Droga Krzyżowa

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Rozważania Drogi Krzyżowej /Elżbieta Borkowska/
2019-04-15 15:15:00 Artykuł czytany 635 razy


Rozważania Drogi Krzyżowej nadesłane na VII edycję konkursu przez Elżbietę Borkowską ze Zbuczyna.


Rozważania Drogi Krzyżowej

Pragnę, aby te rozważania Drogi Krzyżowej stały się refleksją nad własnym życiem, postawą wobec Pana Boga i bliźniego. Życie nasze to ciągła wędrówka za Jezusem. Niech te rozważania staną się owocną pomocą w chrześcijańskim pielgrzymowaniu.

Stacja I


Jezus na śmierć skazany

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Jak często sama wydaję niesprawiedliwe wyroki o moich bliźnich? Jak często fałszuje opinię o drugim człowieku? Czy zawsze moje słowa, myśli, oceny są zgodne z prawdą?
Panie Jezu, spraw, niech pamięć o tym, że zostałeś niesłusznie oskarżony i skazany, powstrzymuje mnie przed osądem bliźniego. W szczególny sposób powierzam Ci wszystkich, których niesprawiedliwie osądziłem. Niech Twoja nieskończona miłość otoczy ich opieką, a moje serce uwrażliwi, bym pamiętała, że ty mieszkasz w każdym człowieku.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja II


Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Jak ja staram się nieść swój własny krzyż? Czy czynię to w cichości serca? Tak często użalam się nad własnym losem, narzekam że jest mi ciężko, że inni mają lepiej, że jest to niesprawiedliwe... A czy ja nie staję się sama krzyżem dla innych? Czy swoim postępowaniem nie powoduję, że inni cierpią?
Jezu, pragnę z pokorą i cichością serca przyjmować trudy życia codziennego, choroby, cierpienia, dolegliwości. Niech Twoja, Jezu, postawa przypomina mi, że przez krzyż przyjęty z miłością dojdę do zbawienia. Panie, proszę za wszystkich, dla których moja osoba była krzyżem i cierpieniem.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja III

Jezus upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Drogi Panie Jezu, Twój upadek przypomina mi o kruchości i słabości człowieka. Tu chcę zastanowić się, czy w moim życiu nie byłam przyczyną upadku innych. Może mój zły przykład, moja lekkomyślność, namawianie do grzechu stały się powodem do tego, że upadł mój bliźni.
Panie Jezu, spraw, aby ta stacja przypominała mi, że nie mogę być przyczyną grzechu drugiego człowieka. Pomóż mi, bym nie pozwoliła nigdy na upadki innych ludzi. Mój Zbawco, powierzam Ci tych, którzy przeze mnie upadali i grzeszyli.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja IV

Jezus spotyka Swoją Matkę

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Chryste, przy tej stacji ukazujesz Nam, czym jest miłość Matki do dzieci i dzieci do Matki. Tu myślę, ile Matek boleje z tego powodu, że ich dzieci spotkała krzywda. Ale jakże jest wielka liczba Matek, które cierpią z powodu krzywd wyrządzonych przez własne dzieci. Czy miłość i zrozumienie panuje w mojej rodzinie?
Jezu i Maryjo, od Was pragnę uczyć się prawdziwej miłości rodzinnej. Niech ta stacja Drogi Krzyżowej zawsze przypomina mi o należnym szacunku dla moich najbliższych. Zawierzam Wam wszystkich krewnych, przyjaciół, znajomych, którym nie okazałem należytej miłości.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja V

Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Myślę, w jaki sposób czynię dobro innym? Czy trzeba mnie do tego zmuszać? Czy dostrzegam w potrzebującym zwykłego śmiertelnika? Czy dostrzegam Ciebie - Mojego Zbawcę? Czy szukam okazji do czynienia dobra?
Panie Jezu, niech ta stacja przypomina mi o wielkiej potrzebie pomocy innym. Niech uczy mnie do pochylania się nad chorym, cierpiącym, głodnym... Panie Jezu, proszę za tych ludzi, względem których zaniedbałam uczynić dobro.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja VI

Św. Weronika ociera twarz Pana Jezusa

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Ile razy uważałam się za lepszą od innych? Ile razy uważałam się w duchu za pobożną? Kiedy widzę bliźniego w potrzebie potrafię tylko narzekać, że źli ludzie, że ciężkie czasy... a w rzeczywistości nic nie czynię żeby to się zmieniło. Często jestem tchórzem, boję się pokazać, jak rzeczywiście powinna wyglądać postawa człowieka wierzącego. Boję się stanąć w obronie wartości, wiary, chrześcijaństwa. Dlaczego tak jest?
Panie Jezu, niech ta stacja uczy mnie takiej odwagi, jaką miała św. Weronika. Odwagi, która nie ulęknie się opinii i zła otoczenia. Niech uczy mnie miłości, pochylania się nad potrzebującymi. Proszę Cię, Panie, za wszystkich, którzy nie doznali pomocy przez moje lenistwo czy tchórzostwo.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja VII

Pan Jezus upada po raz drugi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Panie Jezu, upadasz. Tłum cieszy się, że cierpisz. Wokół brak współczucia. Panie Jezu, czy ja czasami nie jestem podobna do otaczającego Ciebie tłumu? Czy nie staję wśród biernych obserwatorów? Czy nie cieszę się z upadku innych?
Rozważając te stacje pragnę przypomnieć sobie, czy nigdy nie cieszyłam się z ludzkiego nieszczęścia? A nawet ukrywałam swoją złośliwość, myśląc ,,To jest kara Boża, dobrze im tak".
Chryste, naucz mnie współczucia. Niech ta stacja przypomina mi, że w każdym człowieku, nawet w tak mocno upadającym, jest wiele dobra. Proszę Cię za tymi, którzy już wątpią i myślą, że ze swoich upadków nie mogą powstać. Za tymi, którzy trwają latami w nałogach i zniewoleniach. Daj im siły i chęci, by chcieli powstać, by uwierzyli, że mogą z Tobą Panie Jezu zacząć życie dobre, piękne i święte.
Któryś za nas cierpiał rany...


Stacja VIII

Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Panie Jezu, dziś słychać tyle narzekań, że młodzież, że dzieci nie takie, że wokół tyle zła, braku szacunku do starszych. Każdy z nas umie narzekać i często na tym koniec. Pierwszym wzorem i najważniejszym wychowawcą jesteśmy my. Jaki jest nasz przykład - ludzi dorosłych? Kto łamie Prawa Boże, a ustanawia prawa ludzkie? Prawo do wolnych związków, eutanazji, aborcji, pornografii. Często mówimy ,,Róbta co chceta".
Panie Jezu naucz nas tego, że samo narzekanie nie wystarcza. Naucz nas działania. Naucz nas prawdziwych wzorców bycia matką, ojcem, wychowawcą. Spraw Panie, aby dzieci miały w nas solidne oparcie moralne. Przy tej stacji proszę za całą naszą młodzież, za dzieci, rodziców, wychowawców. Stań się dla nas wszystkich najlepszym wzorem, nauczycielem i oparciem.
Któryś za nas cierpiał rany...


Stacja IX


Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Panie Jezu, ile razy upadałem, ile razy się podnosiłem i znów upadałem, tyle miałem różnych postanowień i obietnic. Widzę i wiem, że dopóki żyję, na powstanie nigdy nie jest za późno.
Panie Jezu, dodaj mi siły, która pomaga człowiekowi wstać. Daj mi nadzieję, która przywraca sens dźwigania się i kroczenia Twoją drogą. Chciałbym pomagać tym, którzy upadli, aby zrozumieli, że w życiu najważniejsza jest walka i modlitwa dająca siłę do podniesienia nawet najcięższego krzyża. Proszę za wszystkich, którzy utracili nadzieję powrotu do Ciebie. Daj łaskę, aby próbowali powstać i uwierzyli, że zawsze z nimi jesteś.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja X

Jezus z szat obnażony

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Ta stacja pokazuje, że czasem podłość człowieka nie ma granic. Potrafi ona drugiemu człowiekowi zabrać wszystko: majątek, pieniądze, zdrowie, dobre imię. Czy ja w swoim życiu nie ograbiałem innych z ich wartości, zasług? Czy nie pozbawiałem ich dobrego imienia?
Panie Jezu każdy człowiek ma swoją godność i każdemu należy się szacunek. Naucz mnie pokory wobec innych. Proszę Cię za wszystkich, których skrzywdziłem przez plotki, oszczerstwa, brak szacunku, przez zabieranie tego, co było dla nich najcenniejsze.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XI


Jezus do krzyża przybity

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Wielu ludzi mówi „Wyrzucimy Ciebie z naszych domów, szkół, zakładów pracy”, „Zamknij się w swoim kościele i siedź cicho”. Sami ustanawiamy sobie prawa i decydujemy co jest dobre, a co złe. Od czasu do czasu odwiedzimy Ciebie w kościele, ale tylko dla formalności, dla tradycji, dla oka.
Panie Jezu, nie dozwól, abym kiedykolwiek chciał wyrzucić Ciebie z mojego serca, nie pozwól bym wyrzekł się Twego prawa miłości. Spraw Boże, aby Twoja łaska skruszyła ich serca.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XII

Jezus umiera na krzyżu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Krzyż, na którym oddałeś swoje życie, stał się dla nas mądrością i znakiem zbawienia. To właśnie tu, pod krzyżem, uczyniłeś Swoją Matkę naszą Matką. To tu z Twego boku wypłynęła krew i woda, symbol niezliczonych łask. Niech ta stacja uczy nas miłości do rodzaju ludzkiego.
Panie Jezu, spraw, aby ci, którzy są jeszcze daleko od Ciebie, zrozumieli jak wielką miłością ich darzysz. Pragnę modlić się za tych, którzy odrzucają wartość Twojej zbawczej męki i śmierci, odrzucają znak Krzyża Świętego jako znak zbawienia wszystkich ludzi.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XIII

Jezus zdjęty z krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Twoje ciało zostało zdjęte z krzyża. W Swoje ramiona bierze je Matka. Maryjo, ogromnie cierpiałaś, ale z pokorą, do końca wypełniając obietnicę „Oto ja służebnica pańska..”.

Maryjo, Ty również jesteś moją Matką, a ból, którego doświadczyłaś pod krzyżem, spowodowany był również przeze mnie. Każdy grzech, który popełniam sprawia Ci cierpienie. Pomóż mi Matko, aby ta stacja Drogi Krzyżowej była przypomnieniem, że przez moje niewierności Twoją duszę znów przenika miecz boleści.
Pragnę modlić się za wszystkich grzeszników, także za siebie, abyśmy skruszeni błagali Boga o miłosierdzie i nie ranili więcej Twego Niepokalanego Serca.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XIV

Jezus złożony do grobu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...
Mogło się wydawać, że już wszystko skończone. Ciało już w grobie, a grób to rozpad ciała, ciemność i koniec. Ale nie dla Ciebie Panie. Grób stał się Twoją chwałą. Przeszedłeś przez śmierć i zmartwychwstałeś pełen Boskiej Chwały.
Panie Jezu przy tej stacji pragnę uczyć się wiary w moją nieśmiertelność. Ty powołałeś mnie do życia i pragniesz, abym jak Ty kiedyś zmartwychwstał. Proszę Cię, bym nigdy nie zboczył z Twojej drogi, którą wyznaczyłeś i pokazałeś, jak nią iść. Proszę też za bliskich moich zmarłych, za umierających w tej chwili i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące o łaskę zbawienia.
Któryś za nas cierpiał rany...


Droga Pana Jezusa z krzyżem to droga trudna, ale zwycięska. Niech łaska Pana Jezusa będzie nam pomocą, by do każdego cierpienia, doświadczenia, trudności podchodzić z wiarą, że ostatecznie zwycięży DOBRO!

Jezus krzyż dźwiga,
Jest wyśmiewany,
Drogi Mój Jezu
Dlaczego jesteś poniewierany?
Ty dźwigasz grzechy całego świata,
Moje, bliźniego i brata
Cierpisz okrutnie,
Jesteś biczowany
Jezu Mój kochany
Swym życiem
Chcę Ci za to podziękować
I w każdy piątek w poście
Twą Drogą Krzyżową wędrować.


Wszystkie teksty rozważań Drogi Krzyżowej można przeczytać TUTAJ
wykop

Komentarze

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.


Co, gdzie, kiedy

w lewoMaj 2019w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

MIASTO SIEDLCE, 01.05 10:00

Siedlce: kleryckie mistrzostwa

więcej »

DROHICZYN, 01.05 13:00

Majówka na trawie – Drohiczyn zaprasza

więcej »
2

MIASTO SIEDLCE, 02.05 10:00

Siedlce: kleryckie mistrzostwa

więcej »

WĘGRÓW, 02.05 16:00

I Bieg Flagi w Łochowie

więcej »
3

SIEMIATYCZE, 03.05

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Siemiatyczach

więcej »

DROHICZYN, 03.05

3 maja w Drohiczynie

więcej »

RADZYŃ, 03.05

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Radzyniu Podlaskim

więcej »

LUBARTÓW, 03.05

Święto Konstytucji 3 Maja w Kocku

więcej »

POWIAT BIALSKI, 03.05

3 Maja w Terespolu

więcej »

ŁUKÓW, 03.05

3-maj się, Konstytucjo

więcej »

SIEMIATYCZE, 03.05

111 lat Orkiestry Dętej w Ciechanowcu

więcej »

POWIAT BIALSKI, 03.05

3 maja w Janowie Podlaskim

więcej »

GARWOLIN, 03.05

Majowe święta w Pilawie

więcej »

RADZYŃ, 03.05

3 maja w Komarówce Podlaskiej

więcej »

ŁOSICE, 03.05

3 Maja w Łosicach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 03.05 10:00

Siedlce: 228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

więcej »

GARWOLIN, 03.05 10:00

3 Maja w Garwolinie

więcej »

DROHICZYN, 03.05 11:30

6. Rajd Konny i Rowerowy – majówka w Drohiczynie

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 03.05 11:30

Biała Podlaska: uroczystości majowe

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 03.05 11:30

Jubileusz wybudowania Świątyni w Mokobodach

więcej »

GARWOLIN, 03.05 12:00

Potrójne świętowanie w Żelechowie

więcej »

SOKOŁÓW, 03.05 12:30

Święto Konstytucji 3 Maja w Sokołowie Podlaskim

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 03.05 12:30

Seroczyn - Festyn Majowy po raz 28.

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 03.05 19:00

Siedlce: koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki

więcej »
4

SIEMIATYCZE, 04.05

Konkurs kulinarny – Korowaj Mielnicki

więcej »

WĘGRÓW, 04.05 10:00

Zjazd Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej

więcej »

POWIAT BIALSKI, 04.05 16:30

Piknik Majowy w Gminie Terespol

więcej »

SIEMIATYCZE, 04.05 17:00

Powiatowy Dzień Strażaka w powiecie siemiatyckim

więcej »
5

RADZYŃ, 05.05

Wkrótce II Forum Przedsiębiorczości w gminie Borki

więcej »

RADZYŃ, 05.05

I Radzyński Jarmark Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 2019”

więcej »

RADZYŃ, 05.05

I Radzyński Jarmark Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 2019”

więcej »

ŁUKÓW, 05.05

Wola Okrzejska: Dzień Konia w Sienkiewiczówce

więcej »

POWIAT BIALSKI, 05.05

Turniej Szachowy w Terespolu

więcej »

RADZYŃ, 05.05 13:00

III Festiwal Pieśni Maryjnej w Ulanie

więcej »
6 7

POWIAT BIALSKI, 07.05

Spotkanie ks. Marka Dziewieckiego z bialskimi przedsiębiorcami

więcej »
8

ŁUKÓW, 08.05

Powiatowy Dzień Bibliotekarza w Łukowie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.05

Spotkanie duszpasterzy młodzieży

więcej »

RADZYŃ, 08.05 10:00

Wkrótce V Forum Bibliotekarzy Powiatu Radzyńskiego

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.05 11:00

XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.05 11:00

Czym jest sztuka? Próba interpretacji obrazów

więcej »

MIŃSK MAZ., 08.05 18:30

Mińsk Mazowiecki: Biblioteka Podróży z Elizą Piotrowską

więcej »
9

MIASTO SIEDLCE, 09.05

Spotkania z Muzyką. Małe Filharmonie „Z jazzem przez świat”

więcej »

ŁUKÓW, 09.05 10:00

Łukowscy policjanci zapraszają na debatę

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 09.05 17:00

Czy Chiny podbiją świat? – spotkanie z prof. Bogdanem Góralczykiem

więcej »

SIEMIATYCZE, 09.05 18:30

KSM-owicze spotkają się w Sanktuarium Maryjnym w Ostrożanach

więcej »
10

MIASTO SIEDLCE, 10.05

Zbiórka krwi podczas Jarmarku Św. Stanisława

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 10.05

Wiśniew: Gala z okazji 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej

więcej »

ŁUKÓW, 10.05

Wieczór w łukowskim amfiteatrze

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 10.05

Biała Podlaska: Wernisaż wystawy „Moim obiektywem”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 10.05 10:00

XII Siedlecki Jarmark św. Stanisława

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 10.05 13:00

70-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie

więcej »

SIEMIATYCZE, 10.05 16:00

Piknik Muzyczny w Siemiatyczach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 10.05 16:30

Operacja Rzeka – teraz Siedlce!

więcej »

SIEMIATYCZE, 10.05 19:00

Genesis - teatr cieni w Siemiatyczach

więcej »

POWIAT BIALSKI, 10.05 21:00

Kodeń: Nocne Czuwanie Młodych

więcej »
11

DROHICZYN, 11.05

Spotkanie formacyjne organistów

więcej »

MIĘDZYRZEC, 11.05

Święto Strażaków w Rogoźnicy

więcej »

SIEMIATYCZE, 11.05

Korowaj Agrarny w Radziwiłłówce

więcej »

POWIAT BIALSKI, 11.05 09:30

Diecezjalny Dzień Akcji Katolickiej w Wisznicach

więcej »

WĘGRÓW, 11.05 10:00

Liw: Otwarcie Parku Kulturowo-Historycznego przy Zamku Książąt Mazowieckich

więcej »

POWIAT BIALSKI, 11.05 12:00

Połoski: Modlitwy o cud zdrowia dla chorych

więcej »

GARWOLIN, 11.05 16:00

Żelechów: Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 11.05 18:00

Biała Podlaska: Wernisaż wystawy malarskiej Krzysztofa Bojarczuka

więcej »
12

ŁUKÓW, 12.05

Złoty wiek w Kinie Łuków

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 12.05

10 URODZINY NOVEKINO SIEDLCE

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 12.05

Rajd Rowerowy w Siedlcach

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 12.05 10:00

Biała Podlaska: Miejskie Obchody Święta 34. Pułku Piechoty

więcej »

PARCZEW, 12.05 10:30

Diecezjalny Dzień Rodziny – „Małżeństwo bez lęku”

więcej »

SIEMIATYCZE, 12.05 15:00

Majówka na Skwerze Artystów

więcej »

ŁUKÓW, 12.05 15:00

Łuków: Wiosenny Piknik dla Mai Przegalińskiej

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 12.05 16:00

„Szewc Kopytko i Kaczor Kwak” już 12 maja na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 12.05 18:00

Biała Podlaska: XIII Koncerty Wielkanocne

więcej »
13

LUBARTÓW, 13.05

IX Plenerowy Przegląd Teatralny nad Jeziorem Firlej

więcej »

REGION, 13.05 11:00

Inauguracja budowy hospicjum w Makówce

więcej »
14

MIASTO SIEDLCE, 14.05 10:00

Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Srebrna Maska”

więcej »

WĘGRÓW, 14.05 11:00

15. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej

więcej »
15

RADZYŃ, 15.05

Startuje trzecia edycja radzyńskiego Budżetu Obywatelskiego

więcej »

RADZYŃ, 15.05

Dzień Otwarty w SOSW w Radzyniu Podlaskim

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 15.05 10:00

Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Srebrna Maska”

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 15.05 11:00

Festiwal Piosenki Religijnej w Stoku Lackim

więcej »

WĘGRÓW, 15.05 13:00

Obchody 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Grębkowie

więcej »
16

RADZYŃ, 16.05

Autorka kryminałów Olga Rudnicka przyjedzie do Radzynia

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 16.05 10:00

Jubileuszowa Wystawa Twórczości Uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 16.05 17:00

Spotkanie z Romanem Laszukiem

więcej »

ŁUKÓW, 16.05 17:00

Spotkanie założycielskie Łukowskiego Towarzystwa Strzeleckiego

więcej »
17

SIEMIATYCZE, 17.05 17:00

Pirografia Jacka Mierzejewskiego

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 17.05 18:00

Wieczór Uwielbienia w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 17.05 18:00

Siedlce: dekanalne spotkanie młodzieży

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 17.05 20:00

Klasyczny Piątek - Cykliczne Spotkanie Bialskich Klasyków Nocą

więcej »
18

ŁUKÓW, 18.05

Łuków: Noc Muzeów

więcej »

SIEMIATYCZE, 18.05

Noc Muzeów w Mielniku

więcej »

DROHICZYN, 18.05

Spływ kajakowy „Życie płynie – płyń dla życia”

więcej »

ŁUKÓW, 18.05

Łuków: Przegrani Zwycięzcy

więcej »

GARWOLIN, 18.05

Duża impreza w niewielkiej Trzciance

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 18.05

Siedlce: Noc Muzeów w Muzeum Regionalnym

więcej »

ŁUKÓW, 18.05

Zlot Foodtrucków na Placu Solidarności i Wolności w Łukowie

więcej »

WĘGRÓW, 18.05

Noc Muzeów w podziemiach parafii klasztornej w Węgrowie

więcej »

DROHICZYN, 18.05

Nocne zwiedzanie Drohiczyna

więcej »

SIEMIATYCZE, 18.05

Zarządzani w przyszłości – konferencja w Siemiatyczach

więcej »

SIEMIATYCZE, 18.05 09:00

Wielkie Uwielbienie w Brańsku

więcej »

GARWOLIN, 18.05 10:00

Trzcianka: duże wydarzenie nie tylko sportowe

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 18.05 11:30

„Nie sam na SM – ćwiczymy razem!” - warsztaty rehabilitacyjne dla osób z SM i ich bliskich

więcej »

SIEMIATYCZE, 18.05 16:00

Noc Muzeów w Ciechanowcu

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 18.05 17:00

Noc Muzeów w Białej Podlaskiej

więcej »

SIEMIATYCZE, 18.05 18:00

W Mielniku wystąpi Młodzieżowy Chór „RADUGA” z Moskwy

więcej »

LUBARTÓW, 18.05 18:00

Wernisaż wystawy rysunku Ireneusza Boguszewskiego w Galerii ORDY w Kocku

więcej »

POWIAT BIALSKI, 18.05 18:00

Noc Muzeów w Romanowie

więcej »

RADZYŃ, 18.05 19:00

Muzeum w Woli Osowińskiej zaprasza w Noc Muzeów

więcej »
19

GARWOLIN, 19.05

Sobolew: 100 - lecie Parafii Świętej Rodziny i świętych Apostołów Piotra i Pawła

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 19.05

XI Bialskopodlaskie Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego

więcej »

SOKOŁÓW, 19.05

Park’n’Roll & Motoserce

więcej »

DROHICZYN, 19.05

Spływ kajakowy „Życie płynie – płyń dla życia”

więcej »

ŁUKÓW, 19.05

Bóg nadzieja w nas

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.05

Siedlce: Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 19.05

Rodzinna Majówka z Folklorem w Chlewiskach

więcej »

POWIAT BIALSKI, 19.05

Festiwal Pieśni Maryjnej w Leśnej Podlaskiej

więcej »

ŁUKÓW, 19.05

Łuków: podejmij „wyzwanie wilka”

więcej »

RADZYŃ, 19.05

Wieczór poetycko - muzyczny w radzyńskim Sanktuarium

więcej »

ŁUKÓW, 19.05

Zlot Foodtrucków na Placu Solidarności i Wolności w Łukowie

więcej »

MIĘDZYRZEC, 19.05

Turniej tańca towarzyskiego

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 19.05 11:00

Wystawa i Pokaz Maszyn Rolniczych MASTER /zapowiedź/

więcej »

ŁUKÓW, 19.05 12:00

Będzie Bieg Kolarski, będą utrudnienia w ruchu

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.05 12:30

Marcin Wyrostek i zespół Corazon wystąpią w Siedlcach

więcej »

PARCZEW, 19.05 14:00

Milanów: „Charytatywny Maraton Dobra”

więcej »

ŁOSICE, 19.05 14:00

Majówka w Rudniku

więcej »

ŁUKÓW, 19.05 15:00

Wyścigi wózków w Łukowie

więcej »

GARWOLIN, 19.05 15:00

Festiwal Kultury i Tradycji Garwolina

więcej »

SIEMIATYCZE, 19.05 16:00

6. Otwarte Mistrzostwa Siemiatycz w Wyciskaniu Odważnika

więcej »

ŁUKÓW, 19.05 16:00

ŁOK: „Niedziela z teatrem”

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 19.05 18:00

Poznańskie Słowiki wystąpią w Białej Podlaskiej

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.05 18:00

Marcin Wyrostek i zespół Corazon wystąpią w Siedlcach

więcej »
20

ŁUKÓW, 20.05

Sesja Rady Miasta w Łukowie

więcej »

RADZYŃ, 20.05

Wkrótce III Radzyńskie Dni Fotografii

więcej »

SIEMIATYCZE, 20.05 15:00

Pięciu wspaniałych – Szkoła Muzyczna zaprasza na koncert

więcej »
21

MIASTO SIEDLCE, 21.05

Spektakl Alternatywnego Teatru Tańca LUZ „Dzieci Powstania ‘44”

więcej »

SOKOŁÓW, 21.05

Spotkanie autorskie i promocja ksiązki Agnieszki Dydycz

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 21.05 17:30

Szymon Hołownia w Siedlcach

więcej »

ŁUKÓW, 21.05 18:00

ŁOK: wystawa Jerzego Majka

więcej »
22

RADZYŃ, 22.05

Gmina Radzyń przyjmie Samorządową Kartę Praw Rodzin?

więcej »

SIEMIATYCZE, 22.05

Siemiatycze: IX Podlaska Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

więcej »

SIEMIATYCZE, 22.05

Bajanka i Kicia Kocia – spotkanie dla dzieci w miejskiej bibliotece

więcej »

RADZYŃ, 22.05 17:00

Parafia Borki: Uroczystości ku czci św. Rity

więcej »
23

ŁUKÓW, 23.05

Sztafeta Niepodległości Łuków – Sokołów Podlaski

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 23.05

Spotkanie autorskie z Darią Galant

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 23.05 10:00

Żyrafka - IV Siedlecki Konkurs Matematyczny dla Przedszkoli

więcej »

LUBARTÓW, 23.05 19:00

Koncert dla naszych mam

więcej »

MIŃSK MAZ., 23.05 19:00

Koncert Daniela Gałązki z Zespołem

więcej »
24

ŁUKÓW, 24.05

Dni Łukowa na sportowo

więcej »

MIĘDZYRZEC, 24.05

III Międzyrzeckie Warsztaty Uwielbienia

więcej »

ŁUKÓW, 24.05

Dni Łukowa 2019. Szczegółowy program

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 24.05

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Stoku Lackim

więcej »

SIEMIATYCZE, 24.05 10:00

Przegląd Twórczości Patriotycznej i Regionalnej Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych

więcej »

SIEMIATYCZE, 24.05 10:00

Przegląd Twórczości Patriotycznej i Regionalnej Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 24.05 11:00

Biała Podlaska: Pierwszy etap budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem

więcej »

