Galeria - Uroczyste przyjęcie uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Huszlewie przez burmistrza Gminy Katerini w Grecji

Na przełomie września i października, grupa 20 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Huszlewie wraz z czterema opiekunami przebywała w Grecji realizując mobilność ponadnarodową pt.: „MATEMATYKA - UCZĘ SIĘ, TWORZĘ I DZIELĘ SWOJĄ WIEDZĄ - DOSKONALENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW KLAS 6-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W HUSZLEWIE W RAMACH MOBILNOŚCI UCZNIÓW”, nr 2019-1-PMU-1086, realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.