Mateusz Grabda

RAFAL SOBILO

WYCISKANIE SZTANGI

Czy sport może być antidotum na nudę lub niebezpieczne używki? Okazuje się, że tak. W Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II po raz siódmy odbyły się mistrzostwa w wyciskaniu sztangi leżąc.

Jerzy Jaron

W przyszłorocznym budżecie gminy zaplanowano m.in. dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej, zakończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz termomodernizację obiektu użyteczności publicznej. To duże wydatki jak na możliwości budżetu gminy, dlatego samorząd zamierza skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki w WFOŚiGW. Niewiele wzrosną też lokalne podatki. Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z wójtem gminy Jerzym Jaroniem.

Iwona Kurowska

30 grudnia garwolińska kolegiata rozbrzmiewać będzie kolędami w wykonaniu rodzinnego zespołu Pospieszalskich. To znana marka na polskiej scenie muzycznej. Dwa pokolenia muzyków, tworzą orkiestrę złożoną z 15 wykonawców o tym samym nazwisku. Koncert wpisuje się w obchody Roku Unii Lubelskiej.

Marcin Zboina

Bezrobocie w powiecie garwolińskim generalnie spada, chociaż stopa bezrobocia jest wyższa od krajowej o 3 punkty procentowe. Pomimo tego jest problem ze znalezieniem kandydatów do pracy, głównie w przemyśle spożywczym, choć w innych branżach też nie jest z tym najlepiej. Chcąc pozyskać siłę roboczą, pracodawcy wspomagają się cudzoziemcami.

MIESZKANIA

12 grudnia w Międzyrzecu Podlaskim zostały oficjalne otwarte mieszkania wspomagane, wspierane dla osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnych.

Kwadrans z Ministrem Rolnictwa z 13 grudnia 2019 r

Nowe regulacje Na posiedzeniu we wtorek 10 grudnia Rada Ministrów przyjęła trzy projekty ustaw przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa: projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw.

uczennice

„Muzyczna Lekcja Patriotyzmu” - tak zatytułowano koncert, który w listopadzie odbył się w parafii św. Jana Chrzciciela w Czerwonce. Do gminy Sokołów Podlaski zawitali wówczas artyści i muzycy Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Polskiej Opery Królewskiej, Teatru Muzycznego w Łodzi, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego i scen warszawskich.