KRAJ

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Orędzie Papieża Franciszka na 56. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
2022-01-24 12:53:11 Artykuł czytany 97 razy


Słuchanie jest pierwszym nieodzownym składnikiem dialogu i dobrej komunikacji. Nie można komunikować się, jeśli najpierw się nie słucha, a bez umiejętności słuchania nie ma dobrego dziennikarstwa. Aby dostarczać rzetelnych, wyważonych i kompletnych informacji, trzeba słuchać przez długi czas – napisał papież Franciszek w orędziu na 56. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który w Kościele w Polsce obchodzimy w trzecią niedzielę września. W tym roku wypada on 18 września.


Publikujemy pełny tekst orędzia:

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO

na LVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Słuchanie uchem serca

Drodzy bracia i siostry!

W ubiegłym roku podjęliśmy refleksję nad potrzebą „pójścia i zobaczenia”, aby odkryć rzeczywistość i móc ją opowiedzieć, wychodząc od doświadczenia wydarzeń i spotkań z ludźmi. Podążając po tej linii, chciałbym teraz zwrócić uwagę na inny czasownik, „słuchać”, który ma decydujące znaczenie w gramatyce komunikacji i jest warunkiem prawdziwego dialogu.

W rzeczywistości, tracimy zdolność słuchania tych, którzy stają przed nami, zarówno w normalnych codziennych relacjach, jak i w debatach na temat najważniejszych kwestii życia obywatelskiego. Jednocześnie słuchanie zyskuje na znaczeniu poprzez nowy, ważny rozwój na polu komunikacyjnym i informacyjnym, dzięki różnym ofertom podcastów i czatów audio, potwierdzając, że pozostaje ono niezbędne w komunikacji międzyludzkiej.

Pewien wybitny lekarz, przyzwyczajony do leczenia ran duszy, został zapytany, co jest największą potrzebą człowieka. Odpowiedział: „Bezgraniczne pragnienie bycia wysłuchanym”. Pragnienie, które często pozostaje ukryte, ale stanowi wyzwanie dla każdego, kto jest powołany do bycia wychowawcą lub formatorem, albo spełnia jakąkolwiek rolę komunikującego się: rodzice i nauczyciele, pasterze i kapelani, pracownicy informacji i ci, którzy pełnią służbę społeczną lub polityczną.

Słuchanie uchem serca

Z kart Biblii dowiadujemy się, że słuchanie nie oznacza jedynie percepcji akustycznej, ale jest zasadniczo związane z relacją dialogu między Bogiem a ludzkością. «Shema’ Israel – Słuchaj, Izraelu» (Pwt 6, 4), wstęp do pierwszego przykazania Tory jest nieustannie powtarzany w Biblii do tego stopnia, że św. Paweł stwierdzi, iż «wiara rodzi się ze słuchania» (Rz 10, 17). Inicjatywa należy bowiem do Boga, który mówi do nas, a my odpowiadamy słuchając Go; a nawet to słuchanie pochodzi przecież z Jego łaski, jak to się dzieje w przypadku noworodka, który reaguje na spojrzenie i głos mamy oraz taty. Wśród pięciu zmysłów tym uprzywilejowanym przez Boga wydaje się być słuch, może dlatego, że jest on mniej inwazyjny, bardziej dyskretny niż wzrok, a zatem pozostawia człowiekowi większą wolność.

Słuchanie odpowiada pokornemu stylowi Boga. To właśnie to działanie pozwala Bogu objawić się jako Temu, który mówiąc stwarza człowieka na swój obraz, a słuchając rozpoznaje go jako swego rozmówcę. Bóg kocha człowieka: dlatego kieruje do niego Słowo, dlatego „nadstawia ucha”, aby go słuchać.

Człowiek, przeciwnie, ma tendencję do uciekania od relacji, do odwracania się plecami i „zamykania uszu”, aby nie musieć słuchać. Odmowa słuchania często przeradza się w agresję wobec drugiego, jak to miało miejsce w przypadku słuchaczy diakona Szczepana, którzy zatykając sobie uszy, wszyscy naraz zwrócili się przeciwko niemu (por. Dz 7, 57).

Z jednej strony jest więc Bóg, który zawsze się objawia, komunikując się bezinteresownie, a z drugiej strony człowiek, który jest wezwany, aby dostrajać się, wsłuchiwać się. Pan wyraźnie wzywa człowieka do przymierza miłości, aby mógł on stać się w pełni tym, kim jest: obrazem i podobieństwem Boga w swojej zdolności słuchania, przyjmowania, dawania przestrzeni innym. Słuchanie jest przecież wymiarem miłości.

Dlatego Jezus wzywa swoich uczniów do sprawdzenia jakości ich słuchania. „Uważajcie więc, jak słuchacie” (Łk 8, 18): tak upomina ich po opowiedzeniu przypowieści o siewcy, sugerując, że nie wystarczy słuchać, trzeba robić to dobrze. Tylko ci, którzy przyjmują Słowo sercem „szlachetnym i dobrym” i wiernie je zachowują, przynoszą owoce życia i zbawienia (por. Łk 8, 15). Jedynie zwracając uwagę na to, kogo słuchamy, czego i jak słuchamy, możemy wzrastać w sztuce komunikacji, której centrum nie jest teoria czy technika, ale «zdolność serca, która umożliwia bliskość» (Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 171).

Wszyscy mamy uszy, ale często nawet ci, którzy mają doskonały słuch, nie są w stanie usłyszeć drugiego człowieka. W rzeczywistości istnieje wewnętrzna głuchota, gorsza od fizycznej. Słuchanie – w istocie – nie dotyczy tylko zmysłu słuchu, ale całej osoby. Prawdziwym miejscem słuchania jest serce. Król Salomon, choć bardzo młody, okazał się mądry, bo poprosił Pana, aby dał mu «serce, które słucha» (1 Krl 3, 9). Św. Augustyn zapraszał do słuchania sercem (corde audire), aby przyjmować słowa uszami nie zewnętrznie, ale duchowo w sercach: «Nie miejcie serca w uszach, ale uszy w sercu».[1]  Franciszek z Asyżu napominał swoich braci, aby «nachylić ucho serca».[2]

Dlatego pierwszym słuchaniem, które należy odkryć na nowo w poszukiwaniu prawdziwej komunikacji, jest słuchanie samego siebie, swoich najprawdziwszych potrzeb, tych, które są wpisane w najgłębsze wnętrze każdej osoby. A możemy zacząć jedynie od wsłuchania się w to, co czyni nas wyjątkowymi pośród stworzeń: pragnienie bycia w relacji z innymi i z Innym. Nie jesteśmy stworzeni do życia jako atomy, ale razem.

Słuchanie jako warunek dobrej komunikacji

Jest pewien sposób wykorzystania słuchu, który nie jest prawdziwym słuchaniem, ale jego przeciwieństwem: podsłuchiwaniem. W rzeczywistości wszechobecną pokusą, która dziś, w dobie sieci społecznościowych, wydaje się być jeszcze bardziej narzucająca, jest pokusa podsłuchiwania i śledzenia, wykorzystywania innych dla własnych korzyści. Przeciwnie, tym, co czyni komunikację dobrą i w pełni ludzką, jest właśnie słuchanie osoby, która stoi przed nami, twarzą w twarz, słuchanie drugiego, do którego zbliżamy się z lojalną, ufną i szczerą otwartością.

Brak umiejętności słuchania, którego tak często doświadczamy w życiu codziennym, jest niestety widoczny również w życiu publicznym, gdzie zamiast słuchać siebie nawzajem, często mówi się do siebie. Jest to przejaw tego, że zamiast szukać prawdy i dobra, szukamy konsensusu; zamiast słuchać, zwracamy uwagę na słuchalność. Z kolei dobra komunikacja nie stara się zaimponować publiczności ciętą odpowiedzią lub wrażeniem, które dążą do ośmieszenia rozmówcy, ale zwraca uwagę na racje drugiej strony i stara się uchwycić złożoność rzeczywistości. To smutne, gdy nawet w Kościele tworzą się ideologiczne sojusze, a słuchanie zanika i ustępuje miejsca jałowym sporom.

W rzeczywistości, w wielu dialogach w ogóle się nie porozumiewamy. Po prostu czekamy, aż drugi skończy mówić, aby narzucić swój punkt widzenia. W takich sytuacjach, jak zauważa filozof Abraham Kaplan,[3] dialog staje się duologiem, monologiem w dwóch głosach. W prawdziwej komunikacji, z drugiej strony, zarówno „ja” jak i „ty” są „wychodzące”, docierają do siebie nawzajem.

Słuchanie jest więc pierwszym nieodzownym składnikiem dialogu i dobrej komunikacji. Nie można komunikować się, jeśli najpierw się nie słucha, a bez umiejętności słuchania nie ma dobrego dziennikarstwa. Aby dostarczać rzetelnych, wyważonych i kompletnych informacji, trzeba słuchać przez długi czas. Aby zrelacjonować wydarzenie lub opisać rzeczywistość w reportażu, trzeba umieć słuchać, być gotowym także do zmiany zdania i modyfikacji własnych początkowych założeń.

Tylko wtedy, gdy wyjdzie się z monologu, można osiągnąć zbieżność głosów, która jest gwarancją prawdziwej komunikacji. Słuchanie kilku źródeł, „niezatrzymywanie się w pierwszej gospodzie” – jak uczą nas eksperci w tej dziedzinie – zapewnia wiarygodność i powagę przekazywanych przez nas informacji. Słuchanie większej ilości głosów, słuchanie siebie nawzajem, także w Kościele, wśród braci i sióstr, pozwala nam ćwiczyć się w sztuce rozeznawania, która zawsze jawi się jako zdolność orientowania się w symfonii głosów.

Ale po co męczyć się słuchaniem? Wielki dyplomata Stolicy Apostolskiej, kard. Agostino Casaroli, mówił o „męczeństwie cierpliwości”, koniecznym, aby słuchać i być słuchanym w negocjacjach z najtrudniejszymi rozmówcami w celu uzyskania jak największego dobra w warunkach ograniczonej wolności. Ale nawet w mniej trudnych sytuacjach słuchanie wymaga zawsze cnoty cierpliwości, a także umiejętności pozwalania sobie na bycie zaskoczonym prawdą, nawet jeśli jest to tylko fragment prawdy, w osobie, której słuchamy. Tylko zdumienie umożliwia poznanie. Myślę o nieskończonej ciekawości dziecka, które patrzy na otaczający je świat z szeroko otwartymi oczami. Słuchanie z takim nastawieniem – z zachwytem dziecka w świadomości dorosłego – jest zawsze wzbogacające, ponieważ zawsze znajdzie się coś, choćby najmniejszego, czego mogę się nauczyć od drugiego i wykorzystać w swoim własnym życiu.

Umiejętność słuchania społeczeństwa w czasach zranionych przez długą pandemię jest cenniejsza niż kiedykolwiek. Tak ogromna nieufność, która nagromadziła się wcześniej wobec „informacji oficjalnych”, spowodowała również „infodemię”, w ramach której świat informacji coraz bardziej stara się być wiarygodny i przejrzysty. Musimy nadstawiać ucha i głęboko wsłuchiwać się, zwłaszcza w niepokoje społeczne spotęgowane spowolnieniem lub wstrzymaniem wielu działań gospodarczych.

Również rzeczywistość przymusowej migracji jest złożonym problemem i nikt nie ma gotowej recepty na jego rozwiązanie. Powtarzam, że aby przezwyciężyć uprzedzenia wobec migrantów i stopić twardość naszych serc, powinniśmy spróbować wysłuchać ich historii. Dać imię i historię każdemu z nich. Wielu dobrych dziennikarzy już to robi. I wielu innych chciałoby to zrobić, gdyby tylko mogli. Zachęcajmy ich! Posłuchajmy tych historii! Każdy będzie mógł wtedy swobodnie wspierać politykę migracyjną, którą uzna za najwłaściwszą dla swojego kraju. Ale tak czy inaczej będziemy mieli przed oczami nie liczby, nie groźnych agresorów, ale twarze i historie konkretnych ludzi, spojrzenia, oczekiwania, cierpienia mężczyzn i kobiet, których będziemy mogli wysłuchać.

Słuchać się w Kościele

Również w Kościele istnieje wielka potrzeba słuchania i wsłuchiwania się. Jest to najcenniejszy i najbardziej odradzający dar, jaki możemy sobie nawzajem ofiarować. My, chrześcijanie, zapominamy, że posługa słuchania została nam powierzona przez Tego, który jest słuchaczem par excellence i do uczestnictwa, w którego dziele jesteśmy powołani. «Powinniśmy słuchać poprzez ucho Boga, jeśli chcemy móc przemówić poprzez Jego Słowo».[4] Dlatego protestancki teolog Dietrich Bonhoeffer przypomina nam, że pierwsza służba, jaką jesteśmy winni innym w komunii, polega na słuchaniu ich. Kto nie wie, jak słuchać swojego brata, wkrótce nie będzie już w stanie słuchać Boga.[5]

W działalności duszpasterskiej najważniejszym dziełem jest „apostolat ucha”. Słuchanie przed mówieniem, jak napomina apostoł Jakub: «Niech każdy będzie chętny do słuchania, nieskory do mówienia» (1, 19). Udzielić bezinteresownie trochę swojego czasu, aby słuchać ludzi, jest pierwszym aktem miłości.

Właśnie rozpoczął się proces synodalny. Módlmy się, aby była to wielka okazja do słuchania siebie nawzajem. Komunia bowiem nie jest wynikiem strategii i programów, ale buduje się we wzajemnym słuchaniu się braci i sióstr. Tak jak w chórze, jedność nie wymaga jednolitości, monotonii, ale wielości i różnorodności głosów, polifonii. Jednocześnie każdy głos w chórze śpiewa wsłuchując się w inne głosy i w odniesieniu do harmonii całości. Ta harmonia jest pomyślana przez kompozytora, ale jej realizacja zależy od symfonii wszystkich oraz pojedynczych głosów.

Ze świadomością, że uczestniczymy w komunii, która nas poprzedza i obejmuje, możemy na nowo odkryć Kościół symfoniczny, w którym każda osoba może śpiewać swoim własnym głosem, przyjmując jako dar głos innych, aby ukazać harmonię całości, którą tworzy Duch Święty.

Rzym, u św. Jan na Lateranie, 24 stycznia 2022 r., wspomnienie św. Franciszka Salezego.

[1]   «Nolite habere cor in auribus, sed aures in corde» (Sermo 380, 1: Nuova Biblioteca Agostiniana 34, 568).

[2]   List do całego Zakonu: Źródła Franciszkańskie, 216.

[3] Por Życie dialogu, w: J. D. ROSLANSKY red. A discussion at the Nobel Conference, North-Holland Publishing Company – Amsterdam 1969, 89-108.

[4] D. BONHOEFFER, Życie wspólne, Queriniana, Brescia 2017, 76.

[5] Por tamże.,75.

Tłum. ks. Krzysztof Ołdakowski SJ / vaticannews
wykop

Komentarze

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.
foto

Praktyczne prezenty w Plastikonie
2022-05-26 09:26:33 Kategoria:

Dzień matki to wyjątkowy dzień w roku kiedy możemy w szczególny sposób podziękować naszym mamom za wszystko co dla nas zrobiły. To właśnie tego dnia kupujemy kwiaty,...

więcej »
foto

Czy możliwe jest zatrudnienie niepełnoletniego dziecka...
2022-05-25 10:32:28 Kategoria:

Podczas wakacji, gdy młodociani mają więcej czasu wolnego, bardzo duża liczba rodziców zastanawia się nad możliwością zatrudnienia nieletniego dziecka we własnej...

więcej »
foto

Czy puder jest niezbędny w codziennym makijażu?
2022-05-25 09:53:50 Kategoria:

Puder to tradycyjny kosmetyk kolorowy, używany przez nastolatki i dojrzałe kobiety praktycznie codziennie, ale czy aby na pewno jest on niezbędny podczas robienia makijażu?...

więcej »
foto

Gastronomia to ciężki kawałek chleba
2022-05-23 15:17:39 Kategoria:

- Borykamy się ze zmianą cen. Tak jak wszyscy. Ceny wzrastają i jest to problem dla nas i klienta - mówi Bożena Polak-Stojanova, właściciel regionalnej restauracji...

więcej »
foto

Grzejniki do domu - pięć najpopularniejszych modeli
2022-05-23 09:51:01 Kategoria:

- Wraz z początkiem zimnej pogody popyt na grzejniki wzrasta. One służą pomocą w poza okresem grzewczym i podczas ciężkich mrozów, gdy centralne ogrzewanie nie zapewnia...

więcej »
foto

Co trzeba wziąć pod uwagę, wybierając fotel do salonu?
2022-05-23 09:29:27 Kategoria:

Marzy Ci się arcywygodne odpoczywanie przy wciągającym serialu? Albo przy lekturze, od której trudno się oderwać? A może po prostu chcesz stworzyć w salonie miejsce, w...

więcej »
foto

Mamy i dzieci
2022-05-11 12:41:00 Kategoria:

Najważniejszymi gośćmi Magicznych Ogrodów są oczywiście Mamy i ich pociechy. Tym razem ich święto przypada w czwartek, więc nie będą obecne w parku, ale pamiętamy o...

więcej »
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

Niedzielna transmisja z Leśnej Podlaskiej
2022-05-27 14:05:53 Kategoria:

29 maja w Sanktuarium Matki Jedności i Wiary w Leśnej Podlaskiej, pod hasłem „Matki mężne czy szalone?” odbędzie się VII Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet. Transmisję z...

więcej »


Co, gdzie, kiedy

w lewoMaj 2022w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

KRAJ, 01.05 - 07.05

XIV Tydzień Biblijny i Narodowe Czytanie Pisma Świętego

więcej »
2

POWIAT BIALSKI, 02.05 19:00

Koncert wirtuoza skrzypiec Vadima Brodskiego w Janowie Podl.

więcej »
3

MIŃSK MAZ., 03.05

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Dobrem

więcej »

SIEMIATYCZE, 03.05

Mecz charytatywny dla Igi

więcej »

WŁODAWA, 03.05

Zaproszenie na obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja

więcej »

ŁOSICE, 03.05

3 maja w Łosicach

więcej »

GARWOLIN, 03.05

Witaj Majowa Jutrzenko... 3 maja w Garwolinie

więcej »

POWIAT BIALSKI, 03.05

Niemen akustycznie

więcej »

GARWOLIN, 03.05

3 maja w Borowiu

więcej »

SIEMIATYCZE, 03.05

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w gminie Mielnik

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 03.05 10:00

Siedlce: Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

więcej »

GARWOLIN, 03.05 10:00

Żelechów: patriotyczno-strażackie uroczystości

więcej »

MIĘDZYRZEC, 03.05 11:30

3 maja w Międzyrzecu Podlaskim

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 03.05 11:30

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Białej Podlaskiej

więcej »
4 5

MIASTO SIEDLCE, 05.05

Zmiana organizacji ruchu w związku z Jarmarkiem Św. Stanisława

więcej »
6

MIASTO SIEDLCE, 06.05

Zmiana organizacji ruchu w związku z Jarmarkiem Św. Stanisława

więcej »

ŁUKÓW, 06.05

Łuków w nowych barwach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.05

Siedlce-zbiórka elektrośmieci

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.05 10:00

XIII Siedlecki Jarmark św. Stanisława

więcej »
7

GARWOLIN, 07.05

Wystawa w Galerii Kotłownia

więcej »

ŁUKÓW, 07.05

Łuków: O depresji bez tabu

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 07.05

Szczypiorniści AZS AWF Biała Podlaska znowu na parkiecie

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 07.05

Mokobody: Wieczór z Matką Budzieszyńską

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.05

Zmiana organizacji ruchu w związku z Jarmarkiem Św. Stanisława

więcej »

SIEMIATYCZE, 07.05

Po raz 14. w Mielniku królować będzie korowaj

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.05

Męski Różaniec w Siedlcach

więcej »

ŁUKÓW, 07.05

Kino Łuków: seanse po ukraińsku

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 07.05

Kisielany: Piknik Integracyjny w stylu - Dziki Zachód

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.05 09:30

Kongres Służby Liturgicznej /OGLĄDAJ/

więcej »
8

PARCZEW, 08.05

Koncert Jana Kondraka w Parczewie

więcej »

ŁUKÓW, 08.05

Kino Łuków: seanse po ukraińsku

więcej »

ŁUKÓW, 08.05

Pontyfikat Jana Pawła II malowany piaskiem

więcej »

ŁUKÓW, 08.05

Łuków: Dzień Strażaka

więcej »

KRAJ, 08.05 - 15.05

Tydzień Modlitw o Powołania. Orędzie Papieża na 59. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

więcej »

GARWOLIN, 08.05

Święto 1. Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie

więcej »

PARCZEW, 08.05 10:00

Przed nami Diecezjalny Dzień Rodziny

więcej »

ŁUKÓW, 08.05 17:00

W niedzielę pokazy kaskaderskie w Łukowie!

więcej »
9 10 11

SIEMIATYCZE, 11.05

Kolejna Środa w Karmelu

więcej »
12 13

WŁODAWA, 13.05

Uroczystości w Centrum Religijno-Zabytkowym w Hannie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.05

Nocne Czuwanie Młodych w Siedlcach

więcej »
14

GARWOLIN, 14.05

Garwolińska Noc Muzeów bez Muzeum

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.05 18:00

Muzeum Regionalne zaprasza na Noc Muzeów

więcej »
15

ŁUKÓW, 15.05

Pierwszy koncert Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie

więcej »

WŁODAWA, 15.05

XIV Wiosenny Spływ Kajakowy - POWITANIE BOBRÓW 2022

więcej »

SOKOŁÓW, 15.05

Senior Show

więcej »

ŁUKÓW, 15.05

Łuków: Chór KOE i Mateusz Rzewuski na pierwszym koncercie Festiwalu

więcej »

RADZYŃ, 15.05 10:00

VII MŁODZIEŻOWY CZEMPIONAT KONI RAS ZIMNOKRWISTYCH w Bedlnie k. Radzynia Podlaskiego

więcej »
16 17

ŁUKÓW, 17.05

Gmina Łuków: rusza pomoc żywnościowa

więcej »
18

SOKOŁÓW, 18.05

Janusz Korczak. Król dzieci

więcej »

SIEMIATYCZE, 18.05

Kolejna Środa w Karmelu

więcej »

ŁOSICE, 18.05

Koncert Katarzyny Żak w Łosicach

więcej »
19

ŁUKÓW, 19.05

Łuków: spotkanie burmistrza z mieszkańcami

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.05 10:00

VIII Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej „Wiosenne Inspiracje”

więcej »
20

SIEMIATYCZE, 20.05

Piknik muzyczny w Siemiatyczach

więcej »

POWIAT BIALSKI, 20.05

Rekolekcje Maryjne w Kodniu

więcej »

POWIAT BIALSKI, 20.05

Wernisaż Arkadiusza Markiewicza

więcej »
21

MIASTO SIEDLCE, 21.05

„O Matce Pieśń”. Koncert Zespołu Artystycznego Seniorynki

więcej »

POWIAT BIALSKI, 21.05

Rekolekcje Maryjne w Kodniu

więcej »

GARWOLIN, 21.05

Chcesz wiedzieć więcej o służbie wojskowej? Przyjdź przed garwolińskie starostwo

więcej »
22

POWIAT BIALSKI, 22.05

Rekolekcje Maryjne w Kodniu

więcej »

MIŃSK MAZ., 22.05

Kulturomaniak - Finał

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 22.05 11:00

Uczelnia zaprasza na Piknik Naukowy

więcej »
23 24 25

GARWOLIN, 25.05

Z Joanną Bator o przemocy w relacjach międzyludzkich

więcej »

RADZYŃ, 25.05

Ulan-Majorat: inwestycje droższe, ale kulturze i rekreacji nie utniemy

więcej »
26

ŁUKÓW, 26.05

Łuków: sesja Rady Miasta

więcej »
27

ŁUKÓW, 27.05

Dni Łukowa 2022

więcej »

ŁUKÓW, 27.05

Łuków: ruszyły zapisy na Bieg z Pochodniami

więcej »

POWIAT BIALSKI, 27.05

Dzień Matki w Janowie Podlaskim

więcej »

SOKOŁÓW, 27.05 17:00

ZPiT Sokołowianie: Koncert Jubileuszowy

więcej »
28

LUBARTÓW, 28.05

Akcja poboru krwi w Lubartowie

więcej »

ŁUKÓW, 28.05

Łuków: Triduum z Błogosławionym Kardynałem Wyszyńskim

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 28.05

Nocna Pielgrzymka do Mokobód

więcej »

ŁUKÓW, 28.05

Dni Łukowa 2022

więcej »
29

POWIAT SIEDLECKI, 29.05

Festiwal Muzyki Kościelnej Diecezji Siedleckiej

więcej »

SIEMIATYCZE, 29.05

Bądźmy razem w Siemiatyczach - Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

więcej »

ŁUKÓW, 29.05

Dni Łukowa 2022

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 29.05 10:30

VIII Integracyjny Piknik Rodzinny w Siedlcach

więcej »

WĘGRÓW, 29.05 12:00

Dzień Dziecka w Grębkowie

więcej »

WĘGRÓW, 29.05 12:00

Dzień Dziecka w Grębkowie

więcej »
30 31

Najnowsze Informacje