Droga Krzyżowa

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Rozważania Drogi Krzyżowej 2022 /Franciszka Harasimiuk/
2022-04-07 13:19:00 Artykuł czytany 263 razy


Rozważania Drogi Krzyżowej nadesłane na X edycję konkursu przez Franciszkę Harasimiuk z Komarówki Podlaskiej.


DROGA KRZYŻOWA

Jeśli ktoś chce iść za Mną niech się zaprze samego siebie, nich co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. (Łk 9,23)

Stacja 1
Jezus skazany na śmierć


Kłaniamy Ci się...

„Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu mówiąc: „Nie jestem winny krwi Tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz.” (Mt 27 24-25)
A jeśli nas dotykają niesprawiedliwe sądy innych, udziel nam więcej cierpliwości, pokoju, odwagi i milczenia w obliczu naszych krytyków. Nie pozwól nam brać odwetu. Przebacz naszym nieprzyjaciołom i pomóż nam przybliżyć się do Ciebie na tej drodze cierpienia z wiarą, miłością, radością i pokojem.
Amen

Któryś za nas cierpiał...
I Ty któraś współcierpiała...


Stacja 2
Jezus bierze krzyż


Kłaniamy Ci się...

„A on sam dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano”. (J 19,17)
Nie potrafiłem przebaczyć tym, którzy skrzywdzili mnie lub moich bliskich. Kiedy indziej reagowałem agresją na sytuacje, które mnie przytłaczały, zapominając, że częściowo, może nawet w większej części, sam je tworzyłem. Naucz mnie teraz, w tej próbie, uwierzyć na nowo, zaufać, przebaczyć i zwyciężyć przez posłuszeństwo tajemnicy krzyża w wierze, miłości, radości i pokoju.
Amen.

Któryś za nas cierpiał...
I Ty któraś współcierpiała...


Stacja 3
Jezus upada po raz pierwszy


Kłaniamy Ci się...

„Wszyscy pobłądziliśmy jak owce, każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze a Pan obarczył go winami nas wszystkich”. (Iz 53,6)
O mój Zbawicielu, to moje grzechy zostały złożone na Twoje barki i zadały Ci tyle bólu. Cierpisz nieustanny ból fizyczny, ale jeszcze większy jest Twój smutek z powodu mojego godnego pożałowania stanu. O jak często upadam, Pani, jak często! Ale nawet gdy upadam, Ty pokazujesz, jak powstać i na nowo dźwigać swój krzyż. Nie pozwól mi załamać się pod ciężarem wstydu. Umocnij mnie abym mógł nieść swój krzyż idąc za Tobą  w wierze, miłości, radości i pokoju.
Amen.

Któryś za nas cierpiał...
I Ty któraś współcierpiała...

Stacja 4
Jezus spotyka swoją Matkę


Kłaniamy Ci się...

„Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł: do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą - a Twoją duszę miecz przeniknie - aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. (Łk 2, 33-35)
Matko Boża, to z powodu moich grzechów, miecz przeszył Twoje serce. Nie pozwól mi nigdy ustać w walce z pokusami, z moją skłonnością do nieposłuszeństwa świętej woli Boga, z moimi słabościami i ranami duszy. Pozwól mi też stanąć wraz z Tobą pod krzyżem, pomóż mi przyjmować krzyże, które Bóg mi daje z wiarą, miłością, radością i pokojem.
Amen.

Któryś za nas cierpiał...
I Ty któraś współcierpiała...


Stacja 5
Szymon z Cyreny pomaga Jezusowi

Kłaniamy Ci się...

„I niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który idąc z pola, przechodził tamtędy, przymusili, żeby niósł Jego krzyż”. (Mt 15, 21)
O mój Jezu, tak często uciekam od cierpienia. Pragnę przecież życia przyjemnego, bezpiecznego, wolnego od napięć i ciężarów. Ty jeden przenikasz moją duszę. Ty jeden możesz udzielić mi łaski dźwigania cudzego krzyża z Twoim miłosierdziem w sercu. Uwolnij mnie od miłości własnej, od pragnienia żeby stworzyć sobie niebo na ziemi. Daj siłę i odwagę, bym schodził w miejsca upokorzenia, gdzie cierpią inni i był dla nich Twoją obecnością w wierze, miłości, radości i pokoju.
Amen.

Któryś za nas cierpiał...
I Ty któraś współcierpiała...


Stacja 6
Weronika ociera twarz Jezusa


Kłaniamy Ci się...

„Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic”. (Iz 53, 3)
O mój Jezu, napełniaj mnie coraz bardziej Twoją miłością, a przez to usuwaj liczne lęki, które mnie trapią. Pomóż mi nie zatrzymywać się na pozorach rzeczy, coraz lepiej rozumieć zmagania innych dusz, dostrzegać w nich obraz Boga, wspierać je modlitwą i postem, a tam, gdzie to możliwe, łagodzić ich cierpienia słowem i aktami szczerego współczucia z wiarą, miłością, radością i pokojem.
Amen.

Któryś za nas cierpiał...
I Ty któraś współcierpiała...


Stacja 7
Jezus upada po raz drugi


Kłaniamy Ci się...

„On istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał, ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogłosił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej”. (Flp 2, 6-8)
O mój Jezu pozwól mi teraz ogołocić samego siebie, odrzucić na zawsze swoje pragnienie siły, samowystarczalności. Pozwól mi uklęknąć przy Tobie, położyć ręce na skrwawionym drewnie, pomóc dźwigać Ci ciężar krzyża i ponieść go wraz z Tobą z wiarą, miłością, radością i pokojem.
Amen.

Któryś za nas cierpiał...
I Ty któraś współcierpiała...


Stacja 8
Jezus przemawia do kobiet jerozolimskich

Kłaniamy Ci się...

„A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: „Córki Jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną: płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!”. (Łk 23, 27-18)
O mój Jezu, Ty odsłaniasz przed nami swoje pragnienie zbawienia dusz. Cierpisz za nas i z nami. Naucz nas zawracać myśli i serca ku dzieciom naszych czasów i pokoleniom, które przyjdą po nich, oraz nieustannie modlitwą i ofiarą przyczyniać się do tego, aby mogły one poznać Ciebie z wiarą, miłością, radością i pokojem.
Amen.

Któryś za nas cierpiał...
I Ty któraś współcierpiała...


Stacja 9
Jezus upada po raz trzeci


Kłaniamy Ci się...

„Ja zaś jestem robak, a nie człowiek pośmiewisko ludzkie i wzgardzony przez lud”. (Ps 22, 7)
O mój Jezu, poprowadź mnie drogą całkowitej wierności Tobie. Pomóż mi iść nią wytrwale w obliczu wszystkich przeszkód, zewnętrznych i wewnętrznych, widzialnych i niewidzialnych. Niech nie sprowadzą mnie z niej żadne ludzkie powody, niech nie zniechęcą  mnie skłonności mojej upadłej natury. Taki, jaki jestem, biedny i słaby, oddaję się całkowicie w Twoje dłonie z wiarą, miłością, radością i pokojem.
Amen.

Któryś za nas cierpiał...
I Ty któraś współcierpiała...


Stacja 10
Jezus z szat obnażony


Kłaniamy Ci się...

„A oni się wpatrują, sycą mym widokiem; moje szaty dzielą między siebie i losy rzucają o moją suknię”. (Ps 22, 18)
O mój Jezu, daj bym zawsze pamiętał o godności i świętości mojego ciała oraz ciał innych ludzi. Obym nigdy nie dopuszczał się aktów nieczystości względem siebie ani względem drugiej osoby. Oczyść moje myśli i serce i dodaj mi sił, abym nigdy nie obrażał Cię grzechem w tej dziedzinie. Naucz mnie szacunku do ciała ludzkiego jako świątyni Ducha Świętego. chroń nasze rodziny przed złością diabła i udziel nam łaski pokornego poddania się z wiarą, miłością, radością i pokojem.
Amen.

Któryś za nas cierpiał...
I Ty któraś współcierpiała...


Stacja 11
Jezus przybity do Krzyża


Kłaniamy Ci się...

„Przebili ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości”. (Ps 22, 17-18)
„Lecz On był przebity za nasze grzechy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie”. (Iz 53, 5)
O mój Jezu! Widzę Cię wiszącego tam, Baranku Boży. Widzę Maryję, Twoją Matkę, stojąca pod krzyżem, a także Jana, Marię Magdalenę, Marię, żonę Kleofasa, Salome i innych uczniów. O mój ukrzyżowany Panie, udziel mi łaski trwania przy Twoich wiernych i przylgnąć do krzyża jako do mojej bramy zbawienia w wierze, miłości, radości i pokoju.
Amen.

Któryś za nas cierpiał...
I Ty któraś współcierpiała...

Stacja 12
Jezus umiera na krzyżu


Kłaniamy Ci się...

„Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił”. (Ps 22, 2)
„Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. (Łk 23, 34)
„Zaprawdę powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju!”. (Łk 23, 43)
„Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mego”. (Łk 23, 46)
O mój Jezu, Twoje ciało zawisło na krzyżu całym ciężarem, skłoniłeś głowę i oddałeś ducha. Całuję krzyż, na którym oddałeś życie z miłości do mnie. Żałuję za wszystkie moje wykroczenia. Czyń ze mną, co chcesz. Jezu ufam Tobie z wiarą, miłością, radością i pokojem.
Amen.

Któryś za nas cierpiał...
I Ty któraś współcierpiała...


Stacja 13
Jezus zdjęty z krzyża


Kłaniamy Ci się...

„A świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą Baranek”. (Ap 21, 22 - 23)
O mój Jezu, patrząc po ludzku, wydaje się, że to już koniec. Ty wprawdzie zstąpiłeś do piekła, by skruszyć jego bramy i wyprowadzić uwięzione tam dusze, ale nikt z żywych tego nie widzi. Kiedy wszystko pogrążone jest w ciemności, kiedy klęska na pozór jest absolutna, zostajemy poddani ostatecznej próbie. Zmiłuj się nade mną Jezu z wiarą, miłością, radością i pokojem.
Amen.

Któryś za nas cierpiał...
I Ty któraś współcierpiała...


Stacja 14
Jezus złożony w grobie

Kłaniamy Ci się...

„Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei imieniem Józef, który tez był uczniem Jezusa. Udał się on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Udał się on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł”. (Mt 27, 57-61)
O mój Jezu, obym zawsze czuwał z Tobą przy grobie, wypatrując pośród jawnego zwycięstwa zła chwalebnego świtu naszego odkupienia w wierze, miłości radości i pokoju.
Amen.

Któryś za nas cierpiał...
I Ty któraś współcierpiała...Modlitwa o pokój na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie

Boże nieskończonego miłosierdzia i dobroci, Boże Wszechmogący, z wdzięcznymi sercami modlimy się dziś do Ciebie.
Niech Twój głos rozbrzmiewa w sercach wszystkich mężczyzn i kobiet, tak jak Ty wezwałeś ich aby podążali drogą pojednania i pokoju, żeby miłosierni tak, jak Ty jesteś miłosierny.
Panie, przemawiasz słowami pokoju do Twego ludu i do wszystkich, którzy zwracają ku Tobie swe serca. Prosimy Cię za wszystkie narody Ukrainy, za wszystkie narody Bliskiego Wschodu. Pomóż im burzyć mury wrogości i podziału, i wspólnie budować świat sprawiedliwości i solidarności. Tobie powierzamy młodych ludzi tych krajów. Umocnij ich, by byli mężczyznami i kobietami pokoju oraz zwiastunami nowej nadziei dla ich narodów. Modlimy się za przywódców państw tego regionu, by dążyli do wypełnienia sprawiedliwych pragnień swoich narodów i wychowywali młodzież do sprawiedliwości i pokoju. Użycz im mądrości, dalekowzroczności, wytrwałości w budowaniu trwałego pokoju, do którego tęsknią wszystkie narody!
Panie nieba i ziemi, Stwórco jedynej rodziny ludzkiej, prosimy Cię za wyznawców wszystkich religii. Pomóż im znaleźć w Tobie siłę do pokonania strachu i nieufności, do wzrastania w przyjaźni i w zgodnym współżyciu. Ojcze miłosierny, niech wszyscy wierzący zdobędą się na odwagę wzajemnego przebaczenia, aby zaleczyły się wszystkie rany przeszłości, a nie były obecnie pretekstem do dalszych cierpień. Niech tak się stanie, zwłaszcza na Ziemi Świętej, tej ziemi, którą pobłogosławiłeś tyloma znakami Twojej Opatrzności i gdzie objawiłeś się jako Bóg Miłości. Maryi, błogosławionej zawsze Dziewicy, powierzamy mężczyzn i kobiety, którzy żyją na ziemi, na której żył Jezus. Niech idąc za jego przykładem słuchają Słów Boga i zachowają respekt i współczucie dla innych, zwłaszcza dla tych, którzy są różni od nich. Niech wszyscy zachowają w swoich sercach i umysłach pragnienie pokoju, ponieważ On, Pan Bóg, chce, aby świat był prawdziwym domem dla wszystkich ludów.
Amen.

Akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi

„Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko!”. Ze słowami tej antyfony, którą modli się od wieków Chrystusowy Kościół, staję dziś na miejscu przez Ciebie wybranym i szczególnie przez Ciebie, Matko, umiłowanym.
Zawierzając Ci, o Matko, świat wszystkich ludzi i wszystkie ludy, zawierzamy Ci także samo to poświęcenie za świat, składając je w Twym macierzyńskim Sercu.
O Serce Niepokalane! Pomóż nam zwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!
Od głodu i wojny – wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny – wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania – wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności dziecka Bożego – wybaw nas!
Od wszelkiego rodzaju niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym – wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań – wybaw nas!
Od usiłowania zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich – wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu – wybaw nas! Wybaw nas!
Amen.

Przyjmij o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw! Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia. Niech w Sercu Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło nadziei! Bądź błogosławiona Ty nade wszystko, Służebnico Pańska, która najpełniej jesteś posłuszna temu Bożemu wezwaniu! Bądź pozdrowiona Ty, która jesteś cała zjednoczona z odkupieńczym poświęceniem Twego Syna! Pomóż nam żyć całą prawdą Chrystusowego poświęcenia za całą rodzinę ludzką w świecie współczesnym.
Amen.

Franciszka Harasimiuk
wykop

Komentarze

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.


foto

Stan branży konferencyjno-eventowej po pandemii
2022-05-13 16:05:13 Kategoria:

- Bardzo się staraliśmy, żeby utrzymać ośrodek, a w szczególności pracowników. To był bardzo ciężki okres – mówi Karolina Lipnicka, menedżer ośrodka rekreacyjno-...

więcej »
foto

Dom i samochód - naprawy, specjaliści i modyfikacje
2022-05-12 08:04:21 Kategoria:

Serwisy lokalne mają w sieci ogromną konkurencję. W tym miejscu wystarczy wspomnieć o mediach społecznościowych czy portalach informacyjnych, z których codziennie...

więcej »
foto

Rodzina, przyroda, przygoda!
2022-05-11 12:41:00 Kategoria:

Wszystkie tytułowe elementy sprawiają, że Magiczne Ogrody są miejscem wyjątkowym. Bo wszystkie one wypełniają życie wspaniałym sensem.

więcej »
foto

Urządzenie 2w1, czyli pralka i suszarka – korzyści
2022-05-11 08:04:27 Kategoria:

Pranie to czynność, od której w żaden sposób nie da się uciec. Gdy odkładamy je na później, musimy mierzyć się z ogromną liczbą bielizny, skarpet, koszulek, spodni...

więcej »
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

Nabożeństwa Majowe na antenie Katolickiego Radia Podlasie
2022-05-04 16:35:11 Kategoria:

Maj to w Kościele okres w szczególny sposób poświęcony Matce Bożej, wiąże się z tym tradycja nabożeństw majowych. Nabożeństwa majowe będą emitowane na antenie...

więcej »


Co, gdzie, kiedy

w lewoMaj 2022w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

KRAJ, 01.05 - 07.05

XIV Tydzień Biblijny i Narodowe Czytanie Pisma Świętego

więcej »
2

POWIAT BIALSKI, 02.05 19:00

Koncert wirtuoza skrzypiec Vadima Brodskiego w Janowie Podl.

więcej »
3

SIEMIATYCZE, 03.05

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w gminie Mielnik

więcej »

GARWOLIN, 03.05

Witaj Majowa Jutrzenko... 3 maja w Garwolinie

więcej »

POWIAT BIALSKI, 03.05

Niemen akustycznie

więcej »

MIŃSK MAZ., 03.05

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Dobrem

więcej »

ŁOSICE, 03.05

3 maja w Łosicach

więcej »

SIEMIATYCZE, 03.05

Mecz charytatywny dla Igi

więcej »

WŁODAWA, 03.05

Zaproszenie na obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja

więcej »

GARWOLIN, 03.05

3 maja w Borowiu

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 03.05 10:00

Siedlce: Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

więcej »

GARWOLIN, 03.05 10:00

Żelechów: patriotyczno-strażackie uroczystości

więcej »

MIĘDZYRZEC, 03.05 11:30

3 maja w Międzyrzecu Podlaskim

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 03.05 11:30

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Białej Podlaskiej

więcej »
4 5

MIASTO SIEDLCE, 05.05

Zmiana organizacji ruchu w związku z Jarmarkiem Św. Stanisława

więcej »
6

ŁUKÓW, 06.05

Łuków w nowych barwach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.05

Siedlce-zbiórka elektrośmieci

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.05

Zmiana organizacji ruchu w związku z Jarmarkiem Św. Stanisława

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.05 10:00

XIII Siedlecki Jarmark św. Stanisława

więcej »
7

ŁUKÓW, 07.05

Kino Łuków: seanse po ukraińsku

więcej »

ŁUKÓW, 07.05

Łuków: O depresji bez tabu

więcej »

GARWOLIN, 07.05

Wystawa w Galerii Kotłownia

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 07.05

Mokobody: Wieczór z Matką Budzieszyńską

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.05

Zmiana organizacji ruchu w związku z Jarmarkiem Św. Stanisława

więcej »

SIEMIATYCZE, 07.05

Po raz 14. w Mielniku królować będzie korowaj

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.05

Męski Różaniec w Siedlcach

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 07.05

Szczypiorniści AZS AWF Biała Podlaska znowu na parkiecie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.05 09:30

Kongres Służby Liturgicznej /OGLĄDAJ/

więcej »
8

PARCZEW, 08.05

Koncert Jana Kondraka w Parczewie

więcej »

KRAJ, 08.05 - 15.05

Tydzień Modlitw o Powołania. Orędzie Papieża na 59. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

więcej »

ŁUKÓW, 08.05

Kino Łuków: seanse po ukraińsku

więcej »

ŁUKÓW, 08.05

Łuków: Dzień Strażaka

więcej »

GARWOLIN, 08.05

Święto 1. Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie

więcej »

ŁUKÓW, 08.05

Pontyfikat Jana Pawła II malowany piaskiem

więcej »

PARCZEW, 08.05 10:00

Przed nami Diecezjalny Dzień Rodziny

więcej »

ŁUKÓW, 08.05 17:00

W niedzielę pokazy kaskaderskie w Łukowie!

więcej »
9 10 11

SIEMIATYCZE, 11.05

Kolejna Środa w Karmelu

więcej »
12 13

WŁODAWA, 13.05

Uroczystości w Centrum Religijno-Zabytkowym w Hannie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.05

Nocne Czuwanie Młodych w Siedlcach

więcej »
14

GARWOLIN, 14.05

Garwolińska Noc Muzeów bez Muzeum

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.05 18:00

Muzeum Regionalne zaprasza na Noc Muzeów

więcej »
15

WŁODAWA, 15.05

XIV Wiosenny Spływ Kajakowy - POWITANIE BOBRÓW 2022

więcej »

ŁUKÓW, 15.05

Pierwszy koncert Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie

więcej »

SOKOŁÓW, 15.05

Senior Show

więcej »

ŁUKÓW, 15.05

Łuków: Chór KOE i Mateusz Rzewuski na pierwszym koncercie Festiwalu

więcej »

RADZYŃ, 15.05 10:00

VII MŁODZIEŻOWY CZEMPIONAT KONI RAS ZIMNOKRWISTYCH w Bedlnie k. Radzynia Podlaskiego

więcej »
16 17

ŁUKÓW, 17.05

Gmina Łuków: rusza pomoc żywnościowa

więcej »
18

ŁOSICE, 18.05

Koncert Katarzyny Żak w Łosicach

więcej »

SOKOŁÓW, 18.05

Janusz Korczak. Król dzieci

więcej »
19

ŁUKÓW, 19.05

Łuków: spotkanie burmistrza z mieszkańcami

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.05 10:00

VIII Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej „Wiosenne Inspiracje”

więcej »
20

POWIAT BIALSKI, 20.05

Rekolekcje Maryjne w Kodniu

więcej »

POWIAT BIALSKI, 20.05

Wernisaż Arkadiusza Markiewicza

więcej »
21

MIASTO SIEDLCE, 21.05

„O Matce Pieśń”. Koncert Zespołu Artystycznego Seniorynki

więcej »

POWIAT BIALSKI, 21.05

Rekolekcje Maryjne w Kodniu

więcej »
22

POWIAT BIALSKI, 22.05

Rekolekcje Maryjne w Kodniu

więcej »

MIŃSK MAZ., 22.05

Kulturomaniak - Finał

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 22.05 11:00

Uczelnia zaprasza na Piknik Naukowy

więcej »
23 24 25 26 27

ŁUKÓW, 27.05

Łuków: ruszyły zapisy na Bieg z Pochodniami

więcej »

POWIAT BIALSKI, 27.05

Dzień Matki w Janowie Podlaskim

więcej »
28 29
30 31

Najnowsze Informacje