Galeria - Parczew: 450-lecie przyjęcia uchwał Soboru Trydenckiego

W niedzielę, 14 września w Parczewie odbyły się uroczystości 450-lecia przyjęcia uchwał Soboru Trydenckiego przez Sejm Koronny Rzeczpospolitej. Wydarzenie to miało miejsce właśnie w Parczewie, wówczas ważnym mieście znajdującym się na pograniczu Polski i Litwy. W 450 rocznicę tych ważnych wydarzeń w Parczewie pojawił się także wóz transmisyjny Katolickiego Radia Podlasie- dzięki temu słuchacze z całej diecezji również mogli uczestniczyć w jubileuszu.