Galeria - 40.PPP: pielgrzymi w drodze

Trwa jubileuszowa 40. Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę jest w drodze. Dziś reprezentanci grup z kolumny siedleckiej podążają do Dęblina, a z grupy bialskiej do Żyrzyna.