Galeria - Koło Gospodyń Wiejskich Turczanki

Koło Gospodyń Wiejskich „Turczanki” w Turcu zostało utworzone w grudniu 2018 roku. Dużą motywacją do utworzenia formalnej grupy aktywnych kobiet było również wybudowanie świetlicy wiejskiej w naszej miejscowości w maju 2018 r. KGW „Turczanki” jako główny cel obrało prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej oraz kulturalno-oświatowej, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczości kobiet jak również rozwój form współdziałania, gospodarowania, a także rozwój kultury ludowej. Prezesem koła jest Justyna Sudowska. KGW Turczanki bierze udział w II Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich.