Droga Krzyżowa

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Rozważania Drogi Krzyżowej /Elżbieta Borkowska/
2019-04-15 15:15:00 Artykuł czytany 499 razy


Rozważania Drogi Krzyżowej nadesłane na VII edycję konkursu przez Elżbietę Borkowską ze Zbuczyna.


Rozważania Drogi Krzyżowej

Pragnę, aby te rozważania Drogi Krzyżowej stały się refleksją nad własnym życiem, postawą wobec Pana Boga i bliźniego. Życie nasze to ciągła wędrówka za Jezusem. Niech te rozważania staną się owocną pomocą w chrześcijańskim pielgrzymowaniu.

Stacja I


Jezus na śmierć skazany

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Jak często sama wydaję niesprawiedliwe wyroki o moich bliźnich? Jak często fałszuje opinię o drugim człowieku? Czy zawsze moje słowa, myśli, oceny są zgodne z prawdą?
Panie Jezu, spraw, niech pamięć o tym, że zostałeś niesłusznie oskarżony i skazany, powstrzymuje mnie przed osądem bliźniego. W szczególny sposób powierzam Ci wszystkich, których niesprawiedliwie osądziłem. Niech Twoja nieskończona miłość otoczy ich opieką, a moje serce uwrażliwi, bym pamiętała, że ty mieszkasz w każdym człowieku.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja II


Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Jak ja staram się nieść swój własny krzyż? Czy czynię to w cichości serca? Tak często użalam się nad własnym losem, narzekam że jest mi ciężko, że inni mają lepiej, że jest to niesprawiedliwe... A czy ja nie staję się sama krzyżem dla innych? Czy swoim postępowaniem nie powoduję, że inni cierpią?
Jezu, pragnę z pokorą i cichością serca przyjmować trudy życia codziennego, choroby, cierpienia, dolegliwości. Niech Twoja, Jezu, postawa przypomina mi, że przez krzyż przyjęty z miłością dojdę do zbawienia. Panie, proszę za wszystkich, dla których moja osoba była krzyżem i cierpieniem.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja III

Jezus upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Drogi Panie Jezu, Twój upadek przypomina mi o kruchości i słabości człowieka. Tu chcę zastanowić się, czy w moim życiu nie byłam przyczyną upadku innych. Może mój zły przykład, moja lekkomyślność, namawianie do grzechu stały się powodem do tego, że upadł mój bliźni.
Panie Jezu, spraw, aby ta stacja przypominała mi, że nie mogę być przyczyną grzechu drugiego człowieka. Pomóż mi, bym nie pozwoliła nigdy na upadki innych ludzi. Mój Zbawco, powierzam Ci tych, którzy przeze mnie upadali i grzeszyli.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja IV

Jezus spotyka Swoją Matkę

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Chryste, przy tej stacji ukazujesz Nam, czym jest miłość Matki do dzieci i dzieci do Matki. Tu myślę, ile Matek boleje z tego powodu, że ich dzieci spotkała krzywda. Ale jakże jest wielka liczba Matek, które cierpią z powodu krzywd wyrządzonych przez własne dzieci. Czy miłość i zrozumienie panuje w mojej rodzinie?
Jezu i Maryjo, od Was pragnę uczyć się prawdziwej miłości rodzinnej. Niech ta stacja Drogi Krzyżowej zawsze przypomina mi o należnym szacunku dla moich najbliższych. Zawierzam Wam wszystkich krewnych, przyjaciół, znajomych, którym nie okazałem należytej miłości.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja V

Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Myślę, w jaki sposób czynię dobro innym? Czy trzeba mnie do tego zmuszać? Czy dostrzegam w potrzebującym zwykłego śmiertelnika? Czy dostrzegam Ciebie - Mojego Zbawcę? Czy szukam okazji do czynienia dobra?
Panie Jezu, niech ta stacja przypomina mi o wielkiej potrzebie pomocy innym. Niech uczy mnie do pochylania się nad chorym, cierpiącym, głodnym... Panie Jezu, proszę za tych ludzi, względem których zaniedbałam uczynić dobro.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja VI

Św. Weronika ociera twarz Pana Jezusa

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Ile razy uważałam się za lepszą od innych? Ile razy uważałam się w duchu za pobożną? Kiedy widzę bliźniego w potrzebie potrafię tylko narzekać, że źli ludzie, że ciężkie czasy... a w rzeczywistości nic nie czynię żeby to się zmieniło. Często jestem tchórzem, boję się pokazać, jak rzeczywiście powinna wyglądać postawa człowieka wierzącego. Boję się stanąć w obronie wartości, wiary, chrześcijaństwa. Dlaczego tak jest?
Panie Jezu, niech ta stacja uczy mnie takiej odwagi, jaką miała św. Weronika. Odwagi, która nie ulęknie się opinii i zła otoczenia. Niech uczy mnie miłości, pochylania się nad potrzebującymi. Proszę Cię, Panie, za wszystkich, którzy nie doznali pomocy przez moje lenistwo czy tchórzostwo.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja VII

Pan Jezus upada po raz drugi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Panie Jezu, upadasz. Tłum cieszy się, że cierpisz. Wokół brak współczucia. Panie Jezu, czy ja czasami nie jestem podobna do otaczającego Ciebie tłumu? Czy nie staję wśród biernych obserwatorów? Czy nie cieszę się z upadku innych?
Rozważając te stacje pragnę przypomnieć sobie, czy nigdy nie cieszyłam się z ludzkiego nieszczęścia? A nawet ukrywałam swoją złośliwość, myśląc ,,To jest kara Boża, dobrze im tak".
Chryste, naucz mnie współczucia. Niech ta stacja przypomina mi, że w każdym człowieku, nawet w tak mocno upadającym, jest wiele dobra. Proszę Cię za tymi, którzy już wątpią i myślą, że ze swoich upadków nie mogą powstać. Za tymi, którzy trwają latami w nałogach i zniewoleniach. Daj im siły i chęci, by chcieli powstać, by uwierzyli, że mogą z Tobą Panie Jezu zacząć życie dobre, piękne i święte.
Któryś za nas cierpiał rany...


Stacja VIII

Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Panie Jezu, dziś słychać tyle narzekań, że młodzież, że dzieci nie takie, że wokół tyle zła, braku szacunku do starszych. Każdy z nas umie narzekać i często na tym koniec. Pierwszym wzorem i najważniejszym wychowawcą jesteśmy my. Jaki jest nasz przykład - ludzi dorosłych? Kto łamie Prawa Boże, a ustanawia prawa ludzkie? Prawo do wolnych związków, eutanazji, aborcji, pornografii. Często mówimy ,,Róbta co chceta".
Panie Jezu naucz nas tego, że samo narzekanie nie wystarcza. Naucz nas działania. Naucz nas prawdziwych wzorców bycia matką, ojcem, wychowawcą. Spraw Panie, aby dzieci miały w nas solidne oparcie moralne. Przy tej stacji proszę za całą naszą młodzież, za dzieci, rodziców, wychowawców. Stań się dla nas wszystkich najlepszym wzorem, nauczycielem i oparciem.
Któryś za nas cierpiał rany...


Stacja IX


Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Panie Jezu, ile razy upadałem, ile razy się podnosiłem i znów upadałem, tyle miałem różnych postanowień i obietnic. Widzę i wiem, że dopóki żyję, na powstanie nigdy nie jest za późno.
Panie Jezu, dodaj mi siły, która pomaga człowiekowi wstać. Daj mi nadzieję, która przywraca sens dźwigania się i kroczenia Twoją drogą. Chciałbym pomagać tym, którzy upadli, aby zrozumieli, że w życiu najważniejsza jest walka i modlitwa dająca siłę do podniesienia nawet najcięższego krzyża. Proszę za wszystkich, którzy utracili nadzieję powrotu do Ciebie. Daj łaskę, aby próbowali powstać i uwierzyli, że zawsze z nimi jesteś.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja X

Jezus z szat obnażony

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Ta stacja pokazuje, że czasem podłość człowieka nie ma granic. Potrafi ona drugiemu człowiekowi zabrać wszystko: majątek, pieniądze, zdrowie, dobre imię. Czy ja w swoim życiu nie ograbiałem innych z ich wartości, zasług? Czy nie pozbawiałem ich dobrego imienia?
Panie Jezu każdy człowiek ma swoją godność i każdemu należy się szacunek. Naucz mnie pokory wobec innych. Proszę Cię za wszystkich, których skrzywdziłem przez plotki, oszczerstwa, brak szacunku, przez zabieranie tego, co było dla nich najcenniejsze.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XI


Jezus do krzyża przybity

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Wielu ludzi mówi „Wyrzucimy Ciebie z naszych domów, szkół, zakładów pracy”, „Zamknij się w swoim kościele i siedź cicho”. Sami ustanawiamy sobie prawa i decydujemy co jest dobre, a co złe. Od czasu do czasu odwiedzimy Ciebie w kościele, ale tylko dla formalności, dla tradycji, dla oka.
Panie Jezu, nie dozwól, abym kiedykolwiek chciał wyrzucić Ciebie z mojego serca, nie pozwól bym wyrzekł się Twego prawa miłości. Spraw Boże, aby Twoja łaska skruszyła ich serca.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XII

Jezus umiera na krzyżu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Krzyż, na którym oddałeś swoje życie, stał się dla nas mądrością i znakiem zbawienia. To właśnie tu, pod krzyżem, uczyniłeś Swoją Matkę naszą Matką. To tu z Twego boku wypłynęła krew i woda, symbol niezliczonych łask. Niech ta stacja uczy nas miłości do rodzaju ludzkiego.
Panie Jezu, spraw, aby ci, którzy są jeszcze daleko od Ciebie, zrozumieli jak wielką miłością ich darzysz. Pragnę modlić się za tych, którzy odrzucają wartość Twojej zbawczej męki i śmierci, odrzucają znak Krzyża Świętego jako znak zbawienia wszystkich ludzi.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XIII

Jezus zdjęty z krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Twoje ciało zostało zdjęte z krzyża. W Swoje ramiona bierze je Matka. Maryjo, ogromnie cierpiałaś, ale z pokorą, do końca wypełniając obietnicę „Oto ja służebnica pańska..”.

Maryjo, Ty również jesteś moją Matką, a ból, którego doświadczyłaś pod krzyżem, spowodowany był również przeze mnie. Każdy grzech, który popełniam sprawia Ci cierpienie. Pomóż mi Matko, aby ta stacja Drogi Krzyżowej była przypomnieniem, że przez moje niewierności Twoją duszę znów przenika miecz boleści.
Pragnę modlić się za wszystkich grzeszników, także za siebie, abyśmy skruszeni błagali Boga o miłosierdzie i nie ranili więcej Twego Niepokalanego Serca.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XIV

Jezus złożony do grobu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Mogło się wydawać, że już wszystko skończone. Ciało już w grobie, a grób to rozpad ciała, ciemność i koniec. Ale nie dla Ciebie Panie. Grób stał się Twoją chwałą. Przeszedłeś przez śmierć i zmartwychwstałeś pełen Boskiej Chwały.
Panie Jezu przy tej stacji pragnę uczyć się wiary w moją nieśmiertelność. Ty powołałeś mnie do życia i pragniesz, abym jak Ty kiedyś zmartwychwstał. Proszę Cię, bym nigdy nie zboczył z Twojej drogi, którą wyznaczyłeś i pokazałeś, jak nią iść. Proszę też za bliskich moich zmarłych, za umierających w tej chwili i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące o łaskę zbawienia.
Któryś za nas cierpiał rany...


Droga Pana Jezusa z krzyżem to droga trudna, ale zwycięska. Niech łaska Pana Jezusa będzie nam pomocą, by do każdego cierpienia, doświadczenia, trudności podchodzić z wiarą, że ostatecznie zwycięży DOBRO!

Jezus krzyż dźwiga,
Jest wyśmiewany,
Drogi Mój Jezu
Dlaczego jesteś poniewierany?
Ty dźwigasz grzechy całego świata,
Moje, bliźniego i brata
Cierpisz okrutnie,
Jesteś biczowany
Jezu Mój kochany
Swym życiem
Chcę Ci za to podziękować
I w każdy piątek w poście
Twą Drogą Krzyżową wędrować.


Wszystkie teksty rozważań Drogi Krzyżowej można przeczytać TUTAJ
wykop

Komentarze

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.


Co, gdzie, kiedy

w lewoKwiecień 2019w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

MIASTO SIEDLCE, 01.04

9. Dyktando Siedleckie już 1 kwietnia

więcej »

MIĘDZYRZEC, 01.04

Z podwórka na stadion – finał w Międzyrzecu

więcej »

SIEMIATYCZE, 01.04 15:00

Audycja Muzyczna dla uczniów Szkoły Muzycznej i nie tylko

więcej »
2

MIASTO SIEDLCE, 02.04

Filmowe rekolekcje w NoveKino Siedlce

więcej »
3

MIASTO SIEDLCE, 03.04 10:00

Siedlce: Obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu

więcej »
4

MIASTO SIEDLCE, 04.04

Siedlce: Dni Otwarte w ZSP nr 1

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 04.04

Spotkania z Muzyką. Małe Filharmonie. Tryptyk polski i Dźwięki, szepty, zgrzyty

więcej »

RADZYŃ, 04.04 10:00

W Czemiernikach będą świętować rocznicę nadania praw miasta

więcej »

SOKOŁÓW, 04.04 18:00

„Opowiemy Ci o Japonii”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 04.04 19:00

„Ach!” - Koncert Katarzyny Groniec w Siedlcach

więcej »
5

PARCZEW, 05.04

Ekstremalna Droga Krzyżowa: Parczew - Ostrów Lubelski

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 05.04

Wernisaż wystawy Władysława Szczepańskiego

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 05.04

Ślad - Grzegorza Mroczkowskiego

więcej »

POWIAT BIALSKI, 05.04

Międzynarodowe Targi Pracy i Edukacji w Terespolu

więcej »

MIĘDZYRZEC, 05.04

III Zwykła Niezwykła Droga Krzyżowa w Międzyrzecu Podlaskim

więcej »

ŁUKÓW, 05.04

ŁOK: najpiękniejsza kartka wielkanocna wybrana

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 05.04

Siedlce: Dni Otwarte w ZSP nr 1

więcej »

POWIAT BIALSKI, 05.04

II Międzynarodowe Targi Pracy i Edukacji w Terespolu

więcej »

LUBARTÓW, 05.04 10:00

Posadź swoje drzewo

więcej »

SOKOŁÓW, 05.04 18:00

Krzysztof Zanussi w Sokołowie Podlaskim

więcej »

MIŃSK MAZ., 05.04 20:00

Mińsk Mazowiecki: Ekstremalna Droga Krzyżowa

więcej »
6

MIASTO SIEDLCE, 06.04

Siedlce: Zawody o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Gimnastyce Sportowej

więcej »

RADZYŃ, 06.04

Jubileusz 20 - lecia Teatru Straszydełka

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 06.04

Biała Podlaska: 6 kwietnia - Sprzątanie miasta

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.04

Gdzie jesteś… Ewo?

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.04

Dzień Skupienia w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego

więcej »

ŁUKÓW, 06.04

Święto piłki siatkowej w Stoczku Łukowskim

więcej »

WĘGRÓW, 06.04

Aktywni Węgrów pobiegną dla Stasia

więcej »

RADZYŃ, 06.04

52 wystawców na Radzyńskim Kiermaszu Wielkanocnym

więcej »

LUBARTÓW, 06.04 10:00

Posadź swoje drzewo

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.04 19:00

„Gdzie jesteś… Ewo?” - spektakl Alternatywnego Teatru Tańca LUZ

więcej »
7

MIASTO SIEDLCE, 07.04

Siedlce: Rekolekcje Akademickie

więcej »

ŁUKÓW, 07.04

Kreatywne Kobiety z Łukowa zapraszają na targi

więcej »

ŁUKÓW, 07.04

Święto piłki siatkowej w Stoczku Łukowskim

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.04

Minuty i sekundy. Smykofonia na Mazowszu

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.04

XV Konkurs Recytatorski dla Gimnazjalistów Między Wierszami

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.04

Quest „Siedlecka droga do niepodległości” - nowa gra miejska w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.04

Wiosna na polu i w ogrodzie

więcej »

SOKOŁÓW, 07.04 15:00

Smykofonia: „Minuty i sekundy”

więcej »
8

ŁUKÓW, 08.04

Z Bogiem wszystko jest możliwe

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 08.04 12:00

188. rocznica Bitwy pod Iganiami

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.04 19:00

„Ta cisza to ja...” już 8 kwietnia na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce

więcej »
9

MIASTO SIEDLCE, 09.04

Mammobus w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 09.04

Koncert wiosenny w MOK - u

więcej »
10

POWIAT BIALSKI, 10.04

VI Gminny Przegląd Tradycji Wielkanocnych w Janowie Podlaskim

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 10.04 11:00

„Wojciech Młynarski, czyli róbmy swoje” - wykład Igora Pogorzelskiego dla słuchaczy SUTW

więcej »
11

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 11.04

Warsztaty rękodzieła dla młodzieży i dorosłych

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 11.04

II Miejski Konkurs Kaligraficzny „Sztuka pisania”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 11.04 10:00

64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 11.04 11:00

Powitanie wiosny przez słuchaczy SUTW

więcej »
12

ŁUKÓW, 12.04

Ekstremalna Droga Krzyżowa w Łukowie

więcej »

GARWOLIN, 12.04

Sulbiny: Ekstremalna Droga Krzyżowa

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 12.04

Siedlce: Ekstremalna Droga Krzyżowa

więcej »

POWIAT BIALSKI, 12.04

VIII Kiermasz Wielkanocny w Janowie Podlaskim

więcej »

SIEMIATYCZE, 12.04

6. Drohiczyńska Nocna Droga Krzyżowa dla Mężczyzn

więcej »

GARWOLIN, 12.04

Z Łaskarzewa też pójdą w EKD

więcej »

POWIAT BIALSKI, 12.04

Nocna Droga Krzyżowa w Tucznej

więcej »

MIĘDZYRZEC, 12.04

Ekstremalna Droga Krzyżowa (rejon Międzyrzec Podlaski)

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 12.04

Siedleckie Targi Pracy po raz XVI

więcej »

RYKI, 12.04 18:00

Dęblin: Ekstremalna Droga Krzyżowa

więcej »

LUBARTÓW, 12.04 18:30

Wernisaż i koncert w Kocku

więcej »

ŁUKÓW, 12.04 20:45

Kino Łuków na weekend

więcej »

GARWOLIN, 12.04 21:00

Żelechów: Ekstremalna Droga Krzyżowa /zapowiedź/

więcej »
13

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 13.04

Jarmark Wielkanocny w Białej Podlaskiej

więcej »

POWIAT BIALSKI, 13.04

Wielkopostne czuwanie w Sławatyczach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.04

Piknik Ekologiczny nad Zalewem „Muchawka”

więcej »

ŁOSICE, 13.04

Jarmarkowa sobota w Łosicach

więcej »

SIEMIATYCZE, 13.04

W Siemiatyczach będzie Kiermasz Wielkanocny

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.04 10:00

Dzień skupienia członków Ruchu Rodzin Nazaretańskich

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.04 13:00

Stanisław Michalkiewicz w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.04 18:00

Koncert Barfly Akustik i B6

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.04 18:00

Barfly Akustik & B6 - Siedlecka Fala Dźwięku

więcej »
14

MIASTO SIEDLCE, 14.04

Siedlce: Miejska Droga Krzyżowa

więcej »

MIĘDZYRZEC, 14.04

Przemyślenia Wielkanocne w Rzeczycy

więcej »

ŁUKÓW, 14.04

Gmina Łuków: Jarmark Wielkanocny już w niedzielę

więcej »

POWIAT BIALSKI, 14.04

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Tuczna

więcej »

POWIAT BIALSKI, 14.04

Spektakl - Jasne Światło w Kodniu

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.04

WITEK MUZYK ULICY wystąpi w Siedlcach

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 14.04 11:00

Biała Podlaska: „Święta, święta”

więcej »

ŁUKÓW, 14.04 17:00

Pokutna Droga Krzyżowa w Łukowie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.04 17:00

Niedziela Haendel(owa) z Kwartetem Smyczkowym Aleksandria

więcej »

WĘGRÓW, 14.04 17:00

„MYŚLEĆ SERCEM - Papieskie inspiracje”

więcej »
15

ŁUKÓW, 15.04

Łuków: konsultacje w sprawie miejskiej komunikacji

więcej »

ŁUKÓW, 15.04

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Łukowa

więcej »
16

GARWOLIN, 16.04

Garwolin: Koncert „Wiara nadzieja miłość” w wykonaniu młodzieży

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 16.04

Druga edycja warsztatów biblijnych

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 16.04 19:00

„Homesick | Sick Home” - spektakl taneczny Bartka Woszczyńskiego

więcej »
17

GARWOLIN, 17.04

Bus „Nowej Piątki” przyjedzie do Borowia

więcej »

SIEMIATYCZE, 17.04

Droga krzyżowa ulicami Siemiatycz

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 17.04 10:00

Sadzenie lasu

więcej »

MIŃSK MAZ., 17.04 18:30

Spotkanie w bibliotece z Krzysztofem Zanussim

więcej »
18

ŁUKÓW, 18.04

ŁOK: Eliminacje do Małego Konkursu Recytatorskiego

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 18.04 10:00

Msza Święta Krzyżma w siedleckiej katedrze

więcej »
19 20 21
22 23

MIASTO SIEDLCE, 23.04

Finał Ligi Ministranckiej

więcej »
24

MIASTO SIEDLCE, 24.04

Lifting - Monodram Jolanty Żółkowskiej dla słuchaczy SUTW

więcej »

WŁODAWA, 24.04

Spotkanie z ornitologiem

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 24.04 17:00

Koncert „Poznajemy instrumenty”

więcej »
25

MIASTO SIEDLCE, 25.04

XXIV Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Siedlce 2019. Kategoria – TEATR

więcej »

ŁUKÓW, 25.04

Zapisy na Biegi 3-Majowe już trwają

więcej »

Nasze klimaty, 25.04

I Mazowiecki Kongres Kół Gospodyń Wiejskich

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 25.04 10:00

Debata rolnicza w Białej Podlaskiej

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 25.04 18:00

„Lalki” - wernisaż wystawy fotografii Włodka Pawłowa

więcej »
26

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 26.04

Spotkanie z historykiem Arturem Rogalskim

więcej »

ŁUKÓW, 26.04

ŁOK: wystawa Marcina Ziółkowskiego

więcej »
27

MIASTO SIEDLCE, 27.04

Pejzaże Muzyki Polskiej - Koncert z okazji 35-lecia Grupy Muzycznej LIMBOS

więcej »

MIĘDZYRZEC, 27.04

Bieg z jajem i zawody strongman

więcej »

RADZYŃ, 27.04 10:00

Ruszyły zapisy na Castorian Extreme Race w Czemiernikach

więcej »

SOKOŁÓW, 27.04 10:00

Sokołów Podlaski: 25 lat Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 27.04 19:00

Marcin Styczeń wystąpi w Siedlcach

więcej »
28

WŁODAWA, 28.04

XX Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Hańsku

więcej »

WĘGRÓW, 28.04

Międzynarodowy Dzień Tańca w Węgrowie

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 28.04

Koncert charytatywny dla Filipka

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 28.04

Trwają zapisy na V Siedlecki Marsz Charytatywny Nordic Walking

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 28.04 17:00

Koncert Jubileuszowy Zespołu Artystycznego „Seniorynki”

więcej »
29 30

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 30.04

Godzina dla Ziemi WWF. W Białej Podlaskiej gasimy światła!

więcej »

Najnowsze Informacje

foto

Rozpocznij pracę w firmie Addit
2019-04-18 17:37:45 Kategoria:

Jako firma Addit jesteśmy jednym z największych producentów elementów i maszyn z blach w Europie. Na rynku istniejemy od 25 lat. Nasz zespól składa się z 700 osób....

więcej »
foto

Jakie jest nowoczesne biuro? Trendy w aranżacji biura w...
2019-04-17 11:30:58 Kategoria:

Polscy pracodawcy przykładają coraz większą wagę do tego, jak wyposażenie biura wpływa na efektywność pracy zatrudnionych w nim osób. Wykorzystują liczne badania...

więcej »
foto

Okna VITO Polska i program „Czyste Powietrze”
2019-04-16 09:27:17 Kategoria:

Masz w swoim domu stare, nieefektywne źródła ciepła na paliwo stałe? Dbanie o środowisko jest dla Ciebie ważne? Chcesz odzyskać fundusze, które zainwestowałeś w...

więcej »

Interpretacje podatkowe – fiskalna puszka Pandory
2019-04-15 09:02:44 Kategoria:

Wprowadzenie instytucji interpretacji prawa podatkowego w założeniach miało podnieść rangę i powagę tej gałęzi prawa oraz zbudować wiarygodny i przychylny wizerunek...

więcej »