Galeria - Siedlce: narada przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych odpowiedzialnych za nauczanie religii

21 maja w Siedlcach miało miejsce spotkanie zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Wydział Nauczania Katechetycznego Siedleckiej Kurii Biskupiej z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych, odpowiedzialnych za nauczanie religii w szkołach.