Galeria - KGW Uninianki

KGW Uninianki liczy 37 osób. Siedziba koła znajduje się w Uninie. Prezesem kola jest Magdalena Kucharska. KGW Uninianki bierze udział w II Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich.