Galeria - „Złote Jacki” po raz dwudziesty

Osiągnięcia naukowe, dorobek artystyczny, zasługi w popularyzacji nauki i sztuki. W tych trzech kategoriach przyznaje swoje nagrody Siedleckie Towarzystwo Naukowe. W piątek 18 października uczyniło to po raz dwudziesty, wraz z Muzeum Regionalnym i stowarzyszeniem „Brama”. fot. Adam Krasuski