Galeria - Sztafeta Pokoleń na 100-lecie IV LO im. hetmana Żółkiewskiego

Siedleckie IV LO obchodzi w tym roku 100. rocznicę upaństwowienia i nadania szkole im. Hetmana Żółkiewskiego. W poniedziałek, 17 września przed pierwotnym budynkiem placówki zorganizowano „sztafetę pokoleń”. Uczestniczyli w niej m.in. uczniowie, nauczyciele, absolwenci, rodzice i goście honorowi.