ks. Eugeniusz Rola

Ponad 80 kapłanów, siostry zakonne, rodzina, władze samorządowe gminy Górzno i licznie zgromadzeni parafianie pożegnali śp. księdza prałata Eugeniusza Gaładyka, który pod długiej chorobie odszedl do domu Pana.

homilia

Ponad 80 kapłanów, siostry zakonne, rodzina, władze samorządowe gminy Górzno i licznie zgromadzeni parafianie pożegnali śp. księdza prałata Eugeniusza Gaładyka, który pod długiej chorobie odszedl do domu Pana.

Beata Borkowska

Ponad 80 kapłanów, siostry zakonne, rodzina, władze samorządowe gminy Górzno i licznie zgromadzeni parafianie pożegnali śp. księdza prałata Eugeniusza Gaładyka, który pod długiej chorobie odszedl do domu Pana.

Anna Chmielak

Ponad 80 kapłanów, siostry zakonne, rodzina, władze samorządowe gminy Górzno i licznie zgromadzeni parafianie pożegnali śp. księdza prałata Eugeniusza Gaładyka, który pod długiej chorobie odszedl do domu Pana.

stypendia

28 lipca, 82 uczniów z gminy Kąkolewnica otrzymało stypendia naukowe za najwyższą średnią ocen i uznaniowe za osiągnięcia sportowe i artystyczne. Stypendia wręczyła Wójt Gminy Kąkolewnica Anna Mróz.

Albina Lubian

Z pomocą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na miejscu nieczynnego składowiska odpadów w Pilawie powstała ścieżka edukacyjno- ekologiczna, która stanie się atrakcją i szkołą ekologicznej wiedzy. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło 27 lipca br.

Zofia Dabrowska

3 – miesięczna Antosia Dąbrowska potrzebuje pomocy. Zdiagnozowano u niej rdzeniowy zanik mięśni, SMA - 1. Jedyną szansą na uratowanie jego życia jest terapia genowa.

ABSOLUTORIUM

Czternastu wybrańców lokalnej społeczności Garwolina jednomyślnie udzieliło burmistrz miasta Marzenie Świeczak absolutorium, wcześniej zaś przegłosowali uchwałę o wotum zaufania. Oznacza to, że burmistrz sprawnie gospodaruje majątkiem miasta, a świadczy o tym chociażby to, że w 2019 roku pozyskano ponad 5 mln zł środków zewnętrznych, a inwestycje wykonano w 210% w stosunku do planu.

Wieslaw Gaska

W ciągu ostatnich kilku lat gmina zrealizowała wiele inwestycji infrastrukturalnych, których większość miała na celu ochronę środowiska. To między innymi budowa sieci kanalizacji sanitarnej, gospodarka odpadami, rozbudowa oczyszczalni ścieków, rekultywacja wysypiska, walka z zanieczyszczeniem powietrza czy ustanawianie pomników przyrody.