R E K L A M ARADZYŃ

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Radzyń Podlaski: Uroczystość Zawierzenia się Jezusowi
2019-12-09 16:10:16 Artykuł czytany 520 razy


8 grudnia w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim odbyła się Uroczystość Zawierzenia się Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi.
Większe zdjęcia można zobaczyć TUTAJ


5 listopada 2019 roku w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim około 200 osób z różnych parafii rozpoczęło 33-dniowe przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi. Każdy otrzymał „Traktat o  prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” autorstwa Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort oraz podręcznik formacyjny zawierający rozważania na 33 dni bezpośredniego przygotowania według tegoż samego autora. Oprócz indywidualnej pracy z podręcznikiem zaplanowano trzy spotkania w świątyni ( 16,23,30 listopada), podczas których zostały wygłoszone konferencje i świadectwa.

Punktem wyjściowym pierwszej konferencji był I List św. Jana Apostoła, rozdział  2, wersety 16-17. Głoszący, ks. Grzegorz Suwała, podkreślił, że wyrzec się ducha tego świata to nie znaczy, by nim gardzić, a całkowicie oddać się Jezusowi, iść i głosić Ewangelię, stawać się narzędziem Jezusa Chrystusa w świecie. Jesteśmy powołani, by w tym świecie działać. Kapłan przywołał przykład Szawła, który doświadczywszy mocy miłości Jezusa, zobaczył, co zrobił źle i wtedy wyrzekł się ducha tego świata, w którym żył.

 Powinniśmy być wolni od ducha tego świata, nie pozwolić, by on nami rządził. Ważne, żeby mieć serce zanurzone w Ewangelii, by przez Maryję zjednoczyć się z Jezusem i z Nim wyrzec się tego, co światowe. To jest jedyna droga do tego, by nie dać się wkręcić w wir tego świata i jednocześnie nim nie gardzić, umieć wybierać to, co dobre i stawać się prawdziwym świadkiem Jezusa Chrystusa.

Dopełnieniem pierwszego spotkania formacyjnego było świadectwo siostry Lidii, która opowiedziała, jak Maryja ją odnalazła i przygotowała na trudne doświadczenia. Wspomniała o zawierzeniu się Maryi w Częstochowie, o Apostolacie Matki Bożej Pielgrzymującej, pielgrzymkach do Medugorie, drodze do zawierzenia się w niewolę Jezusowi przez ręce Maryi w Niepokalanowie, pieszej pielgrzymce do Częstochowy. Ogromnym umocnieniem dla wszystkich były słowa, że z Maryją wszystko można. Ona jest Najlepszą Matką, która prowadzi do Jezusa, pomaga nieść najcięższy krzyż.

Tematem przewodnim kolejnego spotkania było poznawanie siebie, badanie własnego serca. Pomocną w tym procesie jest codzienna modlitwa rachunkiem sumienia. Podczas drugiej konferencji Ksiądz Grzegorz przywołał scenę Zwiastowania, w której Maryja jawi się jako pokorna służebnica Pańska przeżywająca swój czas nawiedzenia. Ważne, byśmy tej chwili w naszym  życiu nie odkładali. Każdy z przygotowujących się do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi znalazł łaskę u Boga. Powinniśmy walczyć o fundament – Słowo Boga, które rodzi wiarę, prowadzi do Eucharystii, Adoracji. Szczególną modlitwą jest Różaniec, który ma moc egzorcyzmu, obrony przed szatanem.

Każdy, kto chce poznać samego siebie, powinien iść za i z Jezusem, Jego śladami. Wziąć swój krzyż i Go naśladować. Ważne, by oddać Jezusowi wszystko, naszą nędzę i biedę.

Po wygłoszonej konferencji głos zabrała siostra Grażynka, która w swoim świadectwie opowiedziała o tym, jak przed rokiem otrzymała zaproszenie od Maryi , by się Jej zawierzyć , jak po stoczonej walce duchowej podjęła się trudu przygotowania. Przyznała, że była to najlepsza decyzja, która bardzo zmieniła jej życie. Ukochała modlitwę różańcową. Wszystkich gorąco zachęciła do wytrwania i złożenia aktu zawierzenia. Na zakończenie przytoczyła modlitwę ojca Dolindo.

30 listopada odbyło się trzecie spotkanie, którego głównym tematem było poznanie Matki Najświętszej. We wstępie konferencji padło pytanie: Kim dla mnie jest Maryja?

Każdy miał możliwość indywidualnie w sercu odpowiedzieć sobie na to pytanie. Kapłan stwierdził, że tak naprawdę odpowiedź tworzy się każdego dnia naszego życia.

Jesteśmy wezwani, by dbać o fundament, który stanowi: Słowo Boże, Eucharystia, Adoracja i modlitwa różańcowa. Trzeba czuwać nad sobą, by nic nie stracić z tego fundamentu. Z pomocą przychodzi Maryja.

Maryja jest Tą, która prowadzi do Jezusa. To Ona najpiękniej przyjęła Słowo Boże i Ono w Niej zaowocowało. Maryja potrafi słuchać i uczy nas słuchać Jezusa. Maryja to Niewiasta Eucharystii, Ona jest najbliżej ołtarza. Podczas każdej Eucharystii modli się z nami i za nas. Pragnie, byśmy przyjęli Chrystusa i ponieśli Go światu. Maryja jest dla nas wzorem Adoracji. Była zawsze przy Jezusie i wpatrywała się w Niego. Maryja uczy nas modlitwy różańcowej, która jest tajemnicą wchodzenia w głąb życia Jezusa i Maryi. Matka Boża poprzez różaniec przyciąga nas bliżej Jezusa.

Nasze życie to nieustanna walka. Zły duch wciąż strzela, a Maryja niesie kule, kieruje gdzie indziej. Przykładem jest zamach na Jana Pawła II.
Kto idzie za Maryją, ten się nie pogubi – to prawda, która wybrzmiała na zakończenie tej katechezy.

Następnie świadectwo wygłosiła siostra Ula, która podzieliła się radością z faktu zawierzenia się Maryi. Mówiła o tym, jak Maryja postawiła na jej drodze osobę, która tak zachęcająco opowiadała o Matce Najświętszej i zawierzeniu się Jej, że Ula nie mogła się oprzeć. Było to dla niej piękne, niezapomniane doświadczenie, które z radością ponowi w tym roku.

Ostatnia, czwarta konferencja została wygłoszona w pierwszy dzień triduum poprzedzającego uroczystość zawierzenia się Jezusowi w niewolę miłości. Jej tematem było poznanie i ukochanie Jezusa Chrystusa. Ksiądz Grzegorz zwrócił uwagę, że proces ten będzie dokonywał się przez całe nasze życie, dlatego tak ważne jest, by akt zawierzenia ponawiać i nieustannie powracać do tych głębokich treści.

Głoszący konferencję przywołał trzy rzeczywistości, w których w sposób szczególny widoczna jest miłość Jezusa. Są to: żłób betlejemski, krzyż i ołtarz. Pan Jezus we wszystkich tych obszarach przyjmuje postawę uniżenia, wyniszczenia, daje się człowiekowi cały. Jedyną motywacją tej ofiary jest prawdziwa miłość. Te wszystkie trzy miejsca są obecne również w naszym życiu i wymagają od nas wyrzeczenia. Nikt lepiej nas nie nauczy tej postawy jak tylko Maryja, która najbliżej przebywała przy Jezusie i jest najlepszą drogą do swego Syna. Powinniśmy razem z Matką Najświętszą pracować nad tym, by Jezusa było więcej w naszej codzienności. Pomocą będą nabożeństwa pierwszych sobót, zwanych źródłem łask, będących dla nas umocnieniem w nieustannej walce.

Po konferencji nastąpiło świadectwo Ewy, która podzieliła się doświadczeniem działania Maryi w jej życiu. Opowiedziała, jak wyglądało jej zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi. Podkreśliła, że Matka Boża posługuje się swoimi dziećmi, by szerzyć to wielkie dzieło oddania się w niewolę miłości Jej Synowi. Kolejne osoby zawierzające się są jak iskry, które zapalają swoje siostry i braci.

W piątek 6 grudnia w drugi dzień triduum przed Zawierzeniem po Mszy Świętej wszyscy przed Najświętszym Sakramentem uczestniczyli w nabożeństwie drogi krzyżowej z rozważaniami według objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich oraz nabożeństwie wynagradzającym za grzechy nasze, naszych bliskich i całego świata.

W sobotę po Mszy świętej i nabożeństwie  pierwszej soboty - różańcu wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi nastąpiło specjalne nabożeństwo z uroczystym podpisaniem aktu zawierzenia przed ołtarzem.

Zwieńczeniem  33 dni przygotowań była Uroczystość Zawierzenia się Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi, która miała miejsce w niedzielę 8 grudnia 2019r. w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny podczas Eucharystii o godzinie 12.15, której przewodniczył dziekan, proboszcz parafii MBNP w Radzyniu Podlaskim, ks. Roman Wiszniewski. Po Komunii świętej wszyscy na czele z księdzem Grzegorzem Suwałą głośno odczytali własnoręcznie napisany akt zawierzenia, a następnie złożyli go na ręce kapłana. W geście wdzięczności i miłości ofiarowali Maryi białą różę. Cztery kosze białych róż stały się ozdobą wizerunku Matki Boskiej Nieustającej Pomocy znajdującego się w głównym ołtarzu Sanktuarium. Następnie ksiądz proboszcz dokonał błogosławieństwa i poświęcenia łańcuszków z cudownym medalikiem będących zewnętrznym znakiem przynależności do Jezusa przez ręce Maryi. Każdy podchodził do kapłana, który uroczyście zapiął łańcuszek na ręku wiernego i udzielił błogosławieństwa.

W imieniu wszystkich zgromadzonych głos zabrała siostra Lidia, która złożyła wyrazy ogromnej wdzięczności za to Boże dzieło, które dokonało się w radzyńskiej parafii. W sposób szczególny podziękowała za odpowiedź na zaproszenie Maryi księdzu Grzegorzowi, który z wielkim zaangażowaniem przygotowywał wszystkich do zawierzenia, głosił konferencje, dbał o wszelkie szczegóły, ale także księdzu proboszczowi Romanowi Wiszniewskiemu, który to dzieło pobłogosławił.

Dobrą nowiną jest fakt, że to dopiero początek. Nowy etap w życiu zawierzonych i nadzieja na kolejne przygotowania i uroczystości zawierzenia. Każdy otrzymał „pakiet na przyszłość”: książeczkę „Różaniec ze św. Ludwikiem Marią Grignion de Montfort”, Modlitwy niewolnika Matki Najświętszej, w tym Małą koronkę do Najświętszej Maryi Panny na cześć 12 przywilejów Matki Bożej oraz ulotki o Spotkaniach przy Sercu Maryi w każdą pierwszą sobotę miesiąca w Sanktuarium MBNP w Radzyniu Podlaskim do rozdania bliskim, znajomym, tak by szerzyć to dzieło w świecie, stać się narzędziem w ręku Maryi.

Wszyscy zawierzeni opuszczali świątynię z radosnym „TotusTuus Maryjo” na ustach i w sercu. Niech będzie chwała Panu i Maryi zawsze Dziewicy za ten czas łaski!


Tekst Elżbieta Żukiewicz
Zdjęcia: Beata Fijałek
wykop
Nasi reporterzy są do państwa dyspozycji:

Karolina Suchodolska
tel. 500 105 909
radzyn@radiopodlasie.pl
|
|
|
Sławomir Karczewski
tel. 500 106 003
miedzyrzec@radiopodlasie.pl

Komentarze

 • Kazimierz
  2019-12-10 20:46:26

  arrow

  Bogu niech będą dzięki! I Maryi chwała! Za to dzieło

 • Katarzyna
  2019-12-10 10:24:53

  arrow

  Dzięki księże za wspaniałą robotę byle tak dalej
  Szczęść Boże.

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.


 

REKLAMA
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

„Społecznym okiem na środowisko” - cykl audycji na...
2020-07-09 18:42:00 Kategoria:

25 czerwca na antenie Katolickiego Radia Podlasie ruszył cykl czterech audycji pt.: ”Społecznym okiem na środowisko”. Tematyka audycji związana jest z uruchomionym przez...

więcej »


Radzyń Podl.

w lewoLipiec 2020w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1 2

RADZYŃ, 02.07 21:00

Wakacyjne „Kino pod chmurką” w Radzyniu

więcej »
3

RADZYŃ, 03.07

Wkrótce obchody 80 rocznicy egzekucji radzyńskich harcerzy

więcej »
4 5

RADZYŃ, 05.07

Rusza Letnia Scena Rok. W najbliższa niedzielę spektakl dla najmłodszych

więcej »
6 7 8 9 10 11

RADZYŃ, 11.07

Warsztaty tworzenia domowych kosmetyków w gminie Radzyń

więcej »
12

RADZYŃ, 12.07

Gabriel Fleszar wystąpi w Radzyniu

więcej »

RADZYŃ, 12.07

Siedlanów: Dzień Skupienia dla Małżonków

więcej »
13 14 15 16 17

RADZYŃ, 17.07

Podróżujący na wózku inwalidzkim Michał Woroch przyjedzie do Radzynia

więcej »

RADZYŃ, 17.07 18:00

Krok po kroku z Michałem Worochem

więcej »
18

RADZYŃ, 18.07

Wkrótce koncert charytatywny dla pogorzelca z Nowin

więcej »
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
foto

Kredyt gotówkowy - gdzie najlepiej wziąć kredyt z...
2020-07-07 12:36:39 Kategoria:

Przyszli kredytobiorcy, którzy obserwują oferty kredytów gotówkowych, szukają tych atrakcyjnych cenowo i posiadających niskie oprocentowanie. Szczególnie jest to istotne...

więcej »
foto

Arteterapia a powrót do zdrowia osób z zaburzeniami...
2020-07-06 15:32:30 Kategoria:

Publikujemy kolejny materiał filmowy promujący dobry wizerunek osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczeństwie w ramach projektu pn. „Wsparcie samodzielności...

więcej »
foto

Jak wybrać ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny?
2020-07-06 15:06:11 Kategoria:

Od czego zacząć poszukiwania ubezpieczenia podróżnego? Czym kierować się, przeglądając kolejne oferty?

więcej »
foto

Dlaczego zawód medyczny?
2020-07-06 08:27:31 Kategoria:

Wśród licznych zawodów medycznych, uregulowanych przepisami ustawy, np. lekarz, dentysta, pielęgniarka, położna, farmaceuta czy diagnosta laboratoryjny, istnieją te,...

więcej »

Kondolencje

Najnowsze Informacje