R E K L A M A


KOŚCIÓŁ

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Jubileusze Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego
2012-05-20 01:18:00 Artykuł czytany 9075 razy


Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski świętował 20 maja Jubileusz 10. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej. W tym roku także przypada 10. rocznica kanonicznego objęcia diecezji siedleckiej oraz ingresu do katedry siedleckiej.


20 maja 2002 roku Ksiądz Biskup otrzymał sakrę biskupią w Bazylice św. Piotra w Rzymie z rąk kard. Angelo Sodano. Współkonsekratorami byli: ks. abp Henryk Muszyński i bp Jan Mazur. 24 maja 2002 roku kanonicznie objął diecezję siedlecką a 7 czerwca odbył ingres do katedry siedleckiej.

W związku z tymi ważnymi dla diecezji rocznicami przybliżamy najważniejsze wydarzenia z życia i posługi Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego.

Przedstawiamy I część kalendarium, które zostało przygotowane przez Wydział Duszpasterski siedleckiej Kurii Diecezjalnej. Dzięki uprzejmości Siedleckiej Kurii publikujemy także zdjęcia, zarówno z prywatnych zbiorów Księdza Biskupa, jak i ze zbiorów Kurii.

Kalendarium Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego

1946 – 1986

2.07.1946 Urodził się w Szamarzewie jako syn Edmunda i Mieczysławy z d. Furmaniak.
28.07.1946 Przyjął chrzest w kościele parafialnym pw. św. Jakuba w Sokolnikach (archidiecezja gnieźnieńska).
1953-1960 Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Szamarzewie.
1960 Rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni.
1964 Uzyskał maturę; po maturze rozpoczął studia na Politechnice Poznańskiej, gdzie zaliczył pierwszy rok studiów.
1965 Wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego (dalej: PWSD) w Gnieźnie, gdzie odbył studia filozoficzne i teologiczne.

1967 Jako animator po raz pierwszy wziął udział w Oazie Nowego Życia dla lektorów – dwutygodniowych rekolekcjach prowadzonych przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
1970 Uzyskał absolutorium w PWSD w Gnieźnie.

6.06.1971 Przyjął święcenia prezbiteratu w kościele parafialnym w Sokolnikach z rąk bp. Jana Czerniaka.Po święceniach pracował przez rok jako wikariusz w parafii w Trzemesznie k. Gniezna.

1972 Został skierowany na studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W Rzymie, za pośrednictwem ks. Alfreda Cholewińskiego S.J., zaznajomił się z Drogą Neokatechumenalną.
1973 Wysłuchał katechez zwiastowania Drogi Neokatechumenalnej i wszedł do wspólnoty, z którą przebył wszystkie etapy formacji.
1976 Uzyskał licencjat in re biblica na podstawie pracy: R`h/ma th/j pi,stewj in Rom 10,8 nel contesto veterotestamentario cui si riferisce san Paolo, napisanej pod kierunkiem prof. Stanislasa Lyonneta.
02 – 05.1981 Pracował jako wikariusz w parafii katedralnej w Gnieźnie.

12.10.1981 Obronił rozprawę doktorską: La crescita della comunità – corpo di Cristo. L’identità e il dinamismo della vita cristiana rispecchiate nella dinamica del testo della Lettera ai Colossesi, napisaną pod kierunkiem prof. Fritzlea Lentzen-Deisa S.J., w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

1981 Rozpoczął pracę w PWSD w Gnieźnie jako wykładowca homiletyki i przedmiotów biblijnych oraz został mianowany prefektem studiów.
1982-1986 Pełnił funkcję wicerektora PWSD w Gnieźnie; w tych latach jednocześnie prowadził wykłady w Wyższym Seminarium Zgromadzenia Księży Ducha Świętego w Bydgoszczy z zakresu Ewangelii, Pism św. Pawła i Dziejów Apostolskich.

27.12.1983 Po wypełnieniu wszystkich przepisanych prawem wymogów, uzyskał tytuł doktora nauk biblijnych.

1983-1986 Prowadził wykłady z zakresu Ewangelii, Listów św. Pawła i Apokalipsy w Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gnieźnie i w Bydgoszczy oraz kursy biblijne w ramach formacji permanentnej kapłanów i sióstr zakonnych.

1986 – 20021986
Decyzją ks. kardynała Józefa Glempa, ówczesnego arcybiskupa gnieźnieńsko-warszawskiego, Prymasa Polski, został skierowany do Rzymu w celu podjęcia pracy w Papieskim Kościelnym Instytucie Polskim jako wicerektor.


1.10.1987 Objął urząd rektora Papieskiego Kościelnego Instytutu Polskiego w Rzymie, który pełnił do 2002 r.
  
Przez cały ten czas kontynuował wykłady w PWSD w Gnieźnie.

1987 Od października podjął wykłady zlecone, najpierw w Instytucie Katechezy Misyjnej przy Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim (dalej: PUU), a później na Wydziale Misjologii i Teologii tejże uczelni (do 2002 r.); z ramienia PUU trzykrotnie (1993, 1996, 1997) prowadził kursy dla katechistów w Catechist Training Institute (Instytut Kształcenia Katechistów) w Castries na Karaibach (Saint Lucia).
1989 Został członkiem Stowarzyszenia Evangelium und Kultur e.V., założonego przez prof. Fritzlea Lentzen-Deisa S.J. Celem stowarzyszenia jest promowanie lektury tekstów biblijnych z uwzględnieniem sytuacji kulturowej odbiorców i w kluczu komunikacji interpersonalnej.
1991 Rozpoczął wykłady na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza „Angelicum”, które prowadził do 2005 r.
1992 Rozpoczął cykl konferencji w Radiu Watykańskim: Eucharystia (1992); Śladami Jezusa (1993); Małżeństwo i rodzina ( 1994); Jezus Chrystus (1997); Duch Święty (1998); Bóg Ojciec (1999). 1993 Po śmierci prof. F. Lentzen-Deisa S.J. został prezesem Stowarzyszenia Evangelium und Kultur e.V.; tę funkcję pełni do dzisiaj.
1995 Zorganizował pierwsze sympozjum w Papieskim Kościelnym Instytucie Polskim w Rzymie: „Studia Rzymskie – wyzwanie formacyjne”; kolejne sympozja to: „Sługa Ewangelii wobec trudności ze względu na Ewangelię” (1996), „Liturgia i formacja chrześcijańska i kapłańska. Znaki liturgiczne w służbie formacji” (1997), „Formacja kapłańska i ojcostwo (rola figury ojca – aspekt boski i ludzki – w formacji i w posłudze kapłańskiej)” (1999), „Tożsamość kapłana naukowca” (2000).
30.05.1997 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu. Wygłosił wykład w ramach sekcji włoskiej: „L’Eucaristia – liberazione e ekumenia come opera di Dio (Gv 6,28ss.)”.
18.12.1998 Subiaco. Istituto Tecnico Statale Giacomo Quarenghi. Il Convegno Nazionale di Studi: „La Parola di Dio e la parola dell'Uomo – Gesù il Cristo”. Wygłosił wykład: „La Parola Incarnata: Gesù di Nazareth”.
22-24.10.1999 Lublin – Dąbrowica. Międzynarodowa konferencja poświęcona duszpasterstwu osób o orientacji homoseksualnej. Wygłosił wykład: „Jedność – szukanie tylko podobnych czy komunia różnych. Niektóre podstawowe zagadnienia dotyczące relacji międzyosobowych w Biblii”.
26.06.2000 Uzyskał nostryfikację licencjatu i doktoratu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
6-8.09.2000 Rzym. Papieski Uniwersytet św. Tomasza „Angelicum”. Studiorum Universitatum Docentium Congressus „Persona umana: Imago Dei et Christi in istoria”. Wygłosił wykład: „La formazione e la maturazione delle relazioni umane «ad imaginem Dei in Christo»”.
20-22.10.2000 Lublin – Dąbrowica. Międzynarodowa konferencja poświęcona duszpasterstwu osób o orientacji homoseksualnej. Wygłosił wykład: „Przeżywanie sytuacji kryzysowej – aplikacja Psalmu 22”. 25.06.2001 Uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i pracy: Eucharystia i jedność, Częstochowa 2000.
08.2001 Koordynował przygotowania i przebieg premiery filmu Jerzego Kawalerowicza Quo Vadis, która odbyła się 30 sierpnia w obecności Jana Pawła II w watykańskiej Auli Pawła VI.
1.10.2001 Został zatrudniony na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie wykłada do dzisiaj.
15.12.2001 Rzym. Kościół Santa Maria in Trastevere. Obchody Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rzymie. Wygłosił wykład polsko-włoski: „Relacje Sługi Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego z Papieżami jego czasu”.Zobacz większe zdjęcia


2002

28.03 Przez Jana Pawła II został mianowany biskupem siedleckim.

24.04
Odbył pierwszą wizytę w Katolickim Radiu Podlasie (dalej: KRP) i udzielił wywiadu, który przeprowadziła Joanna Kuczborska.


20 maja 2002 r.
Otrzymał sakrę biskupią w Bazylice św. Piotra w Rzymie z rąk kard. Angelo Sodano; współkonsekratorami byli: abp Henryk Muszyński i bp Jan Mazur.


Zobacz większe zdjęcia

24.05 Kanonicznie objął diecezję siedlecką.
06 Został członkiem Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski (do 2006 r.), w ramach której pracował m.in. nad dokumentem dotyczącym diakonatu stałego.
6.06 Siedlce. Uczestniczył w konferencji prasowej na dzień przed ingresem, w której brało udział 60 dziennikarzy, również z mediów ogólnopolskich.
7.06 Odbył uroczysty ingres do katedry siedleckiej.

-----------------------------------------------------------------------------
To pierwsza część Kalendarium. Kolejną dokumentującą dziesięcioletnią posługę Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego w diecezji siedleckiej, opublikujemy wkrótce.

Materiały zostały zebrane na potrzeby specjalnej publikacji, jaka przygotowywana jest przez siedlecką Kurię Diecezjalną. Księga Jubileuszowa zostanie zaprezentowana podczas uroczystości jubileuszowych, 9 czerwca.wykop


 

Liturgia Dnia


foto

Rejestracja Kół Gospodyń Wiejskich
2018-12-11 07:14:54 Kategoria:

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Siedlcach, podobnie jak inne jednostki Agencji, rozpoczęło rejestrację Kół Gospodyń Wiejskich....

więcej »
foto

Medyczne Szkoły Policealne im. Zbigniewa Religi w...
2018-12-11 07:04:47 Kategoria:

Medyczne Szkoły Policealne im. Zbigniewa Religi w Siedlcach ogłaszają nabór na kierunki: ASYSTENTKA/ HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA, TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH w systemie...

więcej »
foto

Zaakceptuj mnie takim, jakim jestem
2018-12-10 14:30:44 Kategoria:

Osoby z zaburzeniami psychicznymi doświadczają wielu trudności z powodu swojego stanu zdrowia. Trudności spowodowane wykluczeniem i brakiem empatii wobec tych osób jeszcze...

więcej »

Co, gdzie, kiedy

w lewoGrudzień 2018w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

SIEMIATYCZE, 01.12

Ciechanowiec: 38. Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 01.12

Targi Rękodzieła Artystycznego w Siedlcach

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 01.12 16:00

Bezalkoholowy Bal Andrzejkowy w Bialej Podlaskiej

więcej »
2

SOKOŁÓW, 02.12

O El Greco. Spotkanie z Izabellą Galicką i Katarzyną Kowalską

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 02.12

Targi Rękodzieła Artystycznego w Siedlcach

więcej »

SIEMIATYCZE, 02.12

Ciechanowiec: 38. Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

więcej »

ŁUKÓW, 02.12

ŁOK: giełda kolekcjonerów

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 02.12 11:00

Spotkanie autorskie Marka Maliszewskiego i Adama Palucha

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 02.12 12:00

Gwiazdka Mikołaja, czyli Mikołaj dla wszystkich

więcej »

SIEMIATYCZE, 02.12 13:00

Mielnickie morsy zaczynają sezon

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 02.12 17:00

Spotkanie z Leszkiem Żebrowskim

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 02.12 18:00

Siedlce: Koncert Mariusza Adamczaka & STELLAIRE

więcej »
3

MIASTO SIEDLCE, 03.12

Co nam zagraża w cyberprzestrzeni?/AKTUALIZACJA

więcej »
4

RADZYŃ, 04.12

Uczniowie radzyńskiej Szkoły Muzycznej zagrają dla Niepodległej

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 04.12

Siedlce: Akcja Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 04.12

Biała Podlaska: Otwarcie lodowiska

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 04.12

„Stanisław Pigoń – bp Ignacy Świrski” – wykład w MBP

więcej »

RADZYŃ, 04.12 17:00

Radzyń: Opowiedzą o pielgrzymce do Santiago De Compostela

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 04.12 17:00

„Stanisław Pigoń - bp Ignacy Świrski. Wilno - Siedlce - akademickie przyjaźnie”

więcej »
5

MIASTO SIEDLCE, 05.12

KPS zagra z wiceliderem

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 05.12 11:00

Wykład Jędrzeja Majki dla słuchaczy SUTW

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 05.12 14:00

Wykład Jędrzeja Majki dla słuchaczy SUTW

więcej »
6

MIASTO SIEDLCE, 06.12

Siedlce: Disco Lodowisko

więcej »

ŁUKÓW, 06.12

Mikołajki w Kinie Łuków

więcej »

SIEMIATYCZE, 06.12

Mikołajkowe kino w Mielniku

więcej »

ŁUKÓW, 06.12 13:30

Łuków: zaproszenie do „Świątecznej Krainy”

więcej »

LUBARTÓW, 06.12 17:00

Mikołajki teatralne

więcej »

DROHICZYN, 06.12 17:00

Mikołajki w Drohiczynie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.12 18:00

Wieczór poetycki Pauliny Filimon

więcej »
7

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 07.12

Biała Podlaska: Spotkanie z Marią Szyszkowską

więcej »

LUBARTÓW, 07.12 11:00

Młodzieżowy Koncert Mikołajkowy

więcej »
8

MIASTO SIEDLCE, 08.12

Katedra siedlecka: Uroczyste zakończenie Jubileuszu 200-lecia Diecezji

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.12

Siatkarze zagrają dla Gabrysi

więcej »

ŁOSICE, 08.12

V Łosicki Jarmark Bożonarodzeniowy

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 08.12

CHARYTATYWNY BIEG MIKOŁAJÓW oraz ŚNIEŻYNEK

więcej »

ŁOSICE, 08.12

Jarmark Bożonarodzeniowy w Łosicach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.12

Koncert na zakończenie jubileuszu diecezji siedleckiej

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.12

Pobiegną dla Gabrysi

więcej »

DROHICZYN, 08.12 10:00

Turnieje Tańców Polskich Drohiczyn 2018

więcej »

GARWOLIN, 08.12 11:00

Piłkarski weekend w Garwolinie. Turniej im. Jana Piesiewicza

więcej »

SIEMIATYCZE, 08.12 14:00

Świąteczne warsztaty w Ciechanowcu

więcej »
9

DROHICZYN, 09.12

Muniek i Przyjaciele – koncert w Drohiczynie

więcej »

ŁOSICE, 09.12

Jarmark Bożonarodzeniowy w Łosicach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 09.12

Mikołajkowy Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej

więcej »

WŁODAWA, 09.12

XX Powiatowy Przegląd Widowisk Obrzędowych w Hańsku

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 09.12

Mikołajki w kinie

więcej »

ŁOSICE, 09.12

V Łosicki Jarmark Bożonarodzeniowy

więcej »

MIĘDZYRZEC, 09.12

Międzyrzec Podlaski: Początek sezonu morsowania

więcej »

ŁUKÓW, 09.12 14:00

Łuków: niedziela z Mikołajami

więcej »
10

ŁUKÓW, 10.12

Łuków: pensja starosty i komisje Rady Powiatu

więcej »
11

MIASTO SIEDLCE, 11.12 18:00

Zimowo-świąteczny koncert Studia Piosenki Singers i Zespołu Wokalnego Sweet Angels

więcej »
12

ŁUKÓW, 12.12

Łuków: Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 12.12 11:00

Piosenki Bułata Okudżawy - koncert Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego dla słuchaczy SUTW

więcej »
13

SOKOŁÓW, 13.12

„Ekwador i Galapagos” na SUTW

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.12

Nasza klasa w PRL-u II - spektakl Alternatywnego Teatru Tańca LUZ

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.12

38 spotkanie VITOexTrEAM z Andrzejem Mellerem

więcej »

GARWOLIN, 13.12 17:30

Garwolin: w rocznicę stanu wojennego

więcej »
14

MIASTO SIEDLCE, 14.12

38 spotkanie VITOexTrEAM z Andrzejem Mellerem

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.12

Gala zakończenia VII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.12

Gitariada 2018

więcej »

ŁUKÓW, 14.12 17:00

Gmina Łuków: Koncert Kolęd i Pastorałek

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 14.12 18:00

X Doroczna Wystawa Fotografii Fotoklubu Podlaskiego

więcej »

POWIAT BIALSKI, 14.12 21:00

Nocne Czuwanie Młodych w Kodniu

więcej »
15

MIASTO SIEDLCE, 15.12

Mikołajkowy Turniej Siatkarskich Trójek

więcej »

LUBARTÓW, 15.12

Koncert świąteczny Nataszy Bazarewicz

więcej »

SIEMIATYCZE, 15.12

Mikołajkowy Charytatywny Maraton dla Agatki

więcej »

DROHICZYN, 15.12 10:00

Bożonarodzeniowy Turniej Piłki Nożnej w wydaniu halowym w Drohiczynie

więcej »

ŁUKÓW, 15.12 10:00

Gmina Łuków: Mikołajkowy Turniej Zapaśniczy

więcej »

ŁUKÓW, 15.12 11:00

Charytatywny Turniej Siatkówki w łukowskiej „Dwójce”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 15.12 11:00

Dzień Skupienia osób życia konsekrowanego

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 15.12 15:00

Moto - Wigilia w Siedlcach

więcej »

ŁUKÓW, 15.12 18:00

Łuków: Koncert Kolęd i Słodkich Serc

więcej »
16

WĘGRÓW, 16.12

Wigilia Miejska i Jarmark Bożonarodzeniowy w Węgrowie

więcej »

POWIAT BIALSKI, 16.12

Jarmark Bożonarodzeniowy w Terespolu

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 16.12

Koncert w MOK: Piosenka poetycka klasycznie i świątecznie

więcej »

PARCZEW, 16.12

Podopieczni WTZ z Parczewa organizują bożonarodzeniowy kiermasz

więcej »

RADZYŃ, 16.12

Radzyń: Zbierają fundusze na dostosowanie budynku do potrzeb niepełnosprawnych

więcej »

SOKOŁÓW, 16.12

18. Jarmark Bożonarodzeniowy w Sokołowie Podlaskim

więcej »

ŁUKÓW, 16.12 10:00

Łuków: przed nami Bożonarodzeniowy Jarmark

więcej »

RADZYŃ, 16.12 13:00

„Zauważ drugiego człowieka” w Ulanie-Majoracie

więcej »

ŁUKÓW, 16.12 17:00

Łuków: Msza Święta dla rodziców, którzy utracili swoje dziecko

więcej »
17

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 17.12 - 19.12

Rekolekcje Akademickie w Białej Podlaskiej

więcej »

ŁUKÓW, 17.12 16:00

Spotkania w Łukowie i Starych Okninach w sprawie modernizacji DK-63

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 17.12 19:00

„Polskie DNA – wolność tańcem malowana” - interdyscyplinarne widowisko taneczne Alternatywnego Teatru Tańca LUZ

więcej »
18

MIĘDZYRZEC, 18.12

Gala Kultury Powiatu Bialskiego

więcej »

SOKOŁÓW, 18.12

XVIII Powiatowe Prezentacje Gry na Ligawkach

więcej »
19

SOKOŁÓW, 19.12

Spotkanie opłatkowe sokołowskich seniorów

więcej »

GARWOLIN, 19.12 18:30

Kolędowo w Miętnem

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.12 19:00

Koncert kolęd w wykonaniu zespołu Niekompletni

więcej »
20

ŁUKÓW, 20.12 16:00

Spotkania w Łukowie i Starych Okninach w sprawie modernizacji DK-63

więcej »

LUBARTÓW, 20.12 17:00

Wigilia dla mieszkańców Lubartowa

więcej »
21 22 23

RADZYŃ, 23.12 16:00

Komarówka: Pielgrzymi spotkają się przy opłatku

więcej »
24 25 26 27 28 29

DROHICZYN, 29.12 18:00

Świąteczny koncert w Drohiczynie

więcej »
30
31

Najnowsze Informacje