Galeria - Idźcie i głoście! - kolędnicy misyjni w Siemiatyczach

Zgodnie z zamysłem Konferencji Episkopatu Polski hasło roku duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce brzmi: „Idźcie i głoście”. Wzywa ono nas do niesienia światu Dobrej Nowiny – Ewangelii. Jej treścią jest radosna wieść, że „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami” (J 1, 14),Tematyka związana jest z dawaniem świadectwa wiary oraz wychowanie do życia wspólnotowego poprzez apostolstwo.