Albina Lubian

24 energooszczędne oprawy sportowe LED na sześciu słupach oświetlać będą boisko miejskie w Pilawie. To w dużej mierze wpłynie na poprawę warunków treningowych ale też efekt wizualny obiektu i przede wszystkim na oszczędność energii, która od stycznia tego roku wzrosła o 50%.

Wieslaw Gaska

Radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy na przyszły rok, który po stronie dochodów kształtuje się na poziomie ponad 26,6 mln zł, wydatki zaś planowane są na poziomie niewiele ponad 25 mln zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 1,3 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

paczki swiateczne

Najbardziej potrzebujące osoby starsze i samotne z gminy Leśna Podlaska otrzymują paczki żywnościowe i potrawy wigilijne na święta Bożego Narodzenia.

smieci

Rada Miasta Międzyrzec Podlaski podjęła uchwałę w sprawie wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych. Obecnie za odpady segregowane międzyrzeczanie płacą 17 zł. od osoby. Nowa stawka wynosić będzie 19 zł od osoby miesięcznie – mówi Zbigniew Kot Burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego.

Miroslaw Walicki

Rada Powiatu Garwolińskiego jednogłośnie przyjęła budżet na 2021 rok, który po stronie dochodów i wydatków jest na poziomie 141mln zł. Ponad 85 mln zł pochłonie oświata, a na inwestycje przeznaczono prawie 13 mln zł. Planowane zadłużenie na koniec roku wyniesie ponad 37 mln zł.

Stanislaw Kostyra

Gmina Trojanów otrzymała z rezerwy budżetu państwa prawie milion złotych na dokończenie budowy przedszkola ze żłobkiem. Kilka dni wcześniej z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskano trzy miliony dwieście tysięcy złotych na to zadanie. Nie są to jedyne środki zewnętrzne, które zasiliły tegoroczny budżet inwestycyjny gminy Trojanów.

Mateusz Pasiak

Andrzej Wasilewski

Pawel Sych

Paweł Sych, prezes ŁKS Orlęta Łuków zwrócił się z apelem do mieszkańców o poparcie inicjatywy budowy pełnowymiarowego, zadaszonego boiska. Pod pismem w tej sprawie podpisało się ponad 1600 osób. Prezes Sych liczy na to, że te podpisy przekonają radnych aby ten pomysł poparli.