pawlowianki

Na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim w piątek 31 maja odbył się koncert stypendialny Oliwii Spychel. To utalentowana 14-latka z Leśnej Podlaskiej, kształcąca się pod okiem Zdzisława Marczuka – znakomitego, wielokrotnie nagradzanego artysty ludowego z Zakalinek k. Konstantynowa. Wystąpiły m. in.: "Pawłowianki” z Nowego Pawłowa z kierowniczką Danutą Gryglas, z kapelą w składzie Jarosław Nitychoruk i Piotr Kulicki. Ten ostatni jest instruktorem janowskiego GOK-u.

oliwia

Na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim w piątek 31 maja odbył się koncert stypendialny Oliwii Spychel. To utalentowana 14-latka z Leśnej Podlaskiej, kształcąca się pod okiem Zdzisława Marczuka – znakomitego, wielokrotnie nagradzanego artysty ludowego z Zakalinek k. Konstantynowa.

kornica

Na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim w piątek 31 maja odbył się koncert stypendialny Oliwii Spychel. To utalentowana 14-latka z Leśnej Podlaskiej, kształcąca się pod okiem Zdzisława Marczuka – znakomitego, wielokrotnie nagradzanego artysty ludowego z Zakalinek k. Konstantynowa. "Korniczanie” ze Starej Kornicy z kierowniczką Anna Szpurą, z akompaniamentem Karola Juszyńskiego

kapela

Na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim w piątek 31 maja odbył się koncert stypendialny Oliwii Spychel. To utalentowana 14-latka z Leśnej Podlaskiej, kształcąca się pod okiem Zdzisława Marczuka – znakomitego, wielokrotnie nagradzanego artysty ludowego z Zakalinek k. Konstantynowa.

INWESTYCJE

Uroczysta sesja Rady Gminy Zalesie połączona była z Dniem Samorządowca i 30. rocznicą częściowo wolnych wyborów ’89 roku. Tradycyjnie w Gminie Zalesie pod koniec maja odbywa się sesja absolutoryjna, jednak to spotkanie samorządowców miało trzy części. Spotkanie w pierwszej części dotyczyło rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Decyzją Rady Gminy Zalesie, absolutorium zostało udzielone. – Jest to absolutorium dla wszystkich pracowników gminy, sołtysów, radnych, a ja jestem tylko jedną z tych osób. Można mieć, pomysły, ciekawe inicjatywy, ale sukces osiąga zespół. Dlatego jest to absolutorium dla całego zespołu – powiedział Wójt Jan Sikora. Jednak, aby uzyskać absolutorium trzeba podjąć wysiłek realizacji inwestycji, które poprawią życie mieszkańców. O inwestycjach opowiedział Wójt Jan Sikora:

ABSOLUTORIUM

Wójt Gminy Wodynie Wojciech Klepacki uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok oraz wotum zaufania. Sesja, na której 15 radnych przegłosowało stosowne uchwały odbyła się w piątek, 31 maja. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Komisja Rewizyjna Rady Gminy również jednogłośnie zagłosowała za wnioskiem o udzielenie absolutorium.

audycja rolnicza

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wspólnie z prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych zaapelowali do rolników o masowy udział w wyborach do samorządu rolniczego. Odbędą się one 28 lipca.

Albina Lubian

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w celu powiększenia garażu OSP w Gocławiu i budowa Świetlicy Wiejskiej w Łucznicy - do dwie realizowane obecnie w gminie Pilawa duże inwestycje, których termin zakończenia przewidziany jest jeszcze w tym roku

Grzegorz Goral

Wójt gminy Kotuń w rozmowie z Radiem Podlasie wyraził rozczarowanie decyzją radnych, którzy odrzucili dofinansowanie do remontu budynków po samorządowych szkołach, w których obecnie mieści się między innymi niepubliczne przedszkole.