R E K L A M A


Rolnicy

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Kwadrans o wsi i rolnictwie z 4 listopada 2021 r.
2021-11-04 12:17:36 Artykuł czytany 69 razy


Polskie winiarstwo W sobotę 30 października minął ważny termin dla producentów wina. Do tego dnia musieli złożyć w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa deklarację o szacowanej ilości winogron lub moszczu winogronowego, które będą wykorzystane do wyrobu wina w danym roku gospodarczym. W rozmowie z Piotrem Burkotem z KOWR Andrzej Ilczuk poruszył również kwestię zmiana, które czekają właścicieli winnic oraz producentów wina i wyrobów winiarskich.


Akcesja Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., a następnie objęcie Polski strefą A uprawy winorośli umożliwiło polskim producentom wina wyrób wina z przeznaczeniem do wprowadzenia do obrotu. Polskie prawodawstwo, na początku było bardzo restrykcyjne, jednakże z biegiem lat ewoluowało stając się bardziej przyjaznym umożliwiając coraz szybszy rozwój winiarstwa. Piotr Burkot przypomniał, że przełomowymi momentami dla rozwoju polskiego winiarstwa były: nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym w 2008 r. oraz  wejście w 2011 r. w życie nowej ustawy o wyrobie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami oraz organizacji rynku wina zwalniającej producentów będących rolnikami z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej jeśli ich produkcja nie przekracza 100 hl wina, a także możliwość sprzedaży swojego wina w miejscu jego produkcji bez uzyskiwania zezwolenia na obrót hurtowy wydawanego przez właściwego marszałka województwa, a także zmniejszającej szereg innych obciążeń administracyjnych.

Od początku drugiego dziesięciolecia XXI wieku z roku na rok obserwuje się znaczny rozwój polskiego winiarstwa. O ile jeszcze w latach gospodarczych 2009/2010 – 2011/2012 (rok gospodarczy na rynku wina zaczyna się 1 sierpnia, a kończy 31 lipca następnego roku) w ewidencji wpisanych było rocznie ok. 30 producentów wina, areał powierzchni uprawy wynosił od 30 do 50 ha, a produkcja wina wynosiła ok. 400 hl to już w roku gospodarczym 2012/2013 uprawa winorośli wyniosła prawie 100 ha, a produkcja wina przekroczyła 900 hl.

W roku gospodarczym 2020/2021 do ewidencji wpisanych zostało już 329 producentów wina, powierzchnia uprawy winorośli przekroczyła 563 ha, a produkcja wina przekroczyła 14 000 hl. W roku gospodarczym 2021/2022 areał uprawy winorośli zadeklarowany przez producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron ubiegających się o wpis do ewidencji DG KOWR wyniósł około 626,69 ha w stosunku do roku poprzedniego odnotowano wzrost o 11% .

Piotr Burkot podkreślił, że wzrost zainteresowania polskim winiarstwem nie byłby możliwy gdyby nie wzrastający na niego popyt. Polskie wino coraz częściej trafia na polskie stoły i zaczyna być doceniane przez konsumentów nie tylko ze względu na walory smakowe ale także jakość, która często niczym nie odbiega od win pochodzących z innych krajów. W roku 2020/2021 wprowadzono do obrotu 8 674,84 hl wina pochodzącego z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co stanowi w przeliczeniu na butelki o pojemności 0,75 l około 1 156 645 butelek. Sprzedaż win w Polsce utrzymała się więc na wyższym poziomie niż w poprzednim roku gospodarczym.

Ze względu na zmieniający się model konsumpcji alkoholu, konsumenci w Polsce podobnie jak w innych krajach chętniej sięgają po wina gronowe o czym świadczy ich wzrastająca sprzedaż. W roku gospodarczym 2020/2021 do obrotu wprowadzono 2 735,05 hl wina białego i 5 939,80 hl wina czerwonego. Odnotowany 22 procentowy wzrost sprzedaży wina gronowego w stosunku do ubiegłego roku gospodarczego świadczy o wzroście zainteresowania konsumentów polskimi winami. Także producenci i przedsiębiorcy coraz chętniej inwestują w tę gałąź gospodarczą która dla wielu z nich staje się nie tylko prestiżowym hobby, ale też źródłem dochodu.

Zdanych KOWR wynika, że największy areał uprawianych winorośli znajduje się w województwach: lubuskim (ok. 115 ha), dolnośląskim (ok. 102 ha), małopolskim (ok. 78 ha) i podkarpackim (ok. 59 ha). Winnice powstają także w innych województwach, nie kojarzonych zwykle z produkcją wina, ze względu na niesprzyjające warunki klimatyczne -  np. w warmińsko-mazurskim czy podlaskim.

W Parlamencie trwają prace nad projektem ustawą  o wyrobach winiarskich. Nowe przepisy maja być zgodne z obowiązującymi w Unii Europejskiej. Projektowana ustawa wprowadza zmiany polegające na prowadzeniu przez KOWR ewidencji winnic, wprowadzeniu obowiązku dla producentów wina zamierzających wyrabiać wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli wpisanych do ewidencji winnic informowania KOWR corocznie o tym zamiarze, oraz ograniczeniu liczby przekazywanych przez plantatorów winorośli i producentów wina deklaracji tylko do zapasów win na koniec roku winiarskiego, zbiorów winogron oraz produkcji wina. Zapisy projektu ustawy określają wymagania dotyczące prowadzenia ewidencji winnic, do której wpisywane będą wyłącznie uprawy winorośli położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzenie w projekcie ustawy ewidencji winnic ma na celu ewidencjonowanie wszystkich działek, na których uprawia się winorośl w celu wyrobu wina wprowadzanego do obrotu. Wpis do ewidencji winnic będzie dokonywany jednorazowo, na wniosek plantatora winorośli. Ewidencja winnic będzie jawna, a informacje w niej zawarte będą mogły być zamieszczane na stronie internetowej KOWR. Dane te zapewnią producentom wina nieposiadającym upraw winorośli możliwość uzyskania informacji o uprawach winorośli, z których można pozyskać krajowe winogrona. Ponadto projektowana ustawa wprowadza zmiany dotyczące producentów fermentowanych napojów winiarskich, którzy zobowiązani są do posiadania wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Nastąpi tu przeniesienie kompetencji prowadzenia tego  rejestru do KOWR z Ministerstwa Rolnictwa, zmiany i ujednolicenie definicji fermentowanych napojów winiarskich zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami zarówno branży winiarskiej jak i konsumentów,  umożliwienie produkcji np. cydru czy gruszkówki, wina owocowego jakościowego oraz miodu pitnego jakościowego z surowców wyrobionych głównie we  własnym gospodarstwie proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów sadów lub ilości uli, w tym zwiększenie limitu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców pochodzących z własnego gospodarstwa ze 100 hektolitrów do maksymalnie 1 000 hektolitrów. Będzie możliwy również zakup części surowców do wyrobu takich napojów w województwie, w którym jest prowadzony wyrób tych napojów, przedsiębiorcom wyrobu takich napojów poza składem podatkowym a także nadawanie kodu podmiotom butelkującym wina, producentom, importerom oraz dostawcom wpisanym do ww. rejestru zgodnie zobowiązującym prawem Unii Europejskiej, co dotychczas nie było regulowane prawem krajowym.

Projekt ustawy o wyrobach winiarskich nakłada na KOWR obowiązek prowadzenia ewidencji winnic i rejestrów w systemie informatycznym, w których gromadzone będą dane dotyczące uczestników rynku wina, tj. plantatorów winnic, producentów wina oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich. System umożliwi dostęp do informacji również innym instytucjom kontrolnym działającym na rynku wina, tj. WIJHARS oraz WIORiN, co umożliwi skuteczną kontrolę w sektorze wina w zakresie kompetencji pełnionych przez te instytucje.
Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie udziału w systemach jakości

Dyrektor Generalny  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłosił  ósmy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania  „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości,. Chodzi tu o gwarantowane tradycyjne specjalności, chronione nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne, rolnictwo ekologiczne, ochronę nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich oraz krajowe systemy jakości. Wnioski będzie można składać w oddziałach terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa od 29 listopada 2021 r. do 30 grudnia 2021 r.

Więcej ziemi dla rolników

Pod koniec października odbyło się spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w formie hybrydowej. W konferencji wzięło udział blisko 1000 osób – ok. 350 stacjonarnie i ok. 650 zdalnie. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Michał Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Generalnego. Dzięki nawiązanej współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z Głównym Geodetą Kraju przeglądarka nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, udostępniona na stronie internetowej KOWR i na sukcesywnie rozwijającej się platformie eRolnik w ostatnich dniach zyskała nową funkcjonalność – została wzbogacona o wizualizację działek na mapach Geoportalu.

Krajowy Ośrodek wdraża inicjatywę strategiczną pod nazwą „Więcej ziemi dla rolników”, czyli budowę Centralnego Systemu Informatycznego katalogującego Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa. System jest dostępny dla każdego zainteresowanego podmiotu oraz kontrahenta KOWR. POSŁUCHAJ

AI [ja]
wykop
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

Nowenna przed wspomnieniem bł. Męczenników Podlaskich...
2022-01-20 15:28:00 Kategoria:

14 stycznia w Pratulinie rozpoczęła się nowenna poprzedzająca wspomnienie bł. Męczenników Podlaskich przypadające 23 stycznia. Modlitwę codziennie transmituje...

więcej »


foto

Jakie są najczęstsze powikłania po przejściu COVID-19?
2022-01-21 13:41:38 Kategoria:

Ponad ćwierć miliarda osób na całym świecie zostało zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Większość z nich wyzdrowiała. Nie dla wszystkich oznacza to powrót do pełnej...

więcej »
foto

Witamina D3 – jakie są objawy niedoboru?
2022-01-21 12:38:25 Kategoria:

Witamina D3 odgrywa bardzo ważną rolę w organizmie człowieka. Już od pierwszych miesięcy życia należy dbać o jej prawidłowy poziom. Jest niezbędna dla prawidłowego...

więcej »
foto

Kwasy tłuszczowe omega-3 - najlepsze źródła w diecie
2022-01-21 12:29:28 Kategoria:

Zdrowe tłuszcze, a szczególnie kwasy tłuszczowe omega-3 są bardzo ważne w utrzymaniu prawidłowej pracy organizmu. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe muszą zostać...

więcej »
foto

OBYWATELSKA INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA 2.0
2022-01-21 06:00:00 Kategoria:

Stowarzyszenie BONUM PUBLICUM zaprasza do udziału w projekcie pn. „OBYWATELSKA INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA 2.0”.

więcej »
foto

Jakie zalety ma catering dietetyczny?
2022-01-19 10:14:36 Kategoria:

Catering dietetyczny Białystok polega na dostarczaniu przez wybraną firmę posiłków pod wskazany adres. Opcja ta cieszy się coraz większą popularnością, co wynika z...

więcej »
foto

Kartony fasonowe - czy kartony klapowe? Poradnik przed...
2022-01-18 07:11:58 Kategoria:

Wbrew pozorom, przygotowanie wysyłki potrafi być bardzo wymagające. Jednym z jej istotnych etapów jest wybór kartonu, w którym umieścisz wysyłane obiekty. Oferta...

więcej »
foto

Reguły zdrowego stylu życia według św. Hildegardy
2022-01-17 12:32:42 Kategoria:

Kompleksowe leczenie obejmujące różne sfery życia wbrew pozorom nie jest dokonaniem współczesnej medycyny. Już kilkaset lat temu średniowieczna mniszka udowodniła jak...

więcej »
foto

JUŻ OD LUTEGO ZAPRASZAMY DO MOBILNEJ PRACOWNI REZONANSU...
2022-01-17 08:06:39 Kategoria:

Wiemy, jak ważne jest szybkie diagnozowanie problemów zdrowotnych, dlatego od lutego 2022 zapraszamy Państwa do kolejnej lokalizacji przy Szpitalu Miejskim w Siedlcach ul....

więcej »

Co, gdzie, kiedy

w lewoStyczeń 2022w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1 2

ŁUKÓW, 02.01

Łuków: Giełda Kolekcjonerów

więcej »
3 4 5 6

MIASTO SIEDLCE, 06.01

Wspólne kolędowanie w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.01

Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Siedlec

więcej »

ŁOSICE, 06.01

Orszak Trzech Króli w Huszlewie

więcej »

PARCZEW, 06.01

Parczewski Spacer Orszakowy

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.01

Koncert kolęd i pastorałek - Noel

więcej »

ŁUKÓW, 06.01

Orszak Trzech Króli w Łukowie

więcej »

SOKOŁÓW, 06.01

Orszak Trzech Króli w Sokołowie Podlaskim

więcej »

SIEMIATYCZE, 06.01 11:00

Siemiatycze zapraszają na Orszak Trzech Króli

więcej »
7 8

RADZYŃ, 08.01

Zaproszenie na spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.01

KPS zagra z ZAKSĄ

więcej »
9

ŁUKÓW, 09.01

Koncert Kolęd i Pastorałek w Trzebieszowie

więcej »

ŁUKÓW, 09.01

Eleni i Kasia Cerekwicka wystąpią w Łukowie

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 09.01

Koncert kolęd w Zbuczynie

więcej »
10 11

ŁOSICE, 11.01

Pierwszy Orszak Trzech Króli w Huszlewie

więcej »
12

SIEMIATYCZE, 12.01

Obrzędy wstępne Mszy Świętej - kolejne spotkanie w siemiatyckim Karmelu

więcej »

SIEMIATYCZE, 12.01

Mobilna Akademia Młodych Orłów po raz kolejny zagości w Siemiatyczach

więcej »
13

DROHICZYN, 13.01

Seminaryjny Wieczór Wiary

więcej »
14

MIASTO SIEDLCE, 14.01

Zapisy na Kurs Nowe Życie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.01

Wystawa akwareli Jarosława Drążka

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.01

S.W.E.T.E.R. - Siedleckie Wieczory Ekscytacji Teatralnej z Elementami Rywalizacji 14 stycznia na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce

więcej »
15 16
17

MIĘDZYRZEC, 17.01

Rocznica męczeństwa unitów w Drelowie

więcej »
18 19 20 21

ŁUKÓW, 21.01

Łuków: obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

więcej »
22

MIASTO SIEDLCE, 22.01

KPS zagra z Krispolem

więcej »

POWIAT BIALSKI, 22.01

Połoski: Modlitwy do Św. Rity z Cascii

więcej »

POWIAT BIALSKI, 22.01 10:00

Doroczna Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Sanktuarium w Pratulinie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 22.01 17:00

Nabożeństwo ku czci św. Rity w siedleckiej parafii

więcej »
23

SOKOŁÓW, 23.01

Koncert Noworoczny w SOK: Warszawska Orkiestra Sentymentalna

więcej »

ŁOSICE, 23.01

Koncert grup artystycznych w ŁDK

więcej »
24 25 26 27

ŁUKÓW, 27.01

Gmina Łuków: szczepienia przeciwko COVID-19

więcej »
28 29 30
31

Najnowsze Informacje