Galeria - KGW Makarówka

Głównym celem Koła Gospodyń Wiejskich w Makarówcem jest aktywizacja i integracja mieszkańców wsi i gminy oraz działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich. Prezesem koła jest Anna Wawryniuk. KGW Makarówka bierze udział w II Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich.