Droga Krzyżowa

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Rozważania Drogi Krzyżowej /Elżbieta Borkowska/
2019-04-15 15:15:00 Artykuł czytany 652 razy


Rozważania Drogi Krzyżowej nadesłane na VII edycję konkursu przez Elżbietę Borkowską ze Zbuczyna.


Rozważania Drogi Krzyżowej

Pragnę, aby te rozważania Drogi Krzyżowej stały się refleksją nad własnym życiem, postawą wobec Pana Boga i bliźniego. Życie nasze to ciągła wędrówka za Jezusem. Niech te rozważania staną się owocną pomocą w chrześcijańskim pielgrzymowaniu.

Stacja I


Jezus na śmierć skazany

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Jak często sama wydaję niesprawiedliwe wyroki o moich bliźnich? Jak często fałszuje opinię o drugim człowieku? Czy zawsze moje słowa, myśli, oceny są zgodne z prawdą?
Panie Jezu, spraw, niech pamięć o tym, że zostałeś niesłusznie oskarżony i skazany, powstrzymuje mnie przed osądem bliźniego. W szczególny sposób powierzam Ci wszystkich, których niesprawiedliwie osądziłem. Niech Twoja nieskończona miłość otoczy ich opieką, a moje serce uwrażliwi, bym pamiętała, że ty mieszkasz w każdym człowieku.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja II


Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Jak ja staram się nieść swój własny krzyż? Czy czynię to w cichości serca? Tak często użalam się nad własnym losem, narzekam że jest mi ciężko, że inni mają lepiej, że jest to niesprawiedliwe... A czy ja nie staję się sama krzyżem dla innych? Czy swoim postępowaniem nie powoduję, że inni cierpią?
Jezu, pragnę z pokorą i cichością serca przyjmować trudy życia codziennego, choroby, cierpienia, dolegliwości. Niech Twoja, Jezu, postawa przypomina mi, że przez krzyż przyjęty z miłością dojdę do zbawienia. Panie, proszę za wszystkich, dla których moja osoba była krzyżem i cierpieniem.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja III

Jezus upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Drogi Panie Jezu, Twój upadek przypomina mi o kruchości i słabości człowieka. Tu chcę zastanowić się, czy w moim życiu nie byłam przyczyną upadku innych. Może mój zły przykład, moja lekkomyślność, namawianie do grzechu stały się powodem do tego, że upadł mój bliźni.
Panie Jezu, spraw, aby ta stacja przypominała mi, że nie mogę być przyczyną grzechu drugiego człowieka. Pomóż mi, bym nie pozwoliła nigdy na upadki innych ludzi. Mój Zbawco, powierzam Ci tych, którzy przeze mnie upadali i grzeszyli.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja IV

Jezus spotyka Swoją Matkę

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Chryste, przy tej stacji ukazujesz Nam, czym jest miłość Matki do dzieci i dzieci do Matki. Tu myślę, ile Matek boleje z tego powodu, że ich dzieci spotkała krzywda. Ale jakże jest wielka liczba Matek, które cierpią z powodu krzywd wyrządzonych przez własne dzieci. Czy miłość i zrozumienie panuje w mojej rodzinie?
Jezu i Maryjo, od Was pragnę uczyć się prawdziwej miłości rodzinnej. Niech ta stacja Drogi Krzyżowej zawsze przypomina mi o należnym szacunku dla moich najbliższych. Zawierzam Wam wszystkich krewnych, przyjaciół, znajomych, którym nie okazałem należytej miłości.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja V

Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Myślę, w jaki sposób czynię dobro innym? Czy trzeba mnie do tego zmuszać? Czy dostrzegam w potrzebującym zwykłego śmiertelnika? Czy dostrzegam Ciebie - Mojego Zbawcę? Czy szukam okazji do czynienia dobra?
Panie Jezu, niech ta stacja przypomina mi o wielkiej potrzebie pomocy innym. Niech uczy mnie do pochylania się nad chorym, cierpiącym, głodnym... Panie Jezu, proszę za tych ludzi, względem których zaniedbałam uczynić dobro.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja VI

Św. Weronika ociera twarz Pana Jezusa

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Ile razy uważałam się za lepszą od innych? Ile razy uważałam się w duchu za pobożną? Kiedy widzę bliźniego w potrzebie potrafię tylko narzekać, że źli ludzie, że ciężkie czasy... a w rzeczywistości nic nie czynię żeby to się zmieniło. Często jestem tchórzem, boję się pokazać, jak rzeczywiście powinna wyglądać postawa człowieka wierzącego. Boję się stanąć w obronie wartości, wiary, chrześcijaństwa. Dlaczego tak jest?
Panie Jezu, niech ta stacja uczy mnie takiej odwagi, jaką miała św. Weronika. Odwagi, która nie ulęknie się opinii i zła otoczenia. Niech uczy mnie miłości, pochylania się nad potrzebującymi. Proszę Cię, Panie, za wszystkich, którzy nie doznali pomocy przez moje lenistwo czy tchórzostwo.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja VII

Pan Jezus upada po raz drugi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Panie Jezu, upadasz. Tłum cieszy się, że cierpisz. Wokół brak współczucia. Panie Jezu, czy ja czasami nie jestem podobna do otaczającego Ciebie tłumu? Czy nie staję wśród biernych obserwatorów? Czy nie cieszę się z upadku innych?
Rozważając te stacje pragnę przypomnieć sobie, czy nigdy nie cieszyłam się z ludzkiego nieszczęścia? A nawet ukrywałam swoją złośliwość, myśląc ,,To jest kara Boża, dobrze im tak".
Chryste, naucz mnie współczucia. Niech ta stacja przypomina mi, że w każdym człowieku, nawet w tak mocno upadającym, jest wiele dobra. Proszę Cię za tymi, którzy już wątpią i myślą, że ze swoich upadków nie mogą powstać. Za tymi, którzy trwają latami w nałogach i zniewoleniach. Daj im siły i chęci, by chcieli powstać, by uwierzyli, że mogą z Tobą Panie Jezu zacząć życie dobre, piękne i święte.
Któryś za nas cierpiał rany...


Stacja VIII

Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Panie Jezu, dziś słychać tyle narzekań, że młodzież, że dzieci nie takie, że wokół tyle zła, braku szacunku do starszych. Każdy z nas umie narzekać i często na tym koniec. Pierwszym wzorem i najważniejszym wychowawcą jesteśmy my. Jaki jest nasz przykład - ludzi dorosłych? Kto łamie Prawa Boże, a ustanawia prawa ludzkie? Prawo do wolnych związków, eutanazji, aborcji, pornografii. Często mówimy ,,Róbta co chceta".
Panie Jezu naucz nas tego, że samo narzekanie nie wystarcza. Naucz nas działania. Naucz nas prawdziwych wzorców bycia matką, ojcem, wychowawcą. Spraw Panie, aby dzieci miały w nas solidne oparcie moralne. Przy tej stacji proszę za całą naszą młodzież, za dzieci, rodziców, wychowawców. Stań się dla nas wszystkich najlepszym wzorem, nauczycielem i oparciem.
Któryś za nas cierpiał rany...


Stacja IX


Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Panie Jezu, ile razy upadałem, ile razy się podnosiłem i znów upadałem, tyle miałem różnych postanowień i obietnic. Widzę i wiem, że dopóki żyję, na powstanie nigdy nie jest za późno.
Panie Jezu, dodaj mi siły, która pomaga człowiekowi wstać. Daj mi nadzieję, która przywraca sens dźwigania się i kroczenia Twoją drogą. Chciałbym pomagać tym, którzy upadli, aby zrozumieli, że w życiu najważniejsza jest walka i modlitwa dająca siłę do podniesienia nawet najcięższego krzyża. Proszę za wszystkich, którzy utracili nadzieję powrotu do Ciebie. Daj łaskę, aby próbowali powstać i uwierzyli, że zawsze z nimi jesteś.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja X

Jezus z szat obnażony

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Ta stacja pokazuje, że czasem podłość człowieka nie ma granic. Potrafi ona drugiemu człowiekowi zabrać wszystko: majątek, pieniądze, zdrowie, dobre imię. Czy ja w swoim życiu nie ograbiałem innych z ich wartości, zasług? Czy nie pozbawiałem ich dobrego imienia?
Panie Jezu każdy człowiek ma swoją godność i każdemu należy się szacunek. Naucz mnie pokory wobec innych. Proszę Cię za wszystkich, których skrzywdziłem przez plotki, oszczerstwa, brak szacunku, przez zabieranie tego, co było dla nich najcenniejsze.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XI


Jezus do krzyża przybity

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Wielu ludzi mówi „Wyrzucimy Ciebie z naszych domów, szkół, zakładów pracy”, „Zamknij się w swoim kościele i siedź cicho”. Sami ustanawiamy sobie prawa i decydujemy co jest dobre, a co złe. Od czasu do czasu odwiedzimy Ciebie w kościele, ale tylko dla formalności, dla tradycji, dla oka.
Panie Jezu, nie dozwól, abym kiedykolwiek chciał wyrzucić Ciebie z mojego serca, nie pozwól bym wyrzekł się Twego prawa miłości. Spraw Boże, aby Twoja łaska skruszyła ich serca.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XII

Jezus umiera na krzyżu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Krzyż, na którym oddałeś swoje życie, stał się dla nas mądrością i znakiem zbawienia. To właśnie tu, pod krzyżem, uczyniłeś Swoją Matkę naszą Matką. To tu z Twego boku wypłynęła krew i woda, symbol niezliczonych łask. Niech ta stacja uczy nas miłości do rodzaju ludzkiego.
Panie Jezu, spraw, aby ci, którzy są jeszcze daleko od Ciebie, zrozumieli jak wielką miłością ich darzysz. Pragnę modlić się za tych, którzy odrzucają wartość Twojej zbawczej męki i śmierci, odrzucają znak Krzyża Świętego jako znak zbawienia wszystkich ludzi.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XIII

Jezus zdjęty z krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Twoje ciało zostało zdjęte z krzyża. W Swoje ramiona bierze je Matka. Maryjo, ogromnie cierpiałaś, ale z pokorą, do końca wypełniając obietnicę „Oto ja służebnica pańska..”.

Maryjo, Ty również jesteś moją Matką, a ból, którego doświadczyłaś pod krzyżem, spowodowany był również przeze mnie. Każdy grzech, który popełniam sprawia Ci cierpienie. Pomóż mi Matko, aby ta stacja Drogi Krzyżowej była przypomnieniem, że przez moje niewierności Twoją duszę znów przenika miecz boleści.
Pragnę modlić się za wszystkich grzeszników, także za siebie, abyśmy skruszeni błagali Boga o miłosierdzie i nie ranili więcej Twego Niepokalanego Serca.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XIV

Jezus złożony do grobu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Mogło się wydawać, że już wszystko skończone. Ciało już w grobie, a grób to rozpad ciała, ciemność i koniec. Ale nie dla Ciebie Panie. Grób stał się Twoją chwałą. Przeszedłeś przez śmierć i zmartwychwstałeś pełen Boskiej Chwały.
Panie Jezu przy tej stacji pragnę uczyć się wiary w moją nieśmiertelność. Ty powołałeś mnie do życia i pragniesz, abym jak Ty kiedyś zmartwychwstał. Proszę Cię, bym nigdy nie zboczył z Twojej drogi, którą wyznaczyłeś i pokazałeś, jak nią iść. Proszę też za bliskich moich zmarłych, za umierających w tej chwili i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące o łaskę zbawienia.
Któryś za nas cierpiał rany...


Droga Pana Jezusa z krzyżem to droga trudna, ale zwycięska. Niech łaska Pana Jezusa będzie nam pomocą, by do każdego cierpienia, doświadczenia, trudności podchodzić z wiarą, że ostatecznie zwycięży DOBRO!

Jezus krzyż dźwiga,
Jest wyśmiewany,
Drogi Mój Jezu
Dlaczego jesteś poniewierany?
Ty dźwigasz grzechy całego świata,
Moje, bliźniego i brata
Cierpisz okrutnie,
Jesteś biczowany
Jezu Mój kochany
Swym życiem
Chcę Ci za to podziękować
I w każdy piątek w poście
Twą Drogą Krzyżową wędrować.


Wszystkie teksty rozważań Drogi Krzyżowej można przeczytać TUTAJ
wykop

Komentarze

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.


Co, gdzie, kiedy

w lewoSierpień 2019w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 01.08

Rajd rowerowy z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 01.08

MOK: Lato w mieście 2019

więcej »

RADZYŃ, 01.08

Bajka dla dzieci „Mała wielka stopa”

więcej »

POWIAT BIALSKI, 01.08 16:30

Terespol pamięta! - 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

więcej »

SOKOŁÓW, 01.08 17:00

Uczczą pamięć Powstańców

więcej »

GARWOLIN, 01.08 17:00

Garwolin: 75. rocznica Powstania Warszawskiego

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 01.08 17:00

Biała Podlaska: obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

więcej »

ŁUKÓW, 01.08 17:00

Łukowskie obchody wybuchu Powstania Warszawskiego

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 01.08 17:00

Oddadzą cześć Powstańcom

więcej »

MIŃSK MAZ., 01.08 18:30

Wernisaż wystawy malarstwa Anny Kurdej

więcej »

SIEMIATYCZE, 01.08 19:00

Siemiatycze: wystawa w bibliotece

więcej »
2

SIEMIATYCZE, 02.08 17:00

Międzynarodowy Festiwal Folkloru zagości w Ciechanowcu

więcej »

ŁUKÓW, 02.08 21:00

Łuków: Jetro Cinema Summer

więcej »
3

SIEMIATYCZE, 03.08

Zapowiada się kolejny rekordowy spływ – w sobotę z Drohiczyna wyrusza spływ „500 kajaków”

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 03.08

Bezpłatna mammografia w Białej Podlaskiej

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 03.08

„Zielony Korczew” już w ten weekend

więcej »

MIĘDZYRZEC, 03.08

Festyn żeglarski w Międzyrzecu /zapowiedź/

więcej »

SIEMIATYCZE, 03.08 12:00

Muzyczne Dialogi nad Bugiem

więcej »

WĘGRÓW, 03.08 18:00

Koncert „Wokół Fenomenu Pieśni Romantycznej”

więcej »
4

GARWOLIN, 04.08

Festyn rodzinny w Niesadnej

więcej »

POWIAT BIALSKI, 04.08

Wojewódzka Wystawa Koni Zimnkorwistych

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 04.08

Pod Siedlcami w Wiśniewie...

więcej »

POWIAT BIALSKI, 04.08

Dni Wisznic 2019 z Lady Pank i Zenkiem Martyniukiem

więcej »

SIEMIATYCZE, 04.08

Niedzielne popołudnie ze sztuką w Perlejewie

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 04.08

„Zielony Korczew” już w ten weekend

więcej »

RADZYŃ, 04.08

W Radzyniu niedziela pełna atrakcji dla dzieci

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 04.08

Otwarta scena MOK. Summer on the street

więcej »

ŁUKÓW, 04.08 10:00

Łuków: giełda kolekcjonerów

więcej »

ŁUKÓW, 04.08 12:00

Powiat łukowski: Święto Miodów 2019

więcej »

ŁUKÓW, 04.08 13:00

Łukowski Klub „Ostoja” zaprasza do oddawania krwi

więcej »

MIŃSK MAZ., 04.08 14:00

Czytanie na trawie w Mińsku Mazowieckim

więcej »

SIEMIATYCZE, 04.08 17:00

Dzień Grodziska 2019

więcej »

WĘGRÓW, 04.08 19:00

„Ordonka” - koncert Marleny Uziębło

więcej »
5 6 7 8

RADZYŃ, 08.08

„Gra o wszystko” w wakacyjnym „Kinie pod Chmurką”

więcej »

WŁODAWA, 08.08 14:00

Ludzie słowa: Spotkanie z Grażyną Lutosławską

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.08 19:00

MOK Summer Music Festival - The Best of Queen

więcej »
9

ŁUKÓW, 09.08 21:00

Letnie kino w łukowskim parku

więcej »
10

SOKOŁÓW, 10.08

Powiat sokołowski: będą utrudnienia w ruchu

więcej »

WĘGRÓW, 10.08

Michał Szpak gwiazdą Dni Węgrowa 2019

więcej »

MIŃSK MAZ., 10.08

I Charytatywny Piknik Rodzinny Mazowsze Bohaterom

więcej »

SOKOŁÓW, 10.08

MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS

więcej »

SIEMIATYCZE, 10.08

Chopin nad Bugiem

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 10.08 11:00

KsięgoZbiór w Białej Podlaskiej

więcej »

WĘGRÓW, 10.08 11:00

I Węgrowski Zlot Pojazdów Zabytkowych

więcej »

SIEMIATYCZE, 10.08 18:00

Proletaryat wystąpi w sobotę w Siemiatyczach na Blues – Rock Festiwal

więcej »
11

SOKOŁÓW, 11.08

MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 11.08

Piknik Strażacki w Skórcu

więcej »

POWIAT BIALSKI, 11.08

Wkrótce wieczór uwielbienia w Wisznicach

więcej »

MIŃSK MAZ., 11.08

MĄŻ i ŻONA Aleksandra Fredry w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie

więcej »

SIEMIATYCZE, 11.08

Watertag – Bitwa wodna w Siemiatyczach

więcej »

ŁUKÓW, 11.08

Pomnik ostatniego żołnierza wyklętego

więcej »

SOKOŁÓW, 11.08

Powiat sokołowski: będą utrudnienia w ruchu

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 11.08

Zbuczyn: piknik rodzinny i spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim

więcej »

RADZYŃ, 11.08

Piknik u Potockich

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 11.08 10:00

Piknik Strażacki OSP Skórzec

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 11.08 12:00

Piknik i turniej siatkarski w Kotuniu

więcej »

POWIAT BIALSKI, 11.08 14:00

Jarmark Rękodzielniczy w Terespolu

więcej »

ŁUKÓW, 11.08 19:00

Łuków: disco w amfiteatrze

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 11.08 19:00

MOK Summer Music Festival - Ballady Leonarda Cohena

więcej »
12

ŁUKÓW, 12.08

Kino Łuków: „Zatańczymy?”

więcej »

ŁUKÓW, 12.08

Łuków: „Podziemna Historia”

więcej »

GARWOLIN, 12.08 17:00

Chodzi mucha po suficie. Koncert duetu muzycznego kontrabas i trąbka

więcej »
13

MIASTO SIEDLCE, 13.08 18:00

Fatum w Siedlcach

więcej »
14

MIASTO SIEDLCE, 14.08

Doroczna Wystawa Prac Pracowni Rysunku i Malarstwa

więcej »

GARWOLIN, 14.08

Maciejowice: pamiętają w Bitwie Warszawskiej

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.08 10:00

Święto Wojska dzień wcześniej

więcej »

POWIAT BIALSKI, 14.08 12:00

Uroczystości odpustowe w Kodniu

więcej »

POWIAT BIALSKI, 14.08 17:00

Uroczystości odpustowe w Leśnej Podlaskiej

więcej »
15

ŁUKÓW, 15.08

ŁOK włącza się w obchody Święta Wojska Polskiego

więcej »

ŁUKÓW, 15.08

Łuków: Święto Wojska Polskiego

więcej »

POWIAT BIALSKI, 15.08

Uroczystości odpustowe w Kodniu

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 15.08

Zbliża się Disco Mazovia w Mościbrodach

więcej »

POWIAT BIALSKI, 15.08

Uroczystości odpustowe w Leśnej Podlaskiej

więcej »

SIEMIATYCZE, 15.08

Turniej Siatkówki Plażowej w Ciechanowcu

więcej »

MIŃSK MAZ., 15.08

Jarmark folkowy w Wilkowyjach

więcej »

GARWOLIN, 15.08 10:00

Święto Wojska Polskiego w Garwolinie

więcej »

SIEMIATYCZE, 15.08 12:00

Parada motocykli Siemiatycze - Drohiczyn – Grodzisk

więcej »

LUBARTÓW, 15.08 20:00

Opera w plenerze, czyli Moniuszko w Kozłówce

więcej »
16

ŁUKÓW, 16.08

Francuska komedia „Alibi. com" w ramach „JETRO CINEMA SUMMER 2019”

więcej »
17

SIEMIATYCZE, 17.08 10:00

6. Turniej Plażowej Piłki Siatkowej w Mielniku

więcej »

LUBARTÓW, 17.08 16:00

Dni Kocka 2019

więcej »
18

MIŃSK MAZ., 18.08

Dożynki Gminno-Parafialne w Latowiczu

więcej »

RADZYŃ, 18.08

Charytatywny Maraton Zumby „Pokoloruj Świat”

więcej »

POWIAT BIALSKI, 18.08

Jarmark Sapieżyński w Kodniu - zapowiedź

więcej »

LUBARTÓW, 18.08

Kock: Uroczystości patriotyczne i dożynki gminno - parafialne

więcej »

SOKOŁÓW, 18.08

Festyn OSP w Sawicach

więcej »

GARWOLIN, 18.08

Garwolin: festyn rodzinny ze szczytnym celem

więcej »

GARWOLIN, 18.08

Górzno: tego jeszcze nie grali

więcej »

SOKOŁÓW, 18.08

Letni Koncert Disco w Sokołowie Podlaskim

więcej »

POWIAT BIALSKI, 18.08 11:00

I Bialskopodlaskie Święto Miodu

więcej »

RADZYŃ, 18.08 12:00

Dożynki Gminno-Parafialne w Ulanie-Majoracie

więcej »

RYKI, 18.08 13:00

Dziękczynienie za plony w gminie Kłoczew

więcej »

ŁUKÓW, 18.08 19:00

Artyści z Krakowa i organista z USA wystąpią w Łukowie

więcej »

WĘGRÓW, 18.08 19:00

Koncert „Wschodnia Nuta Po Naszemu”

więcej »
19 20

MIASTO SIEDLCE, 20.08

Kolejna odsłona cyklu Kino Sensoryczne już 20 sierpnia

więcej »

MIŃSK MAZ., 20.08

Warsztaty rodzinne - szycie filcowych kapci

więcej »
21 22

DROHICZYN, 22.08 20:00

Golgota Młodych 2019 „Rozłam”

więcej »
23 24

MIASTO SIEDLCE, 24.08 15:00

Wakacyjna Kraina Zabawy

więcej »
25

MIĘDZYRZEC, 25.08

Dożynki gminne w Jelnicy i Sawkach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 25.08

Bieg Jacka po raz dziesiąty!

więcej »

RADZYŃ, 25.08

Letnia Wyprzedaż Garażowa

więcej »

GARWOLIN, 25.08

Gminne dziękczynienie za plony w Podłężu

więcej »

WĘGRÓW, 25.08 12:00

VI Dożynkowy Festyn Parafialny w Grębkowie

więcej »

WĘGRÓW, 25.08 13:00

I Piknik Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Węgrowskiego

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 25.08 16:00

Każdy ma swoje Westerplatte…

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 25.08 18:00

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę /zapowiedź/

więcej »
26 27 28 29 30

RADZYŃ, 30.08

Ania Karwan, Katarzyna Groniec i Kuba Sienkiewicz wystąpią w Radzyniu

więcej »
31

RADZYŃ, 31.08

Ania Karwan, Katarzyna Groniec i Kuba Sienkiewicz wystąpią w Radzyniu

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 31.08

2. Plogging Siedlce

więcej »

Najnowsze Informacje

foto

Kup tanie ubezpieczenie OC – skorzystaj z kalkulatora...
2019-08-13 11:10:35 Kategoria:

Chcesz kupić ubezpieczenie OC w niskiej cenie? Teraz możesz samodzielnie wybrać dla siebie najlepszą ofertę. Wystarczy skorzystać z kalkulatorów ubezpieczenia on-line!

więcej »
foto

Breloki reklamowe – gadżet zawsze na czasie
2019-08-12 14:51:43 Kategoria:

Masz w planach kampanię promocyjną i zastanawiasz się, w jakie gadżety reklamowe zainwestować? Na rynku każdego roku pojawiają się nowe możliwości. Jeśli jednak...

więcej »
foto

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im....
2019-08-12 13:07:30 Kategoria:

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie jest jedyną z ośmiu publicznych zawodowych szkół medycznych w województwie lubelskim, w...

więcej »
foto

Szkło na ścianach – przykłady wykorzystania w biurze
2019-08-07 09:37:39 Kategoria:

Nowoczesne, eleganckie i niezawodne – szkło to materiał znany od wieków, który obecnie przeżywa prawdziwy renesans. Sprawdza się doskonale zwłaszcza w designerskich,...

więcej »
foto

Przegląd wózków transportowych w gastronomii
2019-08-06 12:50:38 Kategoria:

Wybór odpowiedniego wyposażenia w gastronomii nie jest najłatwiejszym zadaniem. Musisz wziąć pod uwagę wiele czynników, które na pierwszy rzut oka mogłyby być...

więcej »
foto

Bajkowa Wyspa - przedszkole i żłobek w Pruszynie-Pieńkach
2019-07-01 07:26:27 Kategoria:

W Pruszynie-Pieńkach powstaje Bajkowa Wyspa - najwspanialsze przedszkole i żłobek. Bajkowa wyspa to niepowtarzalne miejsce na żłobkowo przedszkolnej mapie Siedlec i...

więcej »