R E K L A M AMIASTO SIEDLCE

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

PREZENTACJA 39. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę
2019-08-14 09:29:30 Artykuł czytany 2532 razy


Do tronu Jasnogórskiej Pani, Królowej Narodu Polskiego dotarła 39. Piesza Pielgrzymka Podlaska. Pątnicy przebyli 389 km z Siedlec, 398 km z Włodawy i 410 km z Białej Podlaskiej.


Hasłem tegorocznej Pielgrzymki były słowa: W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO. "To Duch Święty jednoczy, uświęca i prowadzi wspólnotę Kościoła drogami wiary. To Kościół uczy nas Bożego życia. Poranne rozmyślania, konferencje programowe i refleksje podejmowane w trakcie drogi pomagały pielgrzymom lepiej poznać i odkryć działanie Ducha Świętego we wspólnocie, w sakramentach Kościoła i w naszym codziennym życiu" - piszą organizatorzy pielgrzymki.

W 39. Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną Górę uczestniczyło około 3200 pątników, którym posługiwało 70 kapłanów, 24 alumnów, 15 sióstr i braci zakonnych.

O zdrowie pątników dbało 5 lekarzy, 111 osób posługujących w służbie medycznej. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwało 209 osób ze służby porządkowej, zaś oprawę muzyczno - liturgiczną organizowało 326 osób.

Pątników z Podlasia wprowadził przed Tron Pani Jasnogórskiej Jego Ekscelencja Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda.

Nad przebiegiem i organizacją podlaskiego pielgrzymowania czuwały Służby Centralne:

Kierownik Pielgrzymki: ks. Paweł Bielecki
Zastępca Kierownika Pielgrzymki: ks. Marek Strzeżysz
Ojcowie Duchowni: ks. Adam Turemka, ks. Krzysztof Stepczuk, ks. Sebastian Bisek,
ks. Leszek Dąbrowski
Baza Pielgrzymki: s. Adrianna Rzewuska, s. Marta Skowron, br. Piotr Skrzek, br. Jerzy Karlewski,

Służba przemarszu:
kolumna siedlecka: al. Adrian Kubak, al. Kacper Osak, al. Łukasz Bąk
kolumna bialska: dk. Marek Maleńczuk, al. Robert Piegdoń, al. Robert Harasimiuk

Służba porządku:
ks. Piotr Łyczewski, ks. Michał Burdach

Służba kwatermistrzowska:
ks. Jarosław Sawiuk, ks. Piotr Sawiuk, ks. Piotr Hawryluk, pomagał al. Daniel Jufimiuk

Kapelan służby zdrowia
: ks. Grzegorz Walczuk; pomagał br. Przemysław Szymaniuk

Lekarze:
br. Grzegorz Nurzyński, s. dr Agnieszka Potiopa, s. dr Wanda Dymicka, s. dr  Hanna Stefańska – Baran, dr Tadeusz Markiewicz

Kierowcy pielgrzymkowych karetek: br. Zbigniew Żuk, br.Wojciech Teperek

Służba liturgiczna:
ks. Marcin Wesołowski, al. Grzegorz Góraj

Służba muzyczna:
br. Piotr Skowron, br. Wojciech Miszczak, s. Agnieszka Łukasik, br. Łukasz Bieńczak, s. Karolina Kozłowska, br. Michał Cegiełko, s. Anna Januszewska

Kuchnia
: ks. Łukasz Krasucki, dk. MarcinJanowski, s. Marianna Baran, br. Dariusz Greń, br. Krystian Greń, s. Ewa Urbanek

Kapelan kierowców
: ks. Marek Zalewski

Przewozem bagaży Pielgrzymów zajmowali się Bracia i Siostry: Sławomir Popijantus, Antoni Niedzielak, Jan Guzek, Tadeusz Winek, Jerzy Koprianiuk, Sebastian Janisiewicz, Marek Porycki, Marek Kiersztyn, Mieczysław Pałysa, Leszek Rogala, Stanisław Kowal-ski, Mateusz Chmielewski, Krzysztof Winek, Adam Zygadło, Paweł Wójcik, Bartłomiej Komar, Stanisław Lankiewicz, Ryszard Sikora, Urszula Sikora, Sławomir Karwowski, Martyna Karwowska, Radosław Cieśluk, Marek Gajo, Bartłomiej Zalewski, Edmund Gajo, Bartłomiej Barszcz, Waldemar Wróbel, Julia Wróbel, Jarosław Wróbel, Iwona Wróbel, Edward Kościaniuk, Szczepan Sawczuk, Tadeusz Gil, Adam Tykałowicz, Jan Jaworski, Wiesław Jakimiec, Jacek Redes

Służba Techniczna Nagłośnienia:
s. Magda Hyb, br. Wojciech Bronisz,

Zaopatrzenie żywnościowe pielgrzymki:
br. Piotr Siłakowicz, br. Michał Kaźmieruk, s. Maria i  br. Stanisław Owczarczyk, br. Mikołaj Skrzypek, br. Adrian Bajera, s. Izabela Koszara, br. Mateusz Buczkowski, s. Weronika Tratkiewicz, s. Angelika Siwek, br. Sławomir Swinarski, br. Mirosław Bieniek, br. Szymon Wróbel, br. Mirosław Fortuna, s. Anna Świniarska, br. Bartosz Buczkowskis.

Obsługa radiowa:
ks. Daniel Struczyk, br. Artur Dernowski, s. Anna Kupińska.

Służba czystości:

kolumna bialska: br. Marek Smyk,
kolumna siedlecka: br. Andrzej Buczkowski, br. Jakub Buczkowski

Pod przewodnictwem ks. Mateusza Czubaka, w organizację Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej, czynnie włączyli się więźniowie osadzeni w Zakładzie Karnym w Siedlcach, poprzez przygotowanie znaczków pielgrzymkowych dla wszystkich grup.

ROZMYŚLANIA PORANNE przygotowali ks. Mariusz Świder i ks. Rafał Pietruczuk.

KONFERENCJE
przygotowane zostały przez ks. Adama Kulika, ks. Przemysława Radomyskiego, ks. Mateusza Czubaka, ks. Kamila Duszka, ks. Pawła Kindrackiego, ks. Piotra Paćkowskiego, ks. Zbigniewa Sobolewskiego, ks. Piotra Pielaka, ks. Macieja Majka, ks. Jacka Seredę, ks. Marka Andrzejuka, br. Leszka Denisa

NOWENNA PIELGRZYMKOWA miała za cel duchowe przygotowanie pielgrzymów w ciągu dziewięciu dni – na spotkanie z Matką. Jej Autorami byli ks. Andrzej Biernat i s. dr Joanna Borowicz.

PREZENTACJA GRUP


GRUPA 1 - biało-czerwona – akademicka        


Patron Grupy: Św. Jadwiga Królowa
Grupa pod patronatem Duszpasterstwa Akademickiego w Siedlcach
Liczba Pątników: 80
Przewodnik: ks. Tomasz Małkiński
Pozostali kapłani: ks. Przemysław Radomyski
Lekarze: br. Grzegorz Nurzyński
Liczba pielęgniarek: 3
Liczba porządkowych:  7
Liczba służby liturgiczno-muzycznej: 11
Najmłodszy pątnik: s. Julia Niedziółka, lat 6
Najstarszy pątnik: s. Barbara Głuchowska lat 66

Charakterystyka Grupy:

Była to grupa pielgrzymująca pod patronatem duszpasterstwa akademickiego w Siedlcach. Grupę symbolizowały kolory: biały i czerwony. Patronem grupy była św. Królowa Jadwiga. Na szlaku pielgrzymim grupie przewodzili ks. Tomasz Małkiński i ks. Przemysław Radomyski. 80 osobom pielgrzymującym w jedynce posługiwał lekarz Grzegorz Nurzyński przy wsparciu siostry i dwóch braci medycznych. Wspólnotę jedynki stanowili nie tylko studenci, ale również młodzi duchem, doświadczeni pielgrzymi wraz z narzeczonymi, młodymi małżeństwami oraz rodzinami z dziećmi. W tym roku wyjątkowo szeregi grupy pierwszej zasiliło 7 harcerzy. Personalny charakter grupy pozwolił pątnikom podczas rekolekcji w drodze rozwijać swoje talenty w sekcjach: muzycznej, liturgicznej, florystycznej i technicznej. Oprócz modlitewnego i refleksyjnego charakteru, który towarzyszył pielgrzymom na poszczególnych etapach, w 1 funkcjonowało grupowe radio pielgrzymkowe dające wytchnienie i element humoru w wędrówce.

Przebyte kilometry: 295

GRUPA 2 - niebieska – katedralna


Patron Grupy: Maryja Niepokalana
Grupa z Siedlec parafii katedralnej       
Liczba Pątników: 125
Przewodnik: ks. Tomasz Koprianiuk
Osoby konsekrowane: s. Anna Sławatyniec, s. Ewelina Piotrowicz, s. Aleksandra Nowińska
Liczba osób  w służbie medycznej – 4
W służbie liturgiczno-muzycznej – 15
Porządkowi – 9
Najmłodszy pątnik – br. Nikodem, l. 8
Najstarszy pątnik – br. Andrzej, l. 67

Charakterystyka Grupy:

Grupa bardzo zorganizowana, zdyscyplinowana zaangażowana w pielgrzymowanie w duchu radości, wspólnoty, poczucia odpowiedzialności za siebie. Pątnicy pielgrzymowali w klimacie zasłuchania w Słowo Boże, treści konferencji, jak również w atmosferze radosnego śpiewu, tańca, przy wydatnej pomocy zespołu muzycznego. Świetna posługa porządkowych, profesjonalna opieka medycznych, odpowiedzialność doświadczonych pielgrzymów, za tych, którzy rozpoczynają przygodę z pielgrzymką. Wyróżniała ich punktualność, przykład dla innych i dobra współpraca ze wszystkimi służbami.

Przebyte kilometry: 389
   

GRUPA 3 - perłowa


Patron Grupy: Św. Stanisław B.M.
Grupa z Siedlec
Liczba Pątników: 160
Przewodnik: ks. Radosław Piotrowski
Inni Księża w Grupie : Ks. Sebastian Bisek - ojciec duchowy pielgrzymki, Ks. Kamil Duszek, Ks. Przemysław Świderski
Osoby Konsekrowane: S. Emanuela Strzalińska Służebniczka Śląska
Liczba pielęgniarek: 5
Liczba porządkowych: 15
Liczba służby Liturgiczno – Muzycznej: 23
Najmłodszy pątnik: s. Aleksandra Boryń, lat 3
Najstarszy pątnik: br. Janusz Lipiński, lat 72

Charakterystyka Grupy:

Trzon grupy stanowili doświadczeni pielgrzymi (37 razy, najstarsi pielgrzymi), których dzielnie wspierały osoby młode. Grupa przepełniona była modlitwą, śpiewem. Chętnie angażowała się do służby w całej pielgrzymce. Pielgrzymi przez cały czas pielgrzymowania odkrywali działanie Ducha Świętego w swoim życiu, poznając Jego obecność w sakramentach Kościoła. Wśród grupy pielgrzymowali uczniowie I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach, którzy nieśli ze sobą krzyże do nowych sal w budynku swojej szkoły z prośbą o ich poświęcenie. Wszyscy pielgrzymi dziękują Trójjedynemu Bogu i Matce Bożej za przebytą kolejną pielgrzymkę na Jasną Górę.

Przebyte kilometry: 389
   

GRUPA 4 - różowa


Patroni Grupy: Św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Eugeniusz de Mazenod
Grupa z Siedlec z Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Liczba Pątników: 131
Przewodnik: o. Krzysztof Machelski OMI, o. Tomasz Szura OMI
Lekarze:    
Liczba pielęgniarek: 12
Liczba porządkowych: 11
Liczba służby Liturgiczno – Muzycznej: 15
Najmłodszych pątnik: s. Julita Michalak - 8 lat
Najstarszy pątnik: br. Stanisław Cabaj - 77 lat

Charakterystyka Grupy:

Grupa zróżnicowana pod względem wieku, najmłodszy pątnik miał 8 lat, najstarszy 77 lat. Większość grupy stanowiła młodzież, w tym członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Od dwóch lat Przewodnik prowadził audycję ANTY RADIO, w której pielgrzymi opowiadali o swoim życiu i wierze tak, aby jeden drugiemu nie był anonimowy.

Przebyte kilometry: 389


GRUPA 5 - biało-fioletowa


Patron Grupy: Św. Jan Ewangelista
Grupa z Siedlec z Parafii: Bożego Ciała i Męczenników Podlaskich
Liczba Pątników: 61
Przewodnik: ks. Grzegorz Matysiak
Liczba pielęgniarek:  4
Liczba porządkowych: 10
Liczba służby Liturgiczno – Muzycznej: 7
Najmłodszych pątnik: s. Julia Myrcha, br. Bartosz Koryciński, lat 11
Najstarszy pątnik: br. Józef Łukasiuk i s. Krystyna Wąsowska, lat 74

Charakterystyka Grupy:

Piąteczka to wyjątkowa grupa łącząca pokolenia pielgrzymujące z radością do Tronu Jasnogórskiej Pani. Rodzinna atmosfera sprawiała, że każdy w grupie czuł się potrzebny. W grupie czuć było ducha modlitwy oraz skupienia. Grupa chętnie włączała się we wspólny śpiew wychwalający Boga.

Przebyte kilometry: 389
 

GRUPA 6 - brązowa


Grupa 6: Brązowa
Patron Grupy: Aniołowie Stróżowie
Grupa ze Zbuczyna
Liczba Pątników: 78
Przewodnik: ks. Krzysztof Niestieruk
Liczba porządkowych: 8
Liczba służby Liturgiczno – Muzycznej:18
Najmłodszych Pątnik: br. Miłosz Kubak, lat 11
Najstarszy Pątnik: s. Irena Konopkalat, 81

Charakterystyka Grupy:

Grupa Szósta wyruszył 1 sierpnia ze Zbuczyna. Była grupą rozśpiewaną i roztańczoną ale podczas konferencji potrafiła okazać szacunek i skupienie. Szóstka miała zawsze wielu gości, nawet spoza dekanatu, ponieważ jest uznawana za przyjazną i rodzinną. Modlitwa za siebie, potrzebujących i chorych była dla Szóstki bardzo ważna i ochoczo podejmowała ten trud. Grupa szósta to grupa młodych ale nie brakowało tu również osób starszych, którzy chętnie dzielili się doświadczeniem pielgrzymowania. Patronami grupy byli Aniołowie Stróżowie, którzy na swoich skrzydłach niosą na pielgrzymim szlaku.

Przebyte kilometry: 414
 

GRUPA 7a: biało-czerwonaPatron Grupy: św. Wojciech
Grupa z Garwolina
Liczba Pątników: 224
Przewodnik: ks. Krzysztof Banasiuk
Alumni: al. Rafał Bryłka
Lekarze: s. dr  Hanna Stefańska – Baran
Liczba pielęgniarek: 6
Liczba porządkowych:11
Liczba służby Liturgiczno – Muzycznej: 16
Najmłodszych Pątnik: Otylia Tobiasz 1 i 5 miesięcy
Najstarszy Pątnik: br. Mieczysław Chodak,  lat 71

Charakterystyka Grupy:

Hasłem przewodnim garwolińskiej grupy były słowa ,,Całe życie jest pielgrzymką do Ciebie Mamo”. Pątnicy prowadzeni mocą Ducha Świętego w atmosferze życzliwości i ze śpiewem na ustach kroczyli przez kolejne dni do Tronu Jasnogórskiej Pani, w skupieniu słuchali porannych rozmyślań i pielgrzymkowych konferencji oraz uczyli się ,,co znaczy Duchem Świętym żyć”. W grupie biało-czerwonej pielgrzymowały rodziny z dziećmi, dając świadectwo wzajemnej miłości i służby. Najmłodsi pątnicy, włączając się we wspólną modlitwę i śpiewy wnosili do grupy dużo radości, która towarzyszyła wszystkim pielgrzymom.

Przebyte kilometry: 351

 
GRUPA 7b: Fioletowa


Patron Grupy: św. Wojciech
Grupa z Garwolina               
Liczba Pątników: 131
Przewodnik: ks. Leszek Gwardecki
Pozostali kapłani: ks. Leszek Dąbrowski
Liczba pielęgniarek: 7
Liczba porządkowych: 8   
Liczba służby Liturgiczno – Muzycznej: 19
Najmłodszych Pątnik: s. Oliwia Domorecka (9 lat)
Najstarszy Pątnik: br. Stanisław Szostak (70 lat)

Charakterystyka Grupy:

Grupa 7b to grupa, której niczego nie brakowało. Ani czasu na modlitwę, ani siły aby iść dalej. Nie brakowało także chęci do tańca, zaangażowania w życie grupy i pojedynczych pielgrzymów. W grupie, butelka wody nie była traktowana jak prywatna własność ale jak pałeczka w sztafecie. Pątnicy potrafili dzielić się tym co mają. Odmawiali różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia, Anioł Pański ale nie odmawiali sobie pomocy. Przyświecał im jeden cel, nie tylko dotarcie na Jasną Górę ale przede wszystkim zbawienie.
   

Przebyte kilometry: 351


GRUPA 7c:  Niebieska


Patron Grupy: Bł. Męczennicy z Pratulina
Grupa z dekanatu osieckiego
Liczba Pątników:  87
Przewodnik: ks. Adam Karcz
Liczba służby medycznej: 1
Liczba porządkowych: 4
Liczba służby Liturgiczno – Muzycznej: 10
Najmłodszych Pątnik: br. Stanisław 2 rok i 2 miesiące
Najstarszy Pątnik:  br. Bolesław, lat 84 (pielgrzymuje 37 raz)


Charakterystyka Grupy:

Niebieska grupa 7C z dekanatu osieckiego na pielgrzymi szlak wyruszyła 3 sierpnia z kościoła parafialnego w Wildze. Nadwiślanka była grupą zgraną, rozśpiewaną, rozmodlona, radosną i bardzo zdyscyplinowaną. Panowała w niej rodzinna atmosfera, codzienne modlitwy. Msza Święta, rozważania i konferencje przybliżały ich do Boga. Zgodnie z hasłem pielgrzymki ,,Mocni w Duchu” starali się jeszcze lepiej zrozumieć działanie Ducha Świętego. Tegoroczne konferencje poświęcone sakramentom świętym przybliżały dokładnie istotę tych widzialnych znaków łaski bożej.

Przebyte kilometry: 344
   

GRUPA 8a: Zielona


Patron Grupy: Św. Teresa Wielka, św. Maksymilian Maria Kolbe

Grupa z dekanatu ryckiego
Liczba Pątników: 181
Przewodnik:  ks. Rafał Przeździak
Inni księża w grupie: ks. Krzysztof Piórkowski, ks. Dariusz Wójcik, ks. Paweł Bilski
Alumni: al. Bartosz Svabik
Al. Grzegorz Góraj
Osoby konsekrowane: s. Małgorzata Ciołek
Liczba pielęgniarek: 3
Liczba porządkowych: 9   
Liczba służby Liturgiczno – Muzycznej: 20
Najmłodszych Pątnik: Michalina Bancerz, 7 msc
Najstarszy Pątnik: s. Lucyna Kozak i br. Kazimierz Łukasik, lat. 73


Charakterystyka Grupy:

W mocy Ducha Świętego pielgrzymkę przeżyliśmy,
Matce Bożej życie swe zawierzyliśmy,
Chociaż z różnych miejscowości podchodzimy,
To jedną ósemkową rodzinę tworzymy,
Radość i entuzjazm gości tu od rana,
Śpiewem i różańcem chwalimy naszego Pana,
Odciski i choroby to dla nas pestka,
Bo nasze medyczne to istna profeska,
Porządkowi zgraną ekipę mają,
O bezpieczeństwo całej grupy dbają,
Muzyczni anielskimi głosami śpiewają,
Dzięki nim kolejne kilometry szybko upływają,
Teraz zawierzamy nasze intencje Najświętszej Panience,
A za rok z powrotem widzimy się w ósemce.

Przebyte kilometry: 306


GRUPA 9a: Żółto – niebieska


Patron Grupy: Św. Maksymilian Maria Kolbe
Grupa z Żelechowa – Dekanat Żelechowski   
Liczba Pątników: 229
Przewodnik: ks. Leszek Mućka
Pozostali kapłani: ks. Grzegorz Lisiecki, ks. Michał Rodak
Siostra zakonna: s. Rozalia Surmacz
Liczba pielęgniarek: 5
Liczba porządkowych: 12
Liczba służby Liturgiczno – Muzycznej: 22
Najmłodszych Pątnik: s. Marysia Mączka ,1 rok i 7 msc
Najstarszy Pątnik: br. Stanisław Kawka, lat 65


Charakterystyka Grupy:

Od lat charakterystycznym znakiem grupy 9A był krzyż niesiony przez całą trasę na barkach pątników. To najbardziej wymowny symbol jaki niesiony jest w tej grupie do Jasnogórskiej Pani. Krzyż ten jednoczy i umacnia. Grupa 9A wyróżniała się entuzjazmem.  Była zdyscyplinowana, rozmodlona, młodzieżowa i radosna. Grupę żółto-niebieską charakteryzowała piosenka, która została ułożona przez Pątniczkę służby muzycznej, a drugą piosenkę ułożyła rodzina Dadasów. Najbardziej utkwiły słowa ,,kiedy jest mi źle zawsze ta sama myśl, w głowie pojawia się. Czy mam już się modlić? Do Ciebie Maryjo. Codziennie prosząc o miłość wszędzie”- od dziś wiedzą, że tak. Cała grupa klęka i upada twarzą na ziemię, by podziękować za trud i łaskę, którą otrzymaliśmy od Maryi.

Przebyte kilometry: 351
 

GRUPA 9b: Amarantowa


Patron Grupy: bł. ks. Jerzy Popiełuszko
Grupa z Dekanatu Łaskarzewskiego
Liczba Pątników: 175
Przewodnik: ks. Piotr Osiński, ks. Krystian Bajkowski
Alumni: dk. Mateusz Kopeć, al. Marcin Tobiasz
Liczba pielęgniarek: 8
Liczba porządkowych:  8
Liczba służby Liturgiczno – Muzycznej:18   
Najmłodszych Pątnik: br. Wojciech Parzyszek lat 9
Najstarszy Pątnik: s. Kazimiera Więckowska lat 77
               
Charakterystyka Grupy:

"Matko Boża, do trony Twego z dekanatu Łaskarzewskiego pielgrzymuje grupa 9b, by Tobie oddać cześć i Duchem Świętym przepełnieni kroczymy ufnie, po tej ziemi. Bo Ty nam Matko błogosławisz i w trudnych czasach nie zostawisz. Z pieśnią na ustach i modlitwą, pielgrzymujemy bardzo szybko. Ksiądz Piotr przewodnik tempo narzuca- podobno idzie w najlepszych butach. Idziemy z hasłem- ,,Amarantowa! – zawsze do drogi jest gotowa”. Do grupy dołączyła pielgrzymka rowerowa licząca 48 pątników. Najstarsi pielgrzymi mają po 72 lata i są nimi: Kazimierz Kondej i Stanisław Janisiewicz".

Przebyte kilometry: 322


GRUPA 9c:
Amarantowa

– Parafia Gończyce
Patron Grupy: MB Szkaplerzna
Grupa z Parafii św. Trójcy w Gończycach
Liczba Pątników: 161
O grupę troszczą się ks. Proboszcz Jan Spólny oraz ks. Wikariusz Marcin Budzyński, który przez cały czas towarzyszył grupie na trasie.
W grupie pielgrzymuje również katechetka Agnieszka Dźwigałowska.
Liczba pielęgniarek: 3
Liczba porządkowych: 6
Liczba służby Liturgiczno – Muzycznej: 10
Najmłodszych Pątnik: lat 2
Wyróżnia się kwatermistrz: 70 lat


Charakterystyka Grupy:

Grupa 9 C wędruje 25 raz jako samodzielna Wspólnota Parafialna. Nieustannie dziękuje za nowy kościół i prosi o mocną wiarę w tej świątyni. Prosi Boga o świętość małżeństw, o to by rodziny się uświęcały, słabi nabierali mocy a pogubieni znaleźli miłosierdzie. Grupa pisze o sobie: Niesiemy Figurę Matki Bożej Fatimskiej i przez ręce Maryi wynagradzamy za profanację świętości w Ojczyźnie. W piątek wędrujemy bez gitary, odmawiając Drogę Krzyżową Przebłagalną. W grupie panuje rodzinna atmosfera. 43 troje dzieci w grupie jest w wieku od 2 do 15 lat. Naśladując św. Józefa w trosce o boże i ludzkie sprawy idzie 39 mężczyzn. Grupa skupia młode małżeństwa i rodziny.

Przebyte kilometry: 340


GRUPA 9d: LazurowyPatron Grupy: bł. Ks. Jerzy Popiełuszko
Grupa z Okrzei i Grabowa Szlacheckiego
Liczba Pątników: 116
Przewodnik: ks. Damian Koryciński
Alumni: al. Cezary Kępka
Osoby konsekrowane: s. Gabriela Gajaszek (nazaretanka)
Liczba pielęgniarek: 5
Liczba porządkowych: 6
Liczba służby Liturgiczno – Muzycznej: 15
Najmłodszych Pątnik: br. Gabriel Gałązka lat 3
Najstarszy Pątnik: br. Barbara Ceglińska lat 60

Charakterystyka Grupy:

"Dziewiątka była lazurowa. Choć rozśpiewana i roztańczona na modlitwę zawsze gotowa. Młodzi i starsi się integrują choć w grupie jest nas dużo wszyscy się angażują. Do modlitw i godzinek nikogo nie brakuje a gdy trzeba tańczyć każdy podskakuje. Koronka i różaniec to fundament dnia. Dzięki tym modlitwom każdy siłę ma. W naszej grupie służby dobrze się spisują i drogę do Boga wszystkim wskazują. Naszym celem była Częstochowa, do Matki zawsze iść gotowa. I dobrze że taką Matkę tutaj mamy, u stóp której wszystkie dary dziś składamy".

Przebyte kilometry: 325
       

GRUPA 10 a: Biało-żółta


Patron Grupy: Św. Józafat Kuncewicz
Grupa z Białej Podlaskiej
Liczba Pątników: 86               
Przewodnik: ks. Mariusz Baran
Osoby konsekrowane:  s. Anna Januszko   
Lekarze: br. Tadeusz Markiewicz   
Liczba osób w służbie medycznej: 6
Liczba porządkowych: 10
Liczba służby Liturgiczno – Muzycznej: 9
Najmłodszych Pątnik: s. Wiktoria Barzyńska (6 msc).Br. Oliwier Jeżewski (8 lat)
Najstarszy Pątnik: s. Aleksy Leoniuk (74 lat)

Charakterystyka Grupy:

Pątnicy z gr 10A każdego dnia pochylali się nad tajemnicą Ducha Świętego poprzez wsłuchiwanie się w słowo Boże i rozważanie go w chwilach ciszy. Prowadzono też konferencje tematyczne. Grupa modliła się za wstawiennictwem Matki Bożej poprzez codzienną modlitwę różańcową, modlitwę Anioł Pański oraz Litanię do Matki Bożej Częstochowskiej. W grupie kładziono duży nacisk na poranne rozmyślania oraz podsumowanie każdego dnia. Wiekowo grupa jest zróżnicowana ale nie brakowało radosnego śpiewu jak również momentów skupienia. Mimo różnego wieku grupa była bardzo zgrana.

Przebyte kilometry: 410   
 

GRUPA 10b: Brązowa


Patron: św. Franciszek z Asyżu
Grupa z Białej Podlaskiej
Liczba Pątników: 102
Przewodnik: br. Sebastian Piasek
Pozostali kapłani:    br. Łukasz Podsiadły, br. Przemysław Kryspin, br. Krzysztof Fabich
Osoby konsekrowane: s. Justyna Biesiecka, s. Zuzanna Popek,
Lekarze: rat. Med. Piotr Kulikowski, Rat. Med. Mirosława Biegajło
Liczba osób w służbie medycznej: 4
Liczba porządkowych: 8
Liczba służby Liturgiczno – Muzycznej: 7
Najmłodszych Pątnik: s. Janina Rozwadowska 3,5 msc.
Najstarszy Pątnik: s. Mirosława Biegajło  59 lat.

Charakterystyka Grupy:

Z franciszkańską prostotą kroczyła grupa 10b z Białej Podlaskiej. Grupa brązowa składała się głównie z młodych ludzi, którzy tworzyli jej unikalny klimat. Idąc wspólnie z braćmi mniejszymi kapucynami, uczyli się czerpać radość z prostych rzeczy oraz nieść pokój i dobro.


Przebyte kilometry: 410
       

GRUPA 11: Biało – niebieska


Patron Grupy: Chrystus Miłosierny
Grupa z Białej Podlaskiej – Dekanat Bialski Południe i Terespolski
Liczba Pątników:  63
Przewodnik: ks. Mateusz Kowalik
Alumni: al. Daniel Jafimiuk, al. Arkadiusz Chromiec
Liczba osób w służbie medycznej: 3
Liczba porządkowych: 3
Liczba służby Liturgiczno – Muzycznej: 4
Najmłodszych Pątnik: s. Wiktoria Chałecka
Najstarszy Pątnik: br. Wiesław Sujka

Charakterystyka Grupy:

Znaczną część grupy 11 stanowili doświadczeni pielgrzymi. Było w niej jednak miejsce dla tych, którzy dopiero co stawiają pierwsze kroki na pątniczym szlaku. W biało-czerwonej jedenastce oprócz konferencji i modlitw można było usłyszeć wiele tradycyjnych pieśni, które od lat towarzyszą pielgrzymom w wędrówce do Jasnogórskiej Pani. "Wierzymy, że czas spędzony na poznawaniu mocy Ducha Świętego przy wspólnym wędrowaniu wyda owoce w życiu codziennym pielgrzymów".

Przebyte kilometry: 410 km
 

GRUPA 12: SzmaragdowaPatron Grupy: Św. Piotr i Paweł
Grupa z Międzyrzeca Podlaskiego, dekanat Międzyrzecki
Liczba Pątników: 105
Przewodnik: ks. Marcin Komoszyński
Alumni: al. Kacper Rysak
Osoby konsekrowane: s. Stella Turowicz
Liczba osób w służbie medycznej: 4
Liczba porządkowych: 11
Liczba służby Liturgiczno – Muzycznej: 10
Najmłodszych Pątnik: b. Natan Olędzki
Najstarszy Pątnik: s. Elżbieta Komoszka

Charakterystyka Grupy:

Grupa liczyła 105 pątników, z przewagą osób młodych. Czynnie uczestniczyła w Liturgii. Pielgrzymi wymieniali się wartościami duchowymi. Każdy tworzył atmosferę życzliwości i wdzięczności, a także pogody ducha. W grupie było dużo pielgrzymów, którzy kroczyli po raz pierwszy. Byli przyjęci przez grupę w sposób życzliwy, przyjazny a także oni sami chętnie asymilowali się z grupą. Grupa dwunasta przestrzegała regulaminu i poleceń księdza przewodnika. Była zdyscyplinowana i pozostawiała po sobie porządek, starając się dziękować za otrzymaną pomoc  na trasie, równocześnie przestrzegając  zasady, że pielgrzymowi nic się nie należy. Grupa swoje pielgrzymowanie, trudy i intencje ofiaruje Matce Bożej.


Przebyte kilometry: 376
 

GRUPA 13: Biała


Patron Grupy: Św. Zygmunt Król
Grupa z Łosic – Dekanat Łosicki
Liczba Pątników:  105
Przewodnik: ks. Paweł Padysz
Liczba osób w służbie medycznej: 4
Liczba porządkowych: 9
Liczba służby Liturgiczno – Muzycznej: 23
Najmłodszych Pątnik: br. Samuel Walczuk,    7 msc
Najstarszy Pątnik: br. Krzysztof Rumik, lat 70

Charakterystyka Grupy:

Grupa 13 to grupa rozmodlonych, młodych duchem ludzi. Zmierzający do Matki Częstochowskiej pątnicy umacniali się codzienną Eucharystią, rozmyślaniem i modlitwą różańcową. Troska o prawidłową formację spoczywała na barkach księdza Pawła, który z wielką gorliwością sprawował opiekę duchową nad grupą. Z ogromnym oddaniem swoją posługę nieśli bracia i siostra oraz porządkowi, którzy czuwali nad bezpieczeństwem grupy. Wielką delikatnością i miłosierdziem odznaczały się siostry medyczne, opatrujące obolałe nogi. Wędrowanie do Jasnogórskiej Pani było łatwiejsze i radośniejsze dzięki posłudze służby muzycznej. W czasie drogi pątnicy z grupy 13 stanowili rodzinę pielgrzymkową, w której panował duch wspólnoty i jedności.


Przebyte kilometry: 404
 

GRUPA 14a: Biało – szmaragdowaPatron Grupy: Św. Ojciec Pio
Grupa z Łukowa – Dekanat Łukowski I
Liczba Pątników: 156
Przewodnik: ks. Dariusz Czajka
Pozostali kapłani: ks. Szczepan Litwiniuk
Alumni: Mateusz Pasek
Liczba osób w służbie medycznej: 5
Liczba porządkowych: 6
Liczba służby Liturgiczno – Muzycznej: 7
Najmłodszy Pątnik: s. Maja Sacharewicz, 11 miesięcy
Najstarszy Pątnik: s. Teresa Dołęga, lat 82


Charakterystyka Grupy:

"Choć jesteśmy tak różni, łączy nas jeden cel poprzez modlitwę, śpiew, wsłuchanie się w konferencję i wzajemnie braterską pomoc. Tworzymy wspólnotę, której nie straszne są skwar lejący się z nieba i ulewne deszcze. Ufni w pomoc opatrzności i wsparci wstawiennictwem Bogurodzicy przemierzamy wsie i miasta naszej ojczyzny aby dotrzeć przed oblicze Czarnej Madonny i zawierzyć naszą codzienność pełną zarówno radości jak i smutku. Pragniemy aby nieustanna asystencja Ducha Świętego i jego moc pozwalały nam odkrywać wolę Bożą i realizować ją w życiu".


Przebyte kilometry: 346
 

GRUPA 14b: słoneczna


Patron Grupy: Św. Stanisław Kostka
Grupa z Łukowa – Dekanat Łukowski II
Liczba Pątników:  169
Przewodnik: ks. Jakub Kozak
Inni Księża w Grupie: ks. kan. Zbigniew Głębicki    , o. Radosław Boboń
Alumni: al. Marcin Sulej, al. Marek Zalewski, al. Robert Piegdoń
Osoby konsekrowane: s. Bogumiła, s. Margerita
Lekarze: s. Wanda Dymicka
Liczba osób w służbie medycznej: 8
Liczba porządkowych: 11
Liczba służby Liturgiczno – Muzycznej:15
Najmłodszych Pątnik: s. Zuzanna Wierzchowska, lat 6
Najstarszy Pątnik: br. Andrzej Durka,    lat 74

Charakterystyka Grupy:

"Dla 14b z Łukowa, celem była Częstochowa,
Nasza grupa jest słoneczna, atmosfera w niej serdeczna,
Przychodzimy tutaj tłumnie, najliczniejsi w bialskiej kolumnie,
Nowi pątnicy do nas dołączają i świeżą energię wprowadzają,
Mamy przewodnika, który nikogo nie unika
Ksiądz Kanonik nas pocieszy, nawet gdy ktoś mocno zgrzeszy,
Dwaj klerycy wspomagają, w świat modlitwy wprowadzają,
Dobrym naszym jest nawykiem, piątka z rana z przewodnikiem,
My o siebie wzajem dbamy, z chęcią sobie pomagamy,
jesteśmy rozmodleni co nie miara, bo taka jest nasza wiara
codziennie za ojczyznę się modlimy i św. Stanisława Kostkę czcimy.
W modlitwie o dobrodziejach pamiętamy, którym wiele zawdzięczamy.
Wszystkie intencje Matce Bożej oddajemy, za wszelkie łaski dziękujemy.
I za rok znów tutaj będziemy".


Przebyte kilometry: 346
 

GRUPA 14c: Czerwona


Patron Grupy: Św. Anna
Grupa z Dekanatu Adamowskiego
Liczba Pątników:  56
Przewodnik: ks. Marek Kondej
Lekarze: dr Sabina Ponikowska
Liczba osób w służbie medycznej: 3
Liczba porządkowych: 4
Liczba służby Liturgiczno – Muzycznej:6
Najmłodszych Pątnik: s. Lena Kazanecka, lat 9
Najstarszy Pątnik:  s. Marianna Baran  lat 68


Charakterystyka Grupy:

"Czternasteczka grupa mała, na pielgrzymim szlaku dzielnie wędrowała,
Wiele kilometrów przez Polskę kroczyła, aby w Częstochowie Matce się skłoniła,
Intencji nieśli sporo więc dużo się modlili, dla wszystkich dobrodziei o łaski prosili,
Drogowskazy wskazywał ksiądz Marek wspaniały bo przewodnik z Niego wyszedł doskonały. Dzielnie tłumaczył, wspierał i pokrzepiał, kapłańską posługą umacniał ich serca. W grupie też się znajdzie weteranów para.

Brat Andrzej kwatery najlepsze znajduje, od 20 lat dzielnie posługuje.
Siostra Maria natomiast wszystkich hojnie karmi, dużo pracy wkłada by wszystkich nakarmić, Służba muzyczna pięknie śpiewała i nogi do marszu skocznie podrywała,
W tym czasie porządkowi ruchem kierowali, by bezpiecznie wszyscy do Matki zdążali.
Siostry Medyczne mięśnie masowały, wszystkie bąbelki cierpliwe sprawdzały.
Droga już się kończy, do celu dobili, Na trasie nawzajem o siebie się troszczyli.
Dziś u Tronu Matki Maryi klękają, za czas rekolekcji podzięki składają.
Dla ojczyzny proszą o błogosławieństwo, dla rodzin o miłość i zgody zwycięstwo".

Przebyte kilometry: 321

   

GRUPA 15a: TurkusowaPatron Grupy: św. Jan Pawła II i bł. ks. Jerzy Popiełuszko
Grupa z Radzynia Podlaskiego
Liczba Pątników:  126
Przewodnik: ks. Arkadiusz Markowski
Inni Księża w Grupie: o. Ireneusz Wierzchowski
Alumni: al. Arkadiusz Niewęgłowski, Al. Maciej Lewczuk
Lekarze: Lidia Gaworecka, Aleksandra Kwapiszewska
Liczba osób w służbie medycznej: 4
Liczba porządkowych: 8
Liczba służby Liturgiczno – Muzycznej: 20
Najmłodszych Pątnik:  s. Gabrysia Ciemna, lat 8
Najstarszy Pątnik:  br. Józef Strzęciwilk, lat 70

Charakterystyka Grupy:

Radzyńska grupa był rozśpiewana i roztańczona, jak również rozmodlona i zasłuchana w Słowo Boże. We wspólnocie pielgrzymowali zarówno doświadczeni pątnicy, nawet z 30-letnim stażem, jak również 30 osób rozpoczynających swoją wędrówkę do Maryi. I jedni i drudzy stworzyli niepowtarzalną atmosferę. W grupie w sposób szczególny był podkreślany Maryjny charakter pielgrzymki, czego wyrazem była obecność na trasie kapliczki Matki Bożej Pielgrzymującej oraz często śpiewane pieśni Maryjne. Pielgrzymowanie w grupie 15A dostarczało niezapomnianych przeżyć, wyjątkowych chwil. Przede wszystkim były to cudowne rekolekcje w drodze, które będą kontynuowane przez cały rok.

Cała grupa klęka i upada twarzą na ziemię, by podziękować za trud i łaskę, którą otrzymaliśmy od Maryi.


Przebyte kilometry: 350


GRUPA 15b: Biało – amarantowa


Patron Grupy: św. o. Rafał Kalinowski
Grupa z Komarówki Podlaskiej, dekanat komarowski
Liczba Pątników:  72
Przewodnik: ks. Paweł Broński
Liczba osób w służbie medycznej: 1
Liczba porządkowych: 12
Liczba służby Liturgiczno – Muzycznej: 8
Najmłodszych Pątnik: br. Mateusz Łubacz   
Najstarszy Pątnik: br. Stanisław Zając,    


Charakterystyka Grupy:

Grupa 15B pamięta i kultywuje najpiękniejsze tradycje pielgrzymkowe z lat 80- tych XX wieku. Najstarsi pielgrzymi wspominali pierwsze pielgrzymki z ks. Zbigniewem Chabrem. Mimo to grupa była bardzo młoda. Prawie 20 % osób pielgrzymowało pierwszy raz. Młodość tę było widać i słychać szczególnie w śpiewie. Nie brakowało również zaangażowania w konkretną służbę, gotowości i troski o grupę.

Przebyte kilometry: 377

 
GRUPA 16: Biało – pomarańczowaPatron Grupy: Św. Antoni
Grupa z Parczewa    
Liczba Pątników: 10
Przewodnik: ks. Łukasz Kałaska
Inni Księża w Grupie: Ks. Jan Pieńkosz
Alumni: Jakub Wąsowski
Osoby konsekrowane: s. Stefania, s. Fidelisa
Liczba osób w służbie medycznej: 5
Liczba porządkowych: 11
Liczba służby Liturgiczno – Muzycznej: 14
Najmłodszych Pątnik: Marysia Kossowska, rok i 9 miesięcy
Najstarszy Pątnik:  s. Bożena Tatur, lat 68


Charakterystyka Grupy:

Atmosferę tej grupy tworzyli bracia i siostry, którzy w niezwykły sposób, chwalili Pana Boga: modlitwą recytowaną i śpiewaną, pielgrzymkowymi jak i nieco luźniejszym repertuarem. Wędrując przez 12 dni tworzyli jedną rodzinę, którą łączyła miłość do Matki Bożej. Bogactwem i ciekawym doświadczeniem dla uczestników tej grupy było zaangażowanie jednej trzeciej pątników w służbach, tj. muzyczni, liturgiczni, łącznik, medyczni, porządkowi oraz sekretariat. Przewodnik grupy ukazywał pielgrzymom cale piękno życia Ewangelią i dzielił się tym co miał w sobie najcenniejszego: swoją wiarą w Jezusa Chrystusa, utwierdzając pątników w mocy modlitwy i trwania przy Matce Bożej.

Przebyte kilometry: 363


GRUPA 17: Pomarańczowa


Patron Grupy: Św. Ludwik
Grupa z Włodawy – Dekanat Włodawski i Hańskiego
Liczba Pątników: 59
Przewodnik: o. Łukasz Biedalak OSPPE (paulin)
Pozostali kapłani: ks. Krzysztof Zawadzki   
Lekarze: Marzena Kubec
Liczba osób w służbie medycznej: 2
Liczba porządkowych: 4

Charakterystyka Grupy:

Grupa bardzo dobrze zorganizowana, chętna do pomocy, mimo stosunkowo małej liczby pątników. Pielgrzymowali 15 dni i mimo zmęczenia są radośni, że udało się im osiągnąć cel wędrówki. Grupa codziennie modliła się śpiewem akatystu, jako wynagrodzenie za profanację ikony Jasnogórskiej w ostatnim czasie. W grupie panowała rodzinna atmosfera a na noclegach miejscem wspólnego spotkania był grupowy punkt medyczny- mimo odcisków i innych niewielkich dolegliwości było wtedy bardzo wesoło. W stosunku do poprzedniego roku pielgrzymów było więcej. Przewodnik ma nadzieję, że ta tendencja wzrostu utrzyma się na kolejne lata pielgrzymowania. Do zobaczenia w przyszłym roku na pielgrzymim szlaku.

Przebyte kilometry: 398

Siedlecka Manufaktura Kawy

Ks. Paweł Bielecki [ja]
[ja]
wykop
Nasi reporterzy są do państwa dyspozycji:

Adam Białczak
tel. 500 187 558
a.bialczak@radiopodlasie.pl
|
|
|
Monika Jabłkowska
tel. 512 111 737
jablkowska.m@radiopodlasie.pl
|
|
|
Andrzej Ilczuk
tel. 502 173 757
andrzej.ilczuk@radiopodlasie.pl
|
|
|
Kamil Skorupski
tel. 504 838 118
skorupski@radiopodlasie.pl

Komentarze

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.
NASI PARTNERZY
Mostostal Siedlce
foto

Dlaczego pianka PORON jest chętnie wykorzystywana w...
2019-11-21 11:21:02 Kategoria:

Obuwie towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie stopom ochrony przed zranieniem, a także komfortu termicznego. To jednak nie...

więcej »
foto

Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „PIOTR-TRAVEL”...
2019-11-20 07:36:00 Kategoria:

Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne PIOTR TRAVEL w Międzyrzecu Podlaskim realizuje swoje stałe programy, a ku zadowoleniu klientów corocznie oferuje nowe, interesujące...

więcej »
foto

Życie w cieniu osoby z zaburzeniami psychicznymi
2019-11-19 13:40:53 Kategoria:

Życie rodzin osób, których dotyka kryzys psychiczny lub długotrwałe trwałe zaburzenia spowodowane chorobą psychiczną często pozostają osamotnione we współczesnym...

więcej »
foto

Jesienią postaw na grafit! Idealny czas na ocieplenie domu!
2019-11-15 09:16:32 Kategoria:

Chłodny latem i ciepły zimą - taki jest wymarzony dom każdego inwestora. Bez uciążliwych rachunków za ogrzewanie i bez klimatyzacji. Czy naprawdę można mieć taki dom?...

więcej »

Siedlce

w lewoListopad 2019w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

MIASTO SIEDLCE, 01.11

1 i 2 listopada w siedleckiej katedrze

więcej »
2

MIASTO SIEDLCE, 02.11

1 i 2 listopada w siedleckiej katedrze

więcej »
3

MIASTO SIEDLCE, 03.11

„Bogami będziecie” - sztuka w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 03.11

5. Wieczornica Patriotyczna w Helenowie

więcej »
4 5

MIASTO SIEDLCE, 05.11

Filmowe Rekolekcje

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 05.11 10:00

Chwileczkę, przecież… Siedlce (nie) zapominają

więcej »
6

MIASTO SIEDLCE, 06.11 10:00

Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję „Zaduszki” 2019

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.11 11:00

Kuchnia w podróży - spotkanie słuchaczy SUTW z Robertem Makłowiczem

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.11 17:00

Koncert „Moniuszko nie tylko na poważnie” w ZSM

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.11 18:00

Kolejne spotkanie z cyklu VITOexTrEAM

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.11 19:00

Koncert „Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej” już 6 listopada w CKiS

więcej »
7

MIASTO SIEDLCE, 07.11

XXIX Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.11

Spotkania z muzyką. Małe Filharmonie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.11 18:00

Spotkanie dla „frankowiczów”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.11 18:00

Hybrids - wystawa Agnieszki Rusak-Tymy w Galerii Teatralnej CKiS

więcej »
8

MIASTO SIEDLCE, 08.11

Dni Otwarte promujące rodzicielstwo zastępcze

więcej »
9

MIASTO SIEDLCE, 09.11

Siatkarze powalczą o przełamanie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 09.11

61. Siedleckie Zaduszki Jazzowe

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 09.11

Międzynarodowe Zawody Karate Kyokushin Polish Cup 2019 i Gala Sztuk Walki

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 09.11

Skórzec: V Bieg Niepodległości

więcej »
10

MIASTO SIEDLCE, 10.11

Ostatni mecz rugbistów w tym roku

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 10.11

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości wojsko otworzy koszary

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 10.11

Regionalny Turniej Dzieci i Młodzieży w Rugby

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 10.11 12:00

Kolejny koncert z cyklu „Smykofonia na Mazowszu”

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 10.11 12:30

Suchożebry: Bieg Niepodległości

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 10.11 17:30

Wodynie: dwudniowe świętowanie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 10.11 19:00

Koncert dla Marcina Wardaka

więcej »
11

POWIAT SIEDLECKI, 11.11

Bieg Niepodległości w Zbuczynie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 11.11

Biegi Niepodległości w Siedlcach /ZAPOWIEDŹ/

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 11.11 10:00

Święto Niepodległości w Siedlcach

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 11.11 10:00

Święto Niepodległości w Iganiach

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 11.11 11:00

Wodynie: dwudniowe świętowanie

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 11.11 12:00

Bieg Niepodległości ulicami Wiśniewa

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 11.11 12:00

Wiśniew: 101. rocznica Odzyskania Niepodległości

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 11.11 16:00

Wielka Motoparada Niepodległości w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 11.11 19:00

Spektakl Polskie DNA – wolność tańcem malowana

więcej »
12 13

MIASTO SIEDLCE, 13.11

40-lecie siedleckiego ZUS-u

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.11 09:00

Sympozjum historyczne w WSD Diecezji Siedleckiej

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.11 17:00

Wieczór Pieśni Patriotycznej i wspólne śpiewanie w Pałacu Ogińskich

więcej »
14

MIASTO SIEDLCE, 14.11 10:00

IV Przegląd Zespołów Rockowych „Krótkie spięcie”

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 14.11 19:00

Czwartek kapłański w WSD

więcej »
15

MIASTO SIEDLCE, 15.11

Mała rzecz a cieszy - na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 15.11

Międzynarodowy Plener Malarski w Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach

więcej »
16

MIASTO SIEDLCE, 16.11 10:00

Siedlce: II Sesja Szkoły Lektora

więcej »
17

POWIAT SIEDLECKI, 17.11

Puchar Polski Młodziczek i Młodzików, Kadetek i Kadetów w sumo

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 17.11

4. Przegląd Pieśni Niepodległościowej „Śpiewam Ci Polsko”

więcej »
18 19

MIASTO SIEDLCE, 19.11

VII Zaduszki Literackie w Siedleckiej Książnicy

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.11

Jubileuszowy dwudziesty Projekt Wojownik w Żelaznej Dywizji

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.11 19:00

Koncert Macieja Turkowskiego & Apple Pie

więcej »
20

POWIAT SIEDLECKI, 20.11

Gmina Wodynie: Dzień Seniora

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 20.11 11:00

Niemen akustycznie – koncert zespołu Ambitus Trio dla słuchaczy SUTW

więcej »
21

MIASTO SIEDLCE, 21.11 18:00

Msza święta i koncert w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach

więcej »
22

MIASTO SIEDLCE, 22.11

Kolejna edycja kursu samoobrony dla kobiet

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 22.11

Spotkania z unijnym urzędnikiem w siedleckich szkołach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 22.11 18:00

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie

więcej »
23

MIASTO SIEDLCE, 23.11

W intencji myśliwych

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 23.11

Zbliża się III Regionalny Przegląd Teatrów Obrzędowych w Mordach

więcej »
24

MIASTO SIEDLCE, 24.11

Recital organowy w siedleckiej katedrze

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 24.11 10:00

Święto Patronalne Akcji Katolickiej i KSM

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 24.11 14:00

XXXVII Pokutny Marsz Różańcowy

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 24.11 17:00

„Guadalupe” zaśpiewa w Wołyńcach

więcej »
25 26

MIASTO SIEDLCE, 26.11

Zjazd organistów diecezji siedleckiej

więcej »
27

MIASTO SIEDLCE, 27.11

Darmowe szkolenie kulinarne

więcej »
28 29 30

Kondolencje

Najnowsze Informacje