Albina Lubian

Podczas zebrań sołeckich organizowanych w miesiącu wrześniu w gminie Pilawa, dyskutowano o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na poprawę życia mieszkańców. Poruszany był też problem niemal dwukrotnego wzrostu odpadów komunalnych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z burmistrz miasta i gminy Pilawa Albiną Łubian

PROTEST

Przez blisko dwie godziny wstrzymany był ruch w centrum Łukowa. W środę 7 października na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Piłsudskiego i Wyszyńskiego pojawiło się blisko 50 ciągników. Rolnicy, którzy nimi przyjechali, protestowali przeciwko tzw. „piątce Kaczyńskiego”.

protest

7 października rolnicy z powiatu bialskiego włączyli się do ogólnopolskiego protestu przeciwko nowelizacji Ustawy o Ochronie Zwierząt. Protest rozpoczął się w Maniach.

PROTEST

7 października o godz. 10.30 blisko 100 ciągników wyjedzie z Trzebuczy w powiecie węgrowskim w stronę Siedlec. Celem podróży jest pierwsze rondo w Iganiach Nowych, gdzie protestujący zawrócą do swoich miejscowości. To znak sprzeciwu wobec tzw. piątki dla zwierząt.

DOTACJE

Ponad 12,7 mln zł bezzwrotnej dotacji otrzymał powiat garwoliński i samorządy gminne w ramach tarczy antykryzysowej. Środki przekazane przez rząd wykorzystane zostaną na inwestycje ważne dla mieszkańców, jak remonty placówek oświatowych, świetlic, strażnic, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę i modernizację dróg, a także inne niezbędne lokalnie działania.

Pawel Krasuski

Na osiedlu Klimeckiego w Łukowie trwa budowa Otwartej Strefy Aktywności. To co będzie wyróżniało to miejsce od innych, to rodzaj nawierzchni. Strefa ma być gotowa do 23 listopada.

ks. Stanislaw Chodzko

Po długiej chorobie, w wieku 67 do domu Pana odszedł ksiądz kanonik Bogdan Kozioł - od trzynastu lat proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Leopoldowie. Był bardzo zaangażowany w działalność misyjną Kościoła, pogodny, cierpliwy.

Spotkanie z piesnia Maryjna

4 października w kaplicy w Przychodach koło Międzyrzeca Podlaskiego odbyło się spotkanie z poezją i pieśnią Maryjną.

WRZOS

Odznaką honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczony został Zespół Śpiewaczy Wrzos z Kąkolewnicy, a także kierownik zespołu Józefa Iwanowska i kierownik muzyczny Sławomir Woch. Uroczyste wręczenie odznak odbyło się w sobotę, 3 października podczas jubileuszowego koncertu zespołu.