RADZYŃ, 24.05 11:00

Wohyń: Wkrótce spotkanie z autorem książek dla dzieci Wiesławem Drabikiem

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 24.05 18:00

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie

więcej »
25

POWIAT SIEDLECKI, 25.05

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Stoku Lackim

więcej »

ŁUKÓW, 25.05

Dni Łukowa 2019. Szczegółowy program

więcej »

MIĘDZYRZEC, 25.05

Poeta międzyrzecki Ryszard Kornacki obchodzi 60 - lecie pracy literackiej

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 25.05

Promocja książki Renaty Chojeckiej oraz koncert Zespołu Pieśni i Tańca PW

więcej »

MIĘDZYRZEC, 25.05

III Międzyrzeckie Warsztaty Uwielbienia

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 25.05 12:00

Msza św. o beatyfikację Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego

więcej »

LUBARTÓW, 25.05 14:30

XII Kapucyński Piknik Motocyklowy w Lubartowie

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 25.05 21:00

Nocna Pielgrzymka do Mokobód

więcej »
26

ŁUKÓW, 26.05

Łuków: oddaj krew – uratuj życie

więcej »

MIĘDZYRZEC, 26.05

Międzyrzec Podlaski: Koncert Maryjny w kościele św. Mikołaja

więcej »

ŁUKÓW, 26.05

Dni Łukowa 2019. Szczegółowy program

więcej »

MIĘDZYRZEC, 26.05

III Międzyrzeckie Warsztaty Uwielbienia

więcej »

POWIAT BIALSKI, 26.05

III Motocyklowa Pielgrzymka Kobiet do Pratulina

więcej »

RADZYŃ, 26.05

Wkrótce VI Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych w Bedlnie

więcej »

POWIAT BIALSKI, 26.05

Biskup siedlecki Kazimierz Gurda zaprasza na IV Diecezjalną Pielgrzymkę Kobiet do Pratulina

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 26.05

Festyn w Borkach Siedleckich

więcej »

WĘGRÓW, 26.05 12:00

Parafialny Dzień Dziecka w Grębkowie

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 26.05 15:00

Piknik Rodzinny w Borkach Siedleckich

więcej »

RADZYŃ, 26.05 15:30

Robert Makłowicz przyjedzie do Radzynia

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 26.05 18:00

Siedlce: Złoty Jubileusz Kapłaństwa

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 26.05 19:00

Koncert Krystyny Giżowskiej na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce

więcej »
27 28

POWIAT BIALSKI, 28.05 10:00

IV Diecezjalny Zjazd Szkolnych Kół Caritas

więcej »

WĘGRÓW, 28.05 16:00

Konferencja „Prawa konsumenta w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 28.05 19:00

Koncert zespołu Niekompletni „Graj nam świecie”

więcej »
29

SOKOŁÓW, 29.05

Dzień Działacza Kultury i Drukarza z Wacławem Kruszewskim

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 29.05 18:00

Ilona Gołębiewska w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 29.05 19:00

Gdzie jesteś… Ewo?

więcej »
30

MIASTO SIEDLCE, 30.05

Trwają zapisy do Karo Chess 2019 – otwartego turnieju szachowego

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 30.05 18:00

Fotografie codzienności

więcej »
31

Najnowsze Informacje

foto

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument...
2019-05-23 16:44:12 Kategoria:

Lato zbliża się wielkimi krokami. Część z nas tegoroczny urlop spędzi poza granicami naszego kraju. Planując taki wyjazd warto jednak pamiętać, że zagraniczna...

więcej »
foto

Zwiedzanie Lublina wynajętym samochodem - poznaj nasze...
2019-05-22 13:03:35 Kategoria:

Lublin jest coraz popularniejszą destynacją wśród podróżujących po całym kraju. Stolica Lubelszczyzny ma swój wyjątkowy klimat, który kusi zarówno do dłuższych...

więcej »
foto

Międzynarodowy Dzień Mycia Samochodów
2019-05-19 00:01:00 Kategoria:

W związku z Międzynarodowym Dniem Mycia Samochodów warto przyjrzeć się swojemu pojazdowi i poświęcić mu trochę czasu. Czyste auto ma znaczący wpływ na bezpieczną...

więcej »