Wieslaw Mazurek

Trwa budowa nowej szkoły w Branicy Radzyńskiej. -Prace postępują planowo- informuje wójt gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek. Jesienią uczniowie mają przenieść się ze świetlicy, która służy jako tymczasowa placówka, do nowego obiektu. Prace wykonuje lokalna firma ze Stasinowa. Ich całkowity koszt to 3,5 mln złotych. Urząd Gminy Radzyń Podlaski pozyskał na ten cel ponad 2 miliony wsparcia ministerialnego.

burmistrz Rebek

Trwa ocena projektu rewitalizacji Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim. Urząd Miasta stara się o 22 miliony złotych dofinansowania. W trakcie oceny formalnej pojawiła się konieczność wprowadzenia poprawek.

Anna Mroz

25 maja radni Gminy Kąkolewnica większością głosów przyjęli uchwałę o likwidacji 8-klasowej Szkoły Podstawowej w Olszewnicy. Szkoła zostanie zlikwidowana z dniem 31 sierpnia br. Natomiast od nowego roku szkolnego w Olszewnicy będzie filia Szkoły Podstawowej w Polskowoli dla klas I-III oraz oddziału przedszkolnego.

Waldemar Sabak

Trwa kolejny etap budowy sieci kanalizacyjnej w kolonii Górzno, a jej zakończenie planowane na jesieni, zostanie znacznie skrócone. Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na modernizację dwóch dróg gminnych oraz prowadzone są rozmowy z powiatem o naprawę odcinka drogi powiatowej Górzno- Garwolin.

KORNICA

Aby usprawnić pracę sołtysom, Urząd Gminy Stara Kornica zdecydował się unowocześnić kasy sołtysów. Gmina przystąpiła do programu realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa i pozyskała nieodpłatnie 19 terminali dla sołtysów do bezgotówkowych transakcji. Dzięki temu mieszkańcy mogą uiścić podatek rolny czy opłaty za śmieci u sołtysa za pomocą karty płatniczej. Na terenie gminy Stara Kornica jest 18 sołectw. Na razie z terminali korzysta tylko połowa sołtysów – powiedział Radiu Podlasie Kazimierz Hawryluk Wójt Gminy Stara Kornica.

SZKOLA MUZYCZNA

W związku z pandemią koronawirusa w szkołach artystycznych nauczanie odbywa się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Zajęcia kończyły się egzaminem. W tym roku ze względu na zaistniałą sytuację w Szkołach Muzycznych I stopnia egzaminy promocyjne i końcowe zostały odwołane. Ocenę klasyfikacyjną z każdego przedmiotu ustali nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Z dyrektorem Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzecu rozmawiał Sławomir Karczewski

Marzena Swiecak

Trzydziestu seniorów z Garwolina otrzyma specjalne opaski, dzięki którym w razie zagrożenia życia, zdrowia czy bezpieczeństwa, szybko skontaktują się z centrum operacyjno- alarmowym. Miasto przystąpiło do pilotażowego programu wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki. Realizacja pilotażowego programu ma potrwać dwa lata.

porozumienie

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie podpisały porozumienie z gminą Drelów o wzajemnej współpracy. Działania te zostały podjęte w celu zapobiegania negatywnym skutkom suszy. Woda ponownie popłynęła na tereny rolnicze gminy.

Wieslaw Gaska

Gmina Borowie jako jeden z ośmiu samorządów powiatu garwolińskiego otrzymała niemal siedemset tysięcy złotych dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na poprawę infrastruktury drogowej. Prace zostaną wykonane do końca sierpnia, a nieco wcześniej pierwsze pojazdy przejadą nową drogą wybudowaną w miejscowości Dudka.