PRZEPRAWA MOSTOWA

Przeprawa mostowa na Wiśle, która połączy powiaty garwoliński z kozienickim, wkracza w kolejny etap. 31 sierpnia ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji budowy mostu, którego koszt wstępnie oszacowano na 650 mln zł. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie miał ponad trzy lata na projektowanie, które powinno zakończyć się uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji.

DOZYNKI

Ze względu na pandemię koronawirusa rolnicy z gminy Międzyrzec nie uczestniczyli w hucznej imprezie, a spotkali się tylko na Eucharystii, Mszę św. w intencji rolnictwa i rolników z Ziemi Międzyrzeckiej w kościele parafialnym w Maniach odprawił ks. Andrzej Szymoniuk proboszcz parafii. W homilii kapłan podkreślił trudną pracę rolników i ich wielką wiarę w Boga.

HOMILIA 29 sierpnia

1,5 tysiąca pielgrzymów przybyło 29 sierpnia do Sanktuarium Maryjnego w Leśnej Podlaskiej aby uczestniczyć w Diecezjalnej Pielgrzymce Kół Żywego Różańca. Głównym punktem pielgrzymki była Eucharystia. Mszy św. przewodniczył ks. Grzegorz Koc. Moderator Rejonowy Kół Żywego Różańca Homilię wygłosił ks. dr Robert Ogrodnik

Swiadectwo_Iwona Czarczynska

Po odmówieniu części radosnej Różańca św. świadectwem o kardynale Stefanie Wyszyńskim podzieliła się Iwona Czarczyńska z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.

ks dr Robert Ogrodnik

1,5 tysiąca pielgrzymów przybyło do Sanktuarium Maryjnego w Leśnej Podlaskiej. Tegoroczna pielgrzymka przebiega pod hasłem słów kardynała Stefana Wyszyńskiego „ Wszystko postawiłem na Maryję”. Pielgrzymka rozpoczęła się od zawiązana wspólnoty . Postać ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego przybliżył ks. dr Robert Ogrodnik, historyk, pracownik IPN oraz PAN.

Dotacja

Międzyrzec Podlaski: Dotacja na remont sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i rewitalizację Pałacu Potockich. Remont sali widowiskowej rozpocznie się w przyszłym roku i zakończy w 2022. Miasto na ten cel pozyskało 1 milion 550 tys. złotych dotacji. Sala widowiskowa zostanie kompleksowo przebudowana, m.in. zostaną wymienione fotele i oświetlenie sceniczne. W holu pojawi się winda. Z burmistrzem Miasta Międzyrzec Podlaski Zbigniewem Kotem rozmawiał Sławomir Karczewski

absolutorium

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Absolutorium udzielane jest za wykonanie budżetu gminy za ubiegły rok.

Waldemar Sabak

W gminie Górzno, jak informuje wójt Waldemar Sabak, duża wagę przywiązuje się do dbałości o placówki oświatowe i edukację, żeby wszystko było zapięte na przysłowiowy ostatni guzik przed 1 września. I tak też będzie w tym roku, a dodatkowym wyróżnikiem gminy będzie mazowiecka inauguracja roku szkolnego właśnie w gminie Górzno.

Marcin Kolodziejczyk

Podobnie jest z placówkami oświatowymi w gminie Garwolin, które są gotowe na przyjęcie uczniów. W szkołach i przedszkolach zachowane będą reżimy sanitarne zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami. Wójt Marcin Kołodziejczyk jest przekonany, że wszystko będzie zgodnie z planem.