Galeria - „Być jak Ignacy” – pozalekcyjne zajęcia online w SP w Wiśniewie

Od 26 października funkcjonowanie szkół zostało czasowo ograniczone. Nie znaczy to jednak, że uczniowie mają ograniczony dostęp do zdobywania wiedzy. W szkole podstawowej w Wiśniewie oprócz lekcji prowadzonych na platformie Teams, prowadzone są w takiej formie także zajęcia pozalekcyjne. W taki sposób pracuje szkolne koło naukowe Odkrywcy. W październiku uczniowie z klasy szóstej pod opieką pani Magdaleny Jurzyk przystąpili do kolejnej edycji programu naukowego „Być jak Ignacy”.