Galeria - Górzno: kapłański jubileusz księdza kanonika

45 lat temu w siedleckiej katedrze przyjmował święcenia kapłańskie. 13 maja tego roku w górzneńskim kościele św. Jana Chrzciciela, ks. kan. Eugeniusz Rola składał dziękczynną ofiarę za to wielkie wybranie i okazaną przez Najwyższego Kapłana - Jezusa łaskę i zmiłowanie.