Tomasz Sych

Rada Powiatu Łukowskiego po raz pierwszy debatowała nad raportem o stanie powiatu. Dyskusja trwała trzy godziny. Wicestarosta Janusz Kozioł ocenił stan powiatu na 4+, a radny Tomasz Sych na 3+. Obaj natomiast zgodzili się, że potrzeba rozmów i współpracy, aby dokonywać zmian i działać efektownie.

sesja

Rada Powiatu Garwolińskiego na sesji, która odbyła się 27 czerwca jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Radni zatwierdzili też sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za ubiegły rok.

stadion

9 miesięcy - tyle władze miasta potrzebują na przygotowanie niezbędnej dokumentacji potrzebnej do uruchomienia procedury przetargowej na budowę stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej. 26 czerwca odbyło się spotkanie w tej sprawie w bialskim magistracie.

Artur Jaszczuk

W I LO, ZSP i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie zostaną przeprowadzone prace, by zlikwidować bariery architektoniczne i dostosować budynki do potrzeb osób niepełnosprawnych. To wszystko dzięki dofinansowaniu z PEFRON.

Artur Jaszczuk

W I LO, ZSP i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie zostaną przeprowadzone prace, by zlikwidować bariery architektoniczne i dostosować budynki do potrzeb osób niepełnosprawnych. To wszystko dzięki dofinansowaniu z PEFRON.

Nadlesnictwo Miedzyrzec

Budowa nowej siedziby Nadleśnictwa Międzyrzec była planowana już kilka lat temu. Początkowo w Berezie na gruntach nadleśnictwa, ale naprzeciw tym planom wyszedł burmistrz miasta Zbigniew Kot i w 2016 roku nadleśnictwo w preferencyjnej cenie nabyło 43-arową działkę miejską przy zbiegu ulic Leśnej i Balladyny.

Bozena Kwiatkowska

W centrum Parysowa rozpoczęła się dawno oczekiwana rewitalizacja płyty rynku. Inwestycja, która kosztować będzie ok. 2,9 miliona złotych, zrealizowana zostanie w ciągu dwóch lat. Poza tym, dzięki pozyskanym środkom pozabudżetowym, samorząd będzie wykonywał inne inwestycje. O realizowanych w gminie inwestycjach Waldemar Jaroń rozmawia z wójt Bożeną Kwiatkowską.

Powiat garwoliński: Miejsc do kąpieli jak na lekarstwo

W stutysięcznym powiecie garwolińskim nie ma kąpieliska odpowiadającego wymaganiom prawa wodnego. Są natomiast zgłoszone tylko 2 miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, i to zlokalizowane w zamkniętych ośrodkach. W samym Garwolinie tereny rekreacyjne „Zarzecze” uznane za „dzikie kąpielisko”, podobnie jak bieg rzeki Wisły w Maciejowicach i Wildze.

Radoslaw Salata

Gmina Borki jednak dołoży do remontu jednej ze strategicznych dróg powiatowych. W ubiegłym miesiącu radni wycofali się z współfinansowania inwestycji razem z powiatem. Teraz zmienili zdanie. -Nie jesteśmy czarnymi owcami- mówili radni.