Muzeum

W 2011 roku w Jabłoniu koło Parczewa zostało utworzone Muzeum Augusta Zamoyskiego. Muzeum powstało na bazie utworzonej w 1994 roku Izby Pamięci Augusta Zamoyskiego. Obecnie jest to jedyne na świecie muzeum poświęcone wybitnemu rzeźbiarzowi Augustowi Zamoyskiemu, który urodził się 28 czerwca 1893 r. w Jabłoniu.

Jerzy Jaron

Miastków Kościelny jako jedyna gmina w powiecie garwolińskim i jedna z dwudziestu na Mazowszu otrzyma rządową dopłatę do reaktywowanych 6 linii autobusowych. Środki pochodzą z uruchomionego w roku ubiegłym Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Usługę wykonywał będzie prywatny podmiot.

Ciepła zima a pszczoly

Choć kalendarzową zimę powitaliśmy już prawie miesiąc temu, próżno szukać zimowej aury. Dość wysokie temperatury jak na tę porę roku mogą stanowić zagrożenie np. dla pszczół. Jak uważa Witold Konkol, pszczelarz z kilkuletnim doświadczeniem, w powiedzeniu „Ciepła zima zabija pszczoły” jest wiele prawdy.

Spotkanie

Podczas spotkania noworocznego przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie środkowo- wschodniej części Mazowsza, które odbyło się 15 stycznia w siedleckim Wyższym Seminarium Duchownym, wiele mówiono o różnych aspektach działalności tych stowarzyszeń. Była też okazja do wymiany doświadczeń i wspólnego kolędowania. Relacja Waldemara Jaronia

Stanislaw Kostyra

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, w minionym roku w gminie Trojanów wykonano wiele ważnych inwestycji, chociaż priorytetem władz samorządowych jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej. Położono niemal 6 km nowej nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych, realizowano rozbudowę sieci wodociągowej w 4 miejscowościach, a modernizacja oświetlenia to koszt niespełna 900 tys. zł.

Tomasz Kwiatkowski

Wszystkie zaplanowane do realizacji inwestycje zostały wykonane dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym, a środki na wydatki inwestycyjne budżetu gminy zwiększono w ciągu roku niemal dwukrotnie w stosunku do przyjętego planu dochodów i wydatków.

Jerzy Rebek

W tegorocznym budżecie miasta Radzyń Podlaski znalazł się plan zakupu nowych parkomatów. Urzędnicy biorą pod uwagę objęcie strefą centrum miasta, okolice ryneczku, a także ulicę Warszawską, przy której mieści się między innymi Urząd Miasta i stadion.

Marcin Kołodziejczyk

Gmina Garwolin zapisała w tegorocznym budżecie 12 mln zł na inwestycje, co stanowi około 17% ogółu wydatków budżetu. W ciągu roku liczby te wzrosną, bo inwestycji i środków z pewnością będzie więcej. Wszystkie z dużych zadań wykonywane będą ze wsparciem zewnętrznym, a prym wiodą drogi i dwie świetlice wiejskie.

MOST

Pierwszą w tym roku inwestycją oddaną oficjalnie do użytkowania w powiecie garwolińskim jest przebudowany most na drodze powiatowej w miejscowości Oziemkówka w gminie Miastków Kościelny wraz z dojazdami i skrzyżowaniem w Przykorach. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane z niemal dwumilionowym dofinansowaniem z budżetu państwa, a samo zadanie mostowe wykonano w ciągu stu dni.