Galeria - KGW Łuzki

Koło Gospodyń Wiejskich w Łuzkach działa od 5 lat. Jego głównym założeniem jest działalność na rzecz lokalnej społeczności. Prezesem koła jest Justyna Trębicka. KGW w Łuzkach bierze udział w II Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich.