• Katolickie Radio Podlasie
  • e-mail
  • SMS
  • Radio

Galeria - Stanisław Górka i Jerzy Derfel z kolędą w Miętnem

Na bazie znakomitego materiału literackiego publiczność zgromadzona w Powiatowym Centrum Kultury i Promocji w Miętnem obejrzała i wysłuchała opowieści o narodzeniu Chrystusa w wykonaniu profesora sztuk teatralnych, aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego Stanisława Gorki przy akompaniamencie polskiego kompozytora i pianisty Jerzego Derfla.