Galeria - Zespół Śpiewaczy Jarzębina z Zabłocia

Zespół Śpiewaczy Jarzębina z Zabłocia działający pod patronatem Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu jest jednym z najbardziej aktywnych zespołów śpiewaczych w powiecie bialskim. Swoimi występami na różnorakich imprezach kulturalnych w całym regionie Południowego Podlasia i w Polsce rozsławia Powiat Bialski i Gminę Kodeń. Kierownikiem zespółu jest Jadwiga Oleszczuk. Zespół Jarzębina bierze udział w II Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich.