Adrian Pogorzelski

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem kontynuuje wakacyjne spotkania w dworku. Przygotowano tu wiele interesujących warsztatów i wykładów dla dzieci, młodzieży oraz dla starszych. W planach są też rajdy rowerowe, wodowanie pontonu i inne propozycje spędzenia czasu w urokliwym miejscu. O szczegółach opowiada Adrian Pogorzelski z mietneńskiego PCKiP.

patriotyzm

Rusza realizacja projektu „Patriotyzm na co dzień - Łuków 2020”. Pierwszym z zaplanowanych działań będzie powstanie patriotycznego muralu. Ma się on pojawić na letniej pływalni „Delfin”. O tym co i kiedy będzie się działo opowiadają Arkadiusz Pogonowski i Tomasz Goławski

autyzm

W powiecie radzyńskim ma powstać ośrodek dziennej opieki dla osób z autyzmem i w spektrum autyzmu, które zakończyły już edukację. Trwają zaawansowane prace projektowe we współpracy z Urzędem Gminy Borki, bo to an terenie tego samorządu, we Wrzosowie, ma być zlokalizowana placówka. To pomysł radnej powiatowej Marii Szajdy-Cupryn, która bierze udział w tworzeniu nowej instytucji.

Sebastian Kieliszek

Gmina Maciejowice przystąpiła do opracowania „Strategii Rzwoju Gminy Maciejowice na lata 2021-2030”. Jest to podstawowy dokument, dzięki któremu gmina jest w stanie zaplanować długofalowe działania i jednocześnie zhierarchizować potrzeby. Dokument ten określa priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

Mariusz Osiak

W Urzędzie Gminy Łuków odbyło się spotkanie z sołtysami z 36 sołectw. Rozmawiano m.in. o podziale środków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok. Już wiadomo, że do wydania będzie ponad 1 milion 115 tysięcy złotych.

Lukasz Bogusz

W ostatnim czasie samorząd Żelechowa podpisał umowy z różnymi instytucjami centralnymi i samorządowymi na dofinansowanie zadań, na kwotę ponad milion złotych. Wśród nich są inwestycje w ochronę środowiska, infrastrukturę drogową, sport, oświatę, straże i inne. To duży zastrzyk finansowy dla gminy.

burmistrz Piotr Pludowski

Po blisko dwóch latach od momentu kiedy powstał bulwar nad Krzną, można już na niego wejść lub wjechać wprost z chodnika przy ulicy Warszawskiej. Uzgadnianie budowy połączenia bulwaru z chodnikiem trwało rok. Prace – trzy dni.

Magdalena Kisieinska

Wieslaw Gaska

Gmina Borowie może być doskonałym przykładem dbałości o zabytki. Z każdym rokiem blasku nabiera dziewiętnastowieczny, były kościół z dzwonnicą, ołtarz i obrazy, a niedługo zabrzmią organy z 1880 r, które znajdują się w tym obiekcie. Troską samorządu objęte są też inne miejsca upamiętniające wydarzenia, zabytkowe pomniki nagrobne czy figury zlokalizowane na cmentarzu.