

Eleni i Kasia Cerekwicka wystąpią w Łukowie

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 09.01

Koncert kolęd w Zbuczynie

więcej »
10 11

ŁOSICE, 11.01

Pierwszy Orszak Trzech Króli w Huszlewie

więcej »
12

SIEMIATYCZE, 12.01

Obrzędy wstępne Mszy Świętej - kolejne spotkanie w siemiatyckim Karmelu

więcej »

SIEMIATYCZE, 12.01

Mobilna Akademia Młodych Orłów po raz kolejny zagości w Siemiatyczach

więcej »
13

DROHICZYN, 13.01

Seminaryjny Wieczór Wiary

więcej »
14

MIASTO SIEDLCE, 14.01

Zapisy na Kurs Nowe Życie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.01

Wystawa akwareli Jarosława Drążka

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.01

S.W.E.T.E.R. - Siedleckie Wieczory Ekscytacji Teatralnej z Elementami Rywalizacji 14 stycznia na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce

więcej »
15 16
17

MIĘDZYRZEC, 17.01

Rocznica męczeństwa unitów w Drelowie

więcej »
18 19 20 21

ŁUKÓW, 21.01

Łuków: obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

więcej »
22

MIASTO SIEDLCE, 22.01

KPS zagra z Krispolem

więcej »

POWIAT BIALSKI, 22.01

Połoski: Modlitwy do Św. Rity z Cascii

więcej »

POWIAT BIALSKI, 22.01 10:00

Doroczna Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Sanktuarium w Pratulinie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 22.01 17:00

Nabożeństwo ku czci św. Rity w siedleckiej parafii

więcej »
23

SOKOŁÓW, 23.01

Koncert Noworoczny w SOK: Warszawska Orkiestra Sentymentalna

więcej »

ŁOSICE, 23.01

Koncert grup artystycznych w ŁDK

więcej »
24 25 26 27

ŁUKÓW, 27.01

Gmina Łuków: szczepienia przeciwko COVID-19

więcej »
28 29 30
31

Najnowsze Informacje