R E K L A M A


KOŚCIÓŁ

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Jubileusze Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego
2012-05-20 01:18:00 Artykuł czytany 9082 razy


Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski świętował 20 maja Jubileusz 10. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej. W tym roku także przypada 10. rocznica kanonicznego objęcia diecezji siedleckiej oraz ingresu do katedry siedleckiej.


20 maja 2002 roku Ksiądz Biskup otrzymał sakrę biskupią w Bazylice św. Piotra w Rzymie z rąk kard. Angelo Sodano. Współkonsekratorami byli: ks. abp Henryk Muszyński i bp Jan Mazur. 24 maja 2002 roku kanonicznie objął diecezję siedlecką a 7 czerwca odbył ingres do katedry siedleckiej.

W związku z tymi ważnymi dla diecezji rocznicami przybliżamy najważniejsze wydarzenia z życia i posługi Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego.

Przedstawiamy I część kalendarium, które zostało przygotowane przez Wydział Duszpasterski siedleckiej Kurii Diecezjalnej. Dzięki uprzejmości Siedleckiej Kurii publikujemy także zdjęcia, zarówno z prywatnych zbiorów Księdza Biskupa, jak i ze zbiorów Kurii.

Kalendarium Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego

1946 – 1986

2.07.1946 Urodził się w Szamarzewie jako syn Edmunda i Mieczysławy z d. Furmaniak.
28.07.1946 Przyjął chrzest w kościele parafialnym pw. św. Jakuba w Sokolnikach (archidiecezja gnieźnieńska).
1953-1960 Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Szamarzewie.
1960 Rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni.
1964 Uzyskał maturę; po maturze rozpoczął studia na Politechnice Poznańskiej, gdzie zaliczył pierwszy rok studiów.
1965 Wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego (dalej: PWSD) w Gnieźnie, gdzie odbył studia filozoficzne i teologiczne.

1967 Jako animator po raz pierwszy wziął udział w Oazie Nowego Życia dla lektorów – dwutygodniowych rekolekcjach prowadzonych przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
1970 Uzyskał absolutorium w PWSD w Gnieźnie.

6.06.1971 Przyjął święcenia prezbiteratu w kościele parafialnym w Sokolnikach z rąk bp. Jana Czerniaka.Po święceniach pracował przez rok jako wikariusz w parafii w Trzemesznie k. Gniezna.

1972 Został skierowany na studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W Rzymie, za pośrednictwem ks. Alfreda Cholewińskiego S.J., zaznajomił się z Drogą Neokatechumenalną.
1973 Wysłuchał katechez zwiastowania Drogi Neokatechumenalnej i wszedł do wspólnoty, z którą przebył wszystkie etapy formacji.
1976 Uzyskał licencjat in re biblica na podstawie pracy: R`h/ma th/j pi,stewj in Rom 10,8 nel contesto veterotestamentario cui si riferisce san Paolo, napisanej pod kierunkiem prof. Stanislasa Lyonneta.
02 – 05.1981 Pracował jako wikariusz w parafii katedralnej w Gnieźnie.

12.10.1981 Obronił rozprawę doktorską: La crescita della comunità – corpo di Cristo. L’identità e il dinamismo della vita cristiana rispecchiate nella dinamica del testo della Lettera ai Colossesi, napisaną pod kierunkiem prof. Fritzlea Lentzen-Deisa S.J., w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

1981 Rozpoczął pracę w PWSD w Gnieźnie jako wykładowca homiletyki i przedmiotów biblijnych oraz został mianowany prefektem studiów.
1982-1986 Pełnił funkcję wicerektora PWSD w Gnieźnie; w tych latach jednocześnie prowadził wykłady w Wyższym Seminarium Zgromadzenia Księży Ducha Świętego w Bydgoszczy z zakresu Ewangelii, Pism św. Pawła i Dziejów Apostolskich.

27.12.1983 Po wypełnieniu wszystkich przepisanych prawem wymogów, uzyskał tytuł doktora nauk biblijnych.

1983-1986 Prowadził wykłady z zakresu Ewangelii, Listów św. Pawła i Apokalipsy w Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gnieźnie i w Bydgoszczy oraz kursy biblijne w ramach formacji permanentnej kapłanów i sióstr zakonnych.

1986 – 20021986
Decyzją ks. kardynała Józefa Glempa, ówczesnego arcybiskupa gnieźnieńsko-warszawskiego, Prymasa Polski, został skierowany do Rzymu w celu podjęcia pracy w Papieskim Kościelnym Instytucie Polskim jako wicerektor.


1.10.1987 Objął urząd rektora Papieskiego Kościelnego Instytutu Polskiego w Rzymie, który pełnił do 2002 r.
  
Przez cały ten czas kontynuował wykłady w PWSD w Gnieźnie.

1987 Od października podjął wykłady zlecone, najpierw w Instytucie Katechezy Misyjnej przy Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim (dalej: PUU), a później na Wydziale Misjologii i Teologii tejże uczelni (do 2002 r.); z ramienia PUU trzykrotnie (1993, 1996, 1997) prowadził kursy dla katechistów w Catechist Training Institute (Instytut Kształcenia Katechistów) w Castries na Karaibach (Saint Lucia).
1989 Został członkiem Stowarzyszenia Evangelium und Kultur e.V., założonego przez prof. Fritzlea Lentzen-Deisa S.J. Celem stowarzyszenia jest promowanie lektury tekstów biblijnych z uwzględnieniem sytuacji kulturowej odbiorców i w kluczu komunikacji interpersonalnej.
1991 Rozpoczął wykłady na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza „Angelicum”, które prowadził do 2005 r.
1992 Rozpoczął cykl konferencji w Radiu Watykańskim: Eucharystia (1992); Śladami Jezusa (1993); Małżeństwo i rodzina ( 1994); Jezus Chrystus (1997); Duch Święty (1998); Bóg Ojciec (1999). 1993 Po śmierci prof. F. Lentzen-Deisa S.J. został prezesem Stowarzyszenia Evangelium und Kultur e.V.; tę funkcję pełni do dzisiaj.
1995 Zorganizował pierwsze sympozjum w Papieskim Kościelnym Instytucie Polskim w Rzymie: „Studia Rzymskie – wyzwanie formacyjne”; kolejne sympozja to: „Sługa Ewangelii wobec trudności ze względu na Ewangelię” (1996), „Liturgia i formacja chrześcijańska i kapłańska. Znaki liturgiczne w służbie formacji” (1997), „Formacja kapłańska i ojcostwo (rola figury ojca – aspekt boski i ludzki – w formacji i w posłudze kapłańskiej)” (1999), „Tożsamość kapłana naukowca” (2000).
30.05.1997 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu. Wygłosił wykład w ramach sekcji włoskiej: „L’Eucaristia – liberazione e ekumenia come opera di Dio (Gv 6,28ss.)”.
18.12.1998 Subiaco. Istituto Tecnico Statale Giacomo Quarenghi. Il Convegno Nazionale di Studi: „La Parola di Dio e la parola dell'Uomo – Gesù il Cristo”. Wygłosił wykład: „La Parola Incarnata: Gesù di Nazareth”.
22-24.10.1999 Lublin – Dąbrowica. Międzynarodowa konferencja poświęcona duszpasterstwu osób o orientacji homoseksualnej. Wygłosił wykład: „Jedność – szukanie tylko podobnych czy komunia różnych. Niektóre podstawowe zagadnienia dotyczące relacji międzyosobowych w Biblii”.
26.06.2000 Uzyskał nostryfikację licencjatu i doktoratu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
6-8.09.2000 Rzym. Papieski Uniwersytet św. Tomasza „Angelicum”. Studiorum Universitatum Docentium Congressus „Persona umana: Imago Dei et Christi in istoria”. Wygłosił wykład: „La formazione e la maturazione delle relazioni umane «ad imaginem Dei in Christo»”.
20-22.10.2000 Lublin – Dąbrowica. Międzynarodowa konferencja poświęcona duszpasterstwu osób o orientacji homoseksualnej. Wygłosił wykład: „Przeżywanie sytuacji kryzysowej – aplikacja Psalmu 22”. 25.06.2001 Uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i pracy: Eucharystia i jedność, Częstochowa 2000.
08.2001 Koordynował przygotowania i przebieg premiery filmu Jerzego Kawalerowicza Quo Vadis, która odbyła się 30 sierpnia w obecności Jana Pawła II w watykańskiej Auli Pawła VI.
1.10.2001 Został zatrudniony na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie wykłada do dzisiaj.
15.12.2001 Rzym. Kościół Santa Maria in Trastevere. Obchody Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rzymie. Wygłosił wykład polsko-włoski: „Relacje Sługi Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego z Papieżami jego czasu”.Zobacz większe zdjęcia


2002

28.03 Przez Jana Pawła II został mianowany biskupem siedleckim.

24.04
Odbył pierwszą wizytę w Katolickim Radiu Podlasie (dalej: KRP) i udzielił wywiadu, który przeprowadziła Joanna Kuczborska.


20 maja 2002 r.
Otrzymał sakrę biskupią w Bazylice św. Piotra w Rzymie z rąk kard. Angelo Sodano; współkonsekratorami byli: abp Henryk Muszyński i bp Jan Mazur.


Zobacz większe zdjęcia

24.05 Kanonicznie objął diecezję siedlecką.
06 Został członkiem Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski (do 2006 r.), w ramach której pracował m.in. nad dokumentem dotyczącym diakonatu stałego.
6.06 Siedlce. Uczestniczył w konferencji prasowej na dzień przed ingresem, w której brało udział 60 dziennikarzy, również z mediów ogólnopolskich.
7.06 Odbył uroczysty ingres do katedry siedleckiej.

-----------------------------------------------------------------------------
To pierwsza część Kalendarium. Kolejną dokumentującą dziesięcioletnią posługę Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego w diecezji siedleckiej, opublikujemy wkrótce.

Materiały zostały zebrane na potrzeby specjalnej publikacji, jaka przygotowywana jest przez siedlecką Kurię Diecezjalną. Księga Jubileuszowa zostanie zaprezentowana podczas uroczystości jubileuszowych, 9 czerwca.wykop


 

Liturgia Dnia


foto

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument...
2019-05-23 16:44:12 Kategoria:

Lato zbliża się wielkimi krokami. Część z nas tegoroczny urlop spędzi poza granicami naszego kraju. Planując taki wyjazd warto jednak pamiętać, że zagraniczna...

więcej »
foto

Zwiedzanie Lublina wynajętym samochodem - poznaj nasze...
2019-05-22 13:03:35 Kategoria:

Lublin jest coraz popularniejszą destynacją wśród podróżujących po całym kraju. Stolica Lubelszczyzny ma swój wyjątkowy klimat, który kusi zarówno do dłuższych...

więcej »
foto

Międzynarodowy Dzień Mycia Samochodów
2019-05-19 00:01:00 Kategoria:

W związku z Międzynarodowym Dniem Mycia Samochodów warto przyjrzeć się swojemu pojazdowi i poświęcić mu trochę czasu. Czyste auto ma znaczący wpływ na bezpieczną...

więcej »

Co, gdzie, kiedy

w lewoMaj 2019w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

MIASTO SIEDLCE, 01.05 10:00

Siedlce: kleryckie mistrzostwa

więcej »

DROHICZYN, 01.05 13:00

Majówka na trawie – Drohiczyn zaprasza

więcej »
2

MIASTO SIEDLCE, 02.05 10:00

Siedlce: kleryckie mistrzostwa

więcej »

WĘGRÓW, 02.05 16:00

I Bieg Flagi w Łochowie

więcej »
3

GARWOLIN, 03.05

Majowe święta w Pilawie

więcej »

ŁOSICE, 03.05

3 Maja w Łosicach

więcej »

SIEMIATYCZE, 03.05

111 lat Orkiestry Dętej w Ciechanowcu

więcej »

POWIAT BIALSKI, 03.05

3 maja w Janowie Podlaskim

więcej »

SIEMIATYCZE, 03.05

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Siemiatyczach

więcej »

DROHICZYN, 03.05

3 maja w Drohiczynie

więcej »

ŁUKÓW, 03.05

3-maj się, Konstytucjo

więcej »

RADZYŃ, 03.05

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Radzyniu Podlaskim

więcej »

LUBARTÓW, 03.05

Święto Konstytucji 3 Maja w Kocku

więcej »

RADZYŃ, 03.05

3 maja w Komarówce Podlaskiej

więcej »

POWIAT BIALSKI, 03.05

3 Maja w Terespolu

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 03.05 10:00

Siedlce: 228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

więcej »

GARWOLIN, 03.05 10:00

3 Maja w Garwolinie

więcej »

DROHICZYN, 03.05 11:30

6. Rajd Konny i Rowerowy – majówka w Drohiczynie

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 03.05 11:30

Biała Podlaska: uroczystości majowe

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 03.05 11:30

Jubileusz wybudowania Świątyni w Mokobodach

więcej »

GARWOLIN, 03.05 12:00

Potrójne świętowanie w Żelechowie

więcej »

SOKOŁÓW, 03.05 12:30

Święto Konstytucji 3 Maja w Sokołowie Podlaskim

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 03.05 12:30

Seroczyn - Festyn Majowy po raz 28.

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 03.05 19:00

Siedlce: koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki

więcej »
4

SIEMIATYCZE, 04.05

Konkurs kulinarny – Korowaj Mielnicki

więcej »

WĘGRÓW, 04.05 10:00

Zjazd Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej

więcej »

POWIAT BIALSKI, 04.05 16:30

Piknik Majowy w Gminie Terespol

więcej »

SIEMIATYCZE, 04.05 17:00

Powiatowy Dzień Strażaka w powiecie siemiatyckim

więcej »
5

RADZYŃ, 05.05

I Radzyński Jarmark Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 2019”

więcej »

RADZYŃ, 05.05

Wkrótce II Forum Przedsiębiorczości w gminie Borki

więcej »

RADZYŃ, 05.05

I Radzyński Jarmark Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 2019”

więcej »

ŁUKÓW, 05.05

Wola Okrzejska: Dzień Konia w Sienkiewiczówce

więcej »

POWIAT BIALSKI, 05.05

Turniej Szachowy w Terespolu

więcej »

RADZYŃ, 05.05 13:00

III Festiwal Pieśni Maryjnej w Ulanie

więcej »
6 7

POWIAT BIALSKI, 07.05

Spotkanie ks. Marka Dziewieckiego z bialskimi przedsiębiorcami

więcej »
8

MIASTO SIEDLCE, 08.05

Spotkanie duszpasterzy młodzieży

więcej »

ŁUKÓW, 08.05

Powiatowy Dzień Bibliotekarza w Łukowie

więcej »

RADZYŃ, 08.05 10:00

Wkrótce V Forum Bibliotekarzy Powiatu Radzyńskiego

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.05 11:00

Czym jest sztuka? Próba interpretacji obrazów

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.05 11:00

XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach

więcej »

MIŃSK MAZ., 08.05 18:30

Mińsk Mazowiecki: Biblioteka Podróży z Elizą Piotrowską

więcej »
9

MIASTO SIEDLCE, 09.05

Spotkania z Muzyką. Małe Filharmonie „Z jazzem przez świat”

więcej »

ŁUKÓW, 09.05 10:00

Łukowscy policjanci zapraszają na debatę

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 09.05 17:00

Czy Chiny podbiją świat? – spotkanie z prof. Bogdanem Góralczykiem

więcej »

SIEMIATYCZE, 09.05 18:30

KSM-owicze spotkają się w Sanktuarium Maryjnym w Ostrożanach

więcej »
10

MIASTO SIEDLCE, 10.05

Zbiórka krwi podczas Jarmarku Św. Stanisława

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 10.05

Wiśniew: Gala z okazji 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej

więcej »

ŁUKÓW, 10.05

Wieczór w łukowskim amfiteatrze

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 10.05

Biała Podlaska: Wernisaż wystawy „Moim obiektywem”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 10.05 10:00

XII Siedlecki Jarmark św. Stanisława

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 10.05 13:00

70-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie

więcej »

SIEMIATYCZE, 10.05 16:00

Piknik Muzyczny w Siemiatyczach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 10.05 16:30

Operacja Rzeka – teraz Siedlce!

więcej »

SIEMIATYCZE, 10.05 19:00

Genesis - teatr cieni w Siemiatyczach

więcej »

POWIAT BIALSKI, 10.05 21:00

Kodeń: Nocne Czuwanie Młodych

więcej »
11

DROHICZYN, 11.05

Spotkanie formacyjne organistów

więcej »

MIĘDZYRZEC, 11.05

Święto Strażaków w Rogoźnicy

więcej »

SIEMIATYCZE, 11.05

Korowaj Agrarny w Radziwiłłówce

więcej »

POWIAT BIALSKI, 11.05 09:30

Diecezjalny Dzień Akcji Katolickiej w Wisznicach

więcej »

WĘGRÓW, 11.05 10:00

Liw: Otwarcie Parku Kulturowo-Historycznego przy Zamku Książąt Mazowieckich

więcej »

POWIAT BIALSKI, 11.05 12:00

Połoski: Modlitwy o cud zdrowia dla chorych

więcej »

GARWOLIN, 11.05 16:00

Żelechów: Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 11.05 18:00

Biała Podlaska: Wernisaż wystawy malarskiej Krzysztofa Bojarczuka

więcej »
12

ŁUKÓW, 12.05

Złoty wiek w Kinie Łuków

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 12.05

10 URODZINY NOVEKINO SIEDLCE

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 12.05

Rajd Rowerowy w Siedlcach

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 12.05 10:00

Biała Podlaska: Miejskie Obchody Święta 34. Pułku Piechoty

więcej »

PARCZEW, 12.05 10:30

Diecezjalny Dzień Rodziny – „Małżeństwo bez lęku”

więcej »

SIEMIATYCZE, 12.05 15:00

Majówka na Skwerze Artystów

więcej »

ŁUKÓW, 12.05 15:00

Łuków: Wiosenny Piknik dla Mai Przegalińskiej

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 12.05 16:00

„Szewc Kopytko i Kaczor Kwak” już 12 maja na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 12.05 18:00

Biała Podlaska: XIII Koncerty Wielkanocne

więcej »
13

LUBARTÓW, 13.05

IX Plenerowy Przegląd Teatralny nad Jeziorem Firlej

więcej »

REGION, 13.05 11:00

Inauguracja budowy hospicjum w Makówce

więcej »
14

MIASTO SIEDLCE, 14.05 10:00

Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Srebrna Maska”

więcej »

WĘGRÓW, 14.05 11:00

15. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej

więcej »
15

RADZYŃ, 15.05

Dzień Otwarty w SOSW w Radzyniu Podlaskim

więcej »

RADZYŃ, 15.05

Startuje trzecia edycja radzyńskiego Budżetu Obywatelskiego

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 15.05 10:00

Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Srebrna Maska”

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 15.05 11:00

Festiwal Piosenki Religijnej w Stoku Lackim

więcej »

WĘGRÓW, 15.05 13:00

Obchody 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Grębkowie

więcej »
16

RADZYŃ, 16.05

Autorka kryminałów Olga Rudnicka przyjedzie do Radzynia

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 16.05 10:00

Jubileuszowa Wystawa Twórczości Uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim

więcej »

ŁUKÓW, 16.05 17:00

Spotkanie założycielskie Łukowskiego Towarzystwa Strzeleckiego

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 16.05 17:00

Spotkanie z Romanem Laszukiem

więcej »
17

SIEMIATYCZE, 17.05 17:00

Pirografia Jacka Mierzejewskiego

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 17.05 18:00

Siedlce: dekanalne spotkanie młodzieży

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 17.05 18:00

Wieczór Uwielbienia w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 17.05 20:00

Klasyczny Piątek - Cykliczne Spotkanie Bialskich Klasyków Nocą

więcej »
18

ŁUKÓW, 18.05

Zlot Foodtrucków na Placu Solidarności i Wolności w Łukowie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 18.05

Siedlce: Noc Muzeów w Muzeum Regionalnym

więcej »

SIEMIATYCZE, 18.05

Noc Muzeów w Mielniku

więcej »

ŁUKÓW, 18.05

Łuków: Przegrani Zwycięzcy

więcej »

SIEMIATYCZE, 18.05

Zarządzani w przyszłości – konferencja w Siemiatyczach

więcej »

DROHICZYN, 18.05

Nocne zwiedzanie Drohiczyna

więcej »

WĘGRÓW, 18.05

Noc Muzeów w podziemiach parafii klasztornej w Węgrowie

więcej »

ŁUKÓW, 18.05

Łuków: Noc Muzeów

więcej »

DROHICZYN, 18.05

Spływ kajakowy „Życie płynie – płyń dla życia”

więcej »

GARWOLIN, 18.05

Duża impreza w niewielkiej Trzciance

więcej »

SIEMIATYCZE, 18.05 09:00

Wielkie Uwielbienie w Brańsku

więcej »

GARWOLIN, 18.05 10:00

Trzcianka: duże wydarzenie nie tylko sportowe

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 18.05 11:30

„Nie sam na SM – ćwiczymy razem!” - warsztaty rehabilitacyjne dla osób z SM i ich bliskich

więcej »

SIEMIATYCZE, 18.05 16:00

Noc Muzeów w Ciechanowcu

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 18.05 17:00

Noc Muzeów w Białej Podlaskiej

więcej »

SIEMIATYCZE, 18.05 18:00

W Mielniku wystąpi Młodzieżowy Chór „RADUGA” z Moskwy

więcej »

LUBARTÓW, 18.05 18:00

Wernisaż wystawy rysunku Ireneusza Boguszewskiego w Galerii ORDY w Kocku

więcej »

POWIAT BIALSKI, 18.05 18:00

Noc Muzeów w Romanowie

więcej »

RADZYŃ, 18.05 19:00

Muzeum w Woli Osowińskiej zaprasza w Noc Muzeów

więcej »
19

MIASTO SIEDLCE, 19.05

Siedlce: Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

więcej »

SOKOŁÓW, 19.05

Park’n’Roll & Motoserce

więcej »

ŁUKÓW, 19.05

Bóg nadzieja w nas

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 19.05

XI Bialskopodlaskie Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego

więcej »

ŁUKÓW, 19.05

Łuków: podejmij „wyzwanie wilka”

więcej »

DROHICZYN, 19.05

Spływ kajakowy „Życie płynie – płyń dla życia”

więcej »

ŁUKÓW, 19.05

Zlot Foodtrucków na Placu Solidarności i Wolności w Łukowie

więcej »

MIĘDZYRZEC, 19.05

Turniej tańca towarzyskiego

więcej »

RADZYŃ, 19.05

Wieczór poetycko - muzyczny w radzyńskim Sanktuarium

więcej »

POWIAT BIALSKI, 19.05

Festiwal Pieśni Maryjnej w Leśnej Podlaskiej

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 19.05

Rodzinna Majówka z Folklorem w Chlewiskach

więcej »

GARWOLIN, 19.05

Sobolew: 100 - lecie Parafii Świętej Rodziny i świętych Apostołów Piotra i Pawła

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 19.05 11:00

Wystawa i Pokaz Maszyn Rolniczych MASTER /zapowiedź/

więcej »

ŁUKÓW, 19.05 12:00

Będzie Bieg Kolarski, będą utrudnienia w ruchu

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.05 12:30

Marcin Wyrostek i zespół Corazon wystąpią w Siedlcach

więcej »

ŁOSICE, 19.05 14:00

Majówka w Rudniku

więcej »

PARCZEW, 19.05 14:00

Milanów: „Charytatywny Maraton Dobra”

więcej »

ŁUKÓW, 19.05 15:00

Wyścigi wózków w Łukowie

więcej »

GARWOLIN, 19.05 15:00

Festiwal Kultury i Tradycji Garwolina

więcej »

ŁUKÓW, 19.05 16:00

ŁOK: „Niedziela z teatrem”

więcej »

SIEMIATYCZE, 19.05 16:00

6. Otwarte Mistrzostwa Siemiatycz w Wyciskaniu Odważnika

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.05 18:00

Marcin Wyrostek i zespół Corazon wystąpią w Siedlcach

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 19.05 18:00

Poznańskie Słowiki wystąpią w Białej Podlaskiej

więcej »
20

ŁUKÓW, 20.05

Sesja Rady Miasta w Łukowie

więcej »

RADZYŃ, 20.05

Wkrótce III Radzyńskie Dni Fotografii

więcej »

SIEMIATYCZE, 20.05 15:00

Pięciu wspaniałych – Szkoła Muzyczna zaprasza na koncert

więcej »
21

MIASTO SIEDLCE, 21.05

Spektakl Alternatywnego Teatru Tańca LUZ „Dzieci Powstania ‘44”

więcej »

SOKOŁÓW, 21.05

Spotkanie autorskie i promocja ksiązki Agnieszki Dydycz

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 21.05 17:30

Szymon Hołownia w Siedlcach

więcej »

ŁUKÓW, 21.05 18:00

ŁOK: wystawa Jerzego Majka

więcej »
22

SIEMIATYCZE, 22.05

Bajanka i Kicia Kocia – spotkanie dla dzieci w miejskiej bibliotece

więcej »

RADZYŃ, 22.05

Gmina Radzyń przyjmie Samorządową Kartę Praw Rodzin?

więcej »

SIEMIATYCZE, 22.05

Siemiatycze: IX Podlaska Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

więcej »

RADZYŃ, 22.05 17:00

Parafia Borki: Uroczystości ku czci św. Rity

więcej »
23

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 23.05

Spotkanie autorskie z Darią Galant

więcej »

ŁUKÓW, 23.05

Sztafeta Niepodległości Łuków – Sokołów Podlaski

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 23.05 10:00

Żyrafka - IV Siedlecki Konkurs Matematyczny dla Przedszkoli

więcej »

LUBARTÓW, 23.05 19:00

Koncert dla naszych mam

więcej »

MIŃSK MAZ., 23.05 19:00

Koncert Daniela Gałązki z Zespołem

więcej »
24

MIĘDZYRZEC, 24.05

III Międzyrzeckie Warsztaty Uwielbienia

więcej »

ŁUKÓW, 24.05

Dni Łukowa na sportowo

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 24.05

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Stoku Lackim

więcej »

ŁUKÓW, 24.05

Dni Łukowa 2019. Szczegółowy program

więcej »

SIEMIATYCZE, 24.05 10:00

Przegląd Twórczości Patriotycznej i Regionalnej Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych

więcej »

SIEMIATYCZE, 24.05 10:00

Przegląd Twórczości Patriotycznej i Regionalnej Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 24.05 11:00

Biała Podlaska: Pierwszy etap budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem

więcej »

RADZYŃ, 24.05 11:00

Wohyń: Wkrótce spotkanie z autorem książek dla dzieci Wiesławem Drabikiem

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 24.05 18:00

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie

więcej »
25

MIASTO SIEDLCE, 25.05

Promocja książki Renaty Chojeckiej oraz koncert Zespołu Pieśni i Tańca PW

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 25.05

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Stoku Lackim

więcej »

MIĘDZYRZEC, 25.05

III Międzyrzeckie Warsztaty Uwielbienia

więcej »

ŁUKÓW, 25.05

Dni Łukowa 2019. Szczegółowy program

więcej »

MIĘDZYRZEC, 25.05

Poeta międzyrzecki Ryszard Kornacki obchodzi 60 - lecie pracy literackiej

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 25.05 12:00

Msza św. o beatyfikację Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego

więcej »

LUBARTÓW, 25.05 14:30

XII Kapucyński Piknik Motocyklowy w Lubartowie

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 25.05 21:00

Nocna Pielgrzymka do Mokobód

więcej »
26

ŁUKÓW, 26.05

Dni Łukowa 2019. Szczegółowy program

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 26.05

Festyn w Borkach Siedleckich

więcej »

MIĘDZYRZEC, 26.05

Międzyrzec Podlaski: Koncert Maryjny w kościele św. Mikołaja

więcej »

MIĘDZYRZEC, 26.05

III Międzyrzeckie Warsztaty Uwielbienia

więcej »

RADZYŃ, 26.05

Wkrótce VI Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych w Bedlnie

więcej »

POWIAT BIALSKI, 26.05

Biskup siedlecki Kazimierz Gurda zaprasza na IV Diecezjalną Pielgrzymkę Kobiet do Pratulina

więcej »

ŁUKÓW, 26.05

Łuków: oddaj krew – uratuj życie

więcej »

POWIAT BIALSKI, 26.05

III Motocyklowa Pielgrzymka Kobiet do Pratulina

więcej »

WĘGRÓW, 26.05 12:00

Parafialny Dzień Dziecka w Grębkowie

więcej »

ŁUKÓW, 26.05 12:00

Wojcieszków: konie w krainie Ramzesa

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 26.05 15:00

Piknik Rodzinny w Borkach Siedleckich

więcej »

RADZYŃ, 26.05 15:30

Robert Makłowicz przyjedzie do Radzynia

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 26.05 18:00

Siedlce: Złoty Jubileusz Kapłaństwa

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 26.05 19:00

Koncert Krystyny Giżowskiej na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce

więcej »
27 28

POWIAT BIALSKI, 28.05 10:00

IV Diecezjalny Zjazd Szkolnych Kół Caritas

więcej »

WĘGRÓW, 28.05 16:00

Konferencja „Prawa konsumenta w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 28.05 19:00

Koncert zespołu Niekompletni „Graj nam świecie”

więcej »
29

SOKOŁÓW, 29.05

Dzień Działacza Kultury i Drukarza z Wacławem Kruszewskim

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 29.05 18:00

Ilona Gołębiewska w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 29.05 19:00

Gdzie jesteś… Ewo?

więcej »
30

MIASTO SIEDLCE, 30.05

Trwają zapisy do Karo Chess 2019 – otwartego turnieju szachowego

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 30.05 18:00

Fotografie codzienności

więcej »
31

Najnowsze Informacje