Galeria - Pilawa: atrakcyjny wyjazd studyjny dla mieszkańców gminy

„Aktywizacja mieszkańców gminy Pilawa na rzecz innowacyjnych form przedsiębiorczości”- to nazwa projektu, w ramach którego zorganizowano wyjazd studyjny dla grupy mieszkańców gminy do województwa kujawsko- pomorskiego. Jego celem było zapoznanie się z różnymi formami działalności na terenach wiejskich